vineri, 13 aprilie 2018

MIKHTAV 81

A apărut numărul 81 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.sâmbătă, 10 februarie 2018

duminică, 21 ianuarie 2018

RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA SCHITUL SF. CRUCE DIN STÂNCENI / PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2018 (Ex 15)

„Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere”, preluat din cartea Exodului, a fost citatul care a dat tema din acest an a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. În jurul acestei teme s-a desfășurat, la Schitul greco-catolic „Sfânta Cruce” din Stânceni rugăciunea ecumenică pentru unitate, sâmbătă, 20 ianuarie 2018.
Sfânta Liturghie din bisericuța de lemn a Schitului a fost prezidată de pr. arhimandrit Cornel Dîrle – capelanul Schitului, alături de care au fost pr. Puskás Attila – preot romano-catolic în parohia Stânceni precum și pr. Aurelian Băcilă – părinte spiritual la Spitalul din Târgu-Mureș. Credincioșii din biserică au însuflețit cu cântările lor serviciul religios. 
A urmat masa de prânz în trapeza schitului cu bucatele pregătite de către Maica Éliane – stareța Schitului, cu ascultarea lecturii Epistolei Sf. apostol Pavel către Romani, după care, pr. Cornel Dîrle a prezentat conferința „Despre autoritate și comuniune în epistolarul Sf. Vasile cel Mare și în context”. S-a făcut o foarte documentată prezentare biografică a Sf. Vasile cel Mare, rod al unei bogate și minuțioase documentări asupra sfântului capadocian crescut și format, în special în Pont și Atena, într-un mediu și timp istoric bogat în frământări sociale și, în special, religioase. Prezentatorul a scos în evidență deosebita implicare a Sf. Vasile cel Mare în lupta pentru unitatea religioasă a vremii, cu reușitele și cu dificultățile inerente cauzate de frământările puternice create de facțiunile religioase eretice. Conferința a continuat cu prezentarea situației complexe a scrisorilor sfântului, a tematicilor pe care acestea le abordează, oglindă fidelă a epocii în care acesta a trăit și și-a desfășurat activitatea de ierarh al Bisericii.
După masă, când numărul de participanți a crescut, s-a făcut o procesiune cu Biblia și cu prapuri, de la casa centrală a schitului, până în biserica acestuia. Procesiunea a parcurs curtea schitului acoperită de zăpada căzută cu două zile înainte, pe cărări în jurul cărora se aflau troiene de zăpadă, sub un soare strălucitor, flancați de versanții muntoși cu brazi înzăpeziți, o superbă primă duminică de iarnă adevărată din acest an. 
La vecernia ecumenică, Pr. Puskás Attila a urat în limbile franceză, maghiară și română cuvântul de bun venit din textul pregătit pentru acest an de către Bisericile din Caraibe, pentru întreaga lume creștină, pentru unitatea creștinilor. Rând pe rând, preoți și credincioși, s-au rugat și au cântat, „invocând milostivirea lui Dumnezeu, încrezători în puterea mântuitoare a dreptei sale.” Cei prezenți s-au rugat pentru demnitate umană, pentru „eliberarea de frica și de suspiciunea care ne despart pe unii pe alții și care pun limite speranței și mântuirii.” S-au rugat pentru „unire, cu legături de iubire și de comuniune”, pentru învingerea egoismului și pentru dreptate în lume, pentru „forța de a-l iubi pe aproapele nostru și pentru a-l primi pe cel străin”, pentru respingerea violenței și pentru pace. La rugăciunea ecumenică au fost prezente cultele din zonă: Biserica Ortodoxă (Stânceni - pr. Eugen Piti, care a ținut și predica; pr. Adrian Stoian – Toplița; pr. Gheorghe Oană – Subcetate); Biserica Romano-Catolică (pr. Puskás Attila); Biserica Reformată (pastor Madaras Mihály-Attila - Toplița); Biserica Greco-Catolică (pr. Cornel Dîrle; pr. Adrian Lung – Subcetate; pr. Aurelian Băcilă). Alături de preoți, biserica a fost plină de credincioși din Tîrgu Mureș, Reghin, Toplița, Subcetate, Stânceni, veniți să se roage împreună pentru unitatea creștinilor, „ca toți să fie una” (Ioan, 17,21). O gustare la care au fost invitați toți participanții a încheiat o zi plăcută tuturor și, cu siguranță, lui Dumnezeu.

Valer Pol

C’est dans le cadre féerique des sapins enneigés, sous un soleil radieux, qu’une cinquantaine de chrétiens de la région de Stânceni se mirent en marche en procession derrière la Sainte Bible porté par père A. Stoian, prêtre orthodoxe de Toplita pour aller prier ensemble dans la chapelle du skite de la Sainte Croix, entraîné par la voix puissante du curé orthodoxe de Stânceni, père Eugen Piti. Venu de Târgu Mureş avec d’autres membres de la fraternité Saint-Élie, P. Aurelian Băcilă élargissait notre région aux dimensions du département.
Dès le début, le ton a été donné par père Attila Pusks, prêtre romano-catholique de Stânceni, qui a accueilli tous les fidèles avec trois langues : en français, en hongrois puis en roumain ! Le grec avec le Kyrie eleison, l’espagnol avec le Nada te turbe de sainte Thérèse d’Avila ont aussi résonné sous les fresques de la chapelle où saints catholiques et orthodoxes se côtoient. Réformés de Toplita venus communautairement avec leur pasteur Mihly Madaras, romano-catholiques, orthodoxes, gréco-catholiques unirent leur voix pour demander pardon, louer le Seigneur, joindre leurs mains le temps d’un Notre Père récité en roumain, puis en hongrois. L’office s’est déroulé avec P. Adrian Lung, prêtre gréco-catholique de Subcetate comme célébrant, venu avec le prêtre orthodoxe du même village Gheorghe Oană.
Trois jeunes de trois confessions différentes symbolisèrent notre libération par le Christ en jetant bas la chaîne qui les ligotait, suivant la recommandation faite par les chrétiens des Caraïbes qui ont préparé le thème de cette année.
Après le mot d’envoi du père Cornel Dîrle, aumônier du skite, tous exprimèrent leur joie de se retrouver en goûtant les gâteaux apportés par les uns et les autres. Rendons grâces à Dieu et tenons allumée la flamme de la prière pour l’Unité des chrétiens !

Maica Éliane
marți, 9 ianuarie 2018

Mikhtav 80

A apărut numărul 80 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.
joi, 21 decembrie 2017

Programul liturgic / Nașterea Domnului 2017


CRĂCIUN FERICIT!


Vineri, 22 decembrie 2017
Ora 6: Utrenia. Orele Împărăteşti


Duminică, 24 decembrie
Ora 9:45        Ora a treia
Ora 10:00      Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
Ora 17:00      Vecernia
Ora 20:00      Priveghere


Luni, 25 decembrie
Ora 9:45      Ora a 3-a
Ora 10:00    Liturghia Sfântului Vasile cel Mare
Ora 18:00   Vecernia


Marți, 26 și Miercuri, 27 decembrie
Ora 9:00    Utrenia
Ora 10:00  Liturghia
Ora 18:00  Vecernia

joi, 26 octombrie 2017

POARTA DE INTRARE ÎN CLAUZURĂ / LE NOUVEAU PORTAIL DU SKITE


POARTA DE INTRARE ÎN CLAUZURĂ

Această poartă marchează clauzura carmelului, adică a unui loc rezervat surorilor carmelite; musafirii care participă la rugăciunea schitului pot și ei să participe la masa care urmează după liturghie, în trapeza monahală. Se întâmplă ca, în absența carmelitelor, o chilie să fie folosită de către alte persoane, în special la sărbătoarea hramului de la 6 august. Totuși, atunci se cere respectarea liniștii locului. 
Această poartă este lucrarea sculptorului Dumitru Ciobotă din Toplița, autor a unui mare număr de lucrări. Să menționăm poarta mare a Mănăstirii Sfântul Ilie, realizată în 1983; intrarea în parcul din Toplița, mobilierul bisericii din Lunca Bradului etc. 

Descriere

Pe stâlpii laterali, vița Carmelului, la fel ca pe fresca aflată la intrarea în mănăstire. S-au sculptat aici două roade ale acestei vițe:
- la dreapta, sfânta Tereza de Avila, carmelită spaniolă (1515-1582), reformatoarea Carmelului, care a scris mai multe cărți importante de spiritualitate, de unde reprezentarea sa cu o carte în mână
- la stânga, sfânta Tereza de Lisieux, carmelită franceză (1873-1897) ale cărei moaște se păstrează sigilate în altarul bisericii
Ambele sunt „doctori ai bisericii”. 
În mijlocul frontonului porții, emblema Carmelului: Crucea se înalță pe Muntele Carmel. Trei stele strălucesc; sus, la dreapta și la stânga, Ilie și Elisei, iar la baza muntelui, Maica Domnului, Preacurata Fecioară de pe Muntele Carmel. 
De o parte și de alta a acestei embleme sunt înscrise cele două devize ale Carmelului: 
- Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau (3R 17,l)
- Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Cel Atotputernic (3 R 19,10).
La extremități, serafimii cu șase aripi.
Pe spatele acestui fronton, chipul Maicii Elisabeta, inspiratoarea acestui Carmel. Prezența ei discretă Amintește că acest Carmel a fost fondat pentru Unitatea creștinilor. 
Pe ușile batante ale porții, două scene din viața profetului Ilie, „Călăuză și Părinte al Carmelului”: 
- Ilie aflat în rugăciune, în singurătatea râului Kerit
- Ilie aflat în rugăciune pentru a cere ploaia
În partea de jos, simbolurile lui Hristos, trei cristograme:
- la două extremități: Alfa și Omega, cele două litere ale alfabetului grec alfa și omega; unite sub vocabula Alpha și omega fac trimitere la Apocalipsă. Simboluri ale eternității lui Dumnezeu (Apocalipsa 22,13), ele semnifică faptul că Hristos este la originea și la sfârșitul tuturor lucrurilor.
- Prima monogramă pentru a-L numi pe Isus nu s-a inspirat din numele său, ci din titlul său de majestate „Hristos” („unsul Domnului”), prescurtat XP, literele khi (X) și rho (P) ale alfabetului grec), primele două litere ale cuvântului Χριστός. Chrisma este deseori înscrisă într-un cerc, semnul geometric al perfecțiunii divine. 
- o altă cristogramă, Chrisma, cunoaște diferite grafii care, fiecare dintre ele poate fi înconjurată de un cerc. „Chrisma simplă” este compusă din două litere grecești I (iota) și X (chi), care amintește inițialele lui Ἰησοῦς Χριστός („Isus-Hristos”). Chrisma ia atunci aspectul unei stele cu șase raze, identificată frecvent în artă cu steaua care i-a condus pe magi.

Mesaj spiritual

Prin aceste câteva sculpturi, idealul Carmelului îi este prezentat celui care se află în fața porții:
La punctul de plecare al vocației carmelitane, chemarea lui Hristos de a părăsi totul pentru a-I urma Lui în siguranța credinței că el este Alfa și Omega a toate.
E suficient atunci să trăiești și să crești în Via Carmelului împreună cu maeștri precum sfânta Tereza de Avila și sfânta Tereza de Lisieux. Vița Carmelului roditor. 
Dar, la fel și Munte al Carmelui, care se urcă pe Drumul lui Nimic, Nimic, Nimic, Nimic, Nimic, descris de către Sfântul Ioan al Crucii, el însuși Doctor al Bisericii.
Urcare care se împlinește sub mantia Maicii Domnului, avându-i drept Călăuze și Părinți pe sfinții profeți Ilie și Elisei. 
Viață îngerească precum cea a Heruvimilor care cântă imnul de trei ori sfânt.
Viață în prezența Dumnezeului Celui Viu.
Viață de iubire pasionantă pentru gloria lui Dumnezeu și pentru viața lumii.
Poartă, păzitoare a vieții de tăcere și de singurătate a Carmelului.
Poartă, mesager al spiritualității Carmelului. 

Stânceni, 14 septembrie 2017


&&&LE NOUVEAU PORTAIL DU SKITE

Ce portail marque la clôture du Carmel, c’est-à-dire un lieu réservé aux sœurs carmélites ; les hôtes qui partagent la prière du skite peuvent aussi partager le repas qui suit la liturgie au réfectoire monastique. Il arrive qu’en l’absence de carmélites, un ermitage serve à d’autres personnes, surtout pour la fête patronale du 6 août. Cependant il est alors demandé de respecter le silence du lieu. 
Ce portail est l’œuvre du sculpteur Dumitru Ciobota, de Topliţa qui compte de très nombreuses œuvres. Mentionnons le grand portail du monastère Saint-Élie fait en 1983, l’entrée du parc de Topliţa, le mobilier de l’église de Lunca Bradului etc. 

Description 

Sur les montants, la vigne du Carmel, comme sur la fresque qui est à l’entrée du monastère. Deux fruits de cette vigne sont sculptés : 
- à droite, Sainte Thérèse d’Avila, carmélite espagnole (1515-1582), réformatrice du Carmel, qui a écrit plusieurs livres de spiritualité importants, d’où sa représentation avec un livre à la main. 
Elle est fêtée le 15 octobre. 
- à gauche, sainte Thérèse de Lisieux, carmélite française (1873-1897), dont nous avons des reliques scellées dans l’autel de la chapelle. 
Elle est fêtée le 1er octobre. 
Toutes deux sont « docteurs de l’Église » 
Au milieu du fronton du portail, l’écusson du Carmel : la Croix surmonte la montagne du Carmel. Trois étoiles l’illuminent ; en haut, à droite et à gauche, Élie et Élisée, et à la base de la montagne la Mère de Dieu, Notre-Dame du Mont Carmel. 
De part et d’autre de cet écusson sont inscrits les deux devises du Carmel : 
- Il est vivant, le Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens (3 R 17,1) 
- Je brûle de zèle pour le Seigneur, Dieu de l’Univers (3 R 19,10). 
Aux extrémités les séraphins aux six ailes. 
Au dos de ce fronton, le visage de Mère Élisabeth, inspiratrice de ce Carmel. Sa discrète présence rappelle que ce Carmel a été fondé pour l’Unité des chrétiens. 
Sur les battants des portes, deux scènes de la vie du prophète Élie, « Guide et Père du Carmel » : 
- Élie en prière, dans la solitude du torrent de Kerit 
- Élie en prière pour demander la pluie 
À la base, des symboles du Christ, trois christogrammes :
- aux deux extrémités : Alpha et Omega Les deux lettres de l'alphabet grec l'alpha et l'oméga, associées sous le vocable Alpha et oméga se réfèrent au livre de l’Apocalypse. Symboles de l'éternité de Dieu (Apocalypse 22,13), elles signifient que le Christ est à l'origine et à la fin de toute chose.
- Le premier monogramme pour désigner Jésus ne s'est pas inspiré de son nom mais de son titre de majesté « Christos » ("l'oint du Seigneur"), abrégé en XP, les lettres khi (X) et rhô (P) de l'alphabet grec), les deux premières lettres du mot Χριστός. Le chrisme est souvent inscrit dans un cercle, signe géométrique de la perfection divine
- un autre christogramme Le chrisme connait différentes graphies qui, chacune, peuvent être entourés d’un cercle. Le « chrisme simple » est composés des deux lettres grecques I (iota) et Χ (chi) rappelant les initiales de Ἰησοῦς Χριστός (« Jésus-Christ »). Le chrisme prend alors l'aspect d'une étoile à six rais, souvent identifiée dans l'art à l'étoile qui guida les mages. 

Message spirituel 

Par ces quelques sculptures, l’idéal du Carmel est présenté à celui qui est devant la porte : 
Au point de départ de la vocation carmélitaine, l’appel du Christ à tout quitter pour Le suivre, dans la certitude de foi qu’Il est l’Alpha et l’Omega de tout. 
Il suffit alors de vivre et de croître dans la Vigne du Carmel avec des maîtres comme sainte Thérèse d’Avila et sainte Thérèse de Lisieux. Vigne du Carmel fructifère. 
Mais aussi Montagne du Carmel qui se gravit par le Chemin du Rien, Rien, Rien, Rien, Rien, décrit par saint Jean de la Croix, lui aussi Docteur de l’Église. 
Montée qui s’accomplit sous le manteau de la Mère de Dieu, avec comme Guides et Pères, les saints prophètes Élie et Élisée. 
Vie angélique à l’instar des Chérubins qui chante l’hymne trois fois sainte 
Vie en présence du Dieu vivant. 
Vie d’amour, passionnée pour la gloire de Dieu et la vie du monde. 
Porte, gardienne de la vie de silence et de solitude du Carmel. 
Porte, messagère de la spiritualité du Carmel.
miercuri, 25 octombrie 2017

MIKHTAV 79

A apărut numărul 79 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.