luni, 21 octombrie 2019

Semnalare

Semnalăm două apariții editoriale în legătură cu Schitul Stânceni

Realitatea evreiască, pagina 20 / articolul Evei Galambos, prezentă la Stânceni cu ocazia Jubileului.
RES_13(2/2019) / Revista de Studii Ecumenice din Sibiu, un articol în limba germană al Maicii Eliane referitor la Dialogul iudeo creștin din Nostra Aetate în Biserica Catolică și în Biserica Ortodoxă.
Conferința „A-L răspândi pe Dumnezeu” la Schitul ”Sf. Cruce” Stânceni / Conférence « Rayonner Dieu » au skite de la Sainte Croix de Stânceni


La Schitul de la Stânceni Luna Misionară Extraordinară cerută de Sfântul Părinte Papa Francisc s-a concretizat prin acțiuni care s-au înscris în dimensiunile propuse de Sfântul Părinte, respectiv întâlnirea personală cu Christos în Euharistie și în rugăciune, dar și mărturia credinței creștine în exemplul sfinților care au înțeles și trăit misiunea ca un fundament al acțiunii de evanghelizare și de formare creștină.Dacă ordinul carmelitan a dăruit Bisericii o serie de sfinți care s-au dedicat răspândirii credinței creștine, culminând cu Sfânta Tereza de Lisieux, co-patroană a misiunilor alături de Sfântul Francisc Xaveriu, schitul de la Stânceni se plasează în aceeași logică a misiunii din perspectiva dimensiunii ecumenice pe care o promovează permanent.În acest context duminică, 20 octombrie, la schit a fost organizată conferința „A-L răspândi pe Dumnezeu” propusă de Fratele Didier-Marie GOLAY, carmelitan desculț din Comunitatea din Lisieux, conferință despre Sfânta Elisabeta a Sfintei Treimi (1880-1906), carmelită beatificată de Sfântul Ioan Paul al II-lea papa, în 1984 și canonizată de Papa Francisc în 2016. În scurta sa viață de doar 26 de ani Elisabeta a reușit să exprime cu convingere, prin trăire și prin scrierile sale, un mesaj de dăruire și de iubire, un martor luminos al Evangheliei. Perspectiva misionară este descrisă de ea însăși într-un fragment de scrisoare: „În Cer, misiunea mea va fi de a atrage sufletele, ajutându-le să iasă din ele și să se unească cu Dumnezeu, printr-o mișcare foarte simplă și plină de iubire și să le păstrez în marea liniște dinăuntru care-i permite lui Dumnezeu să se întipărească în ele, să le transforme în El însuși.” (Scrisoarea 335).
Prin conferința Fratelui Didier Marie Golay cei prezenți la Schit au descoperit o sfântă carmelitană care a trăit misterul trinitar ca un abis de iubire în care s-a cufundat din dorința de a-L răspândi pe Dumnezeu.
O bună prezentare a Sfintei Elisabeta a Sfintei Treimi poate fi accesată la pagina web: http://elisabeth-dijon.org/fr/ 

Preot Protopop Adrian Lung&&&


Au skite de Stânceni, le Mois missionnaire extraordinaire demandé par le Pape François s’est concrétisé par des actions qui se sont inscrites dans les dimensions proposées par le Saint-Père, c’est-à-dire la rencontre personnelle avec le Christ dans l’Eucharistie et la prière, mais aussi le témoignage de la foi chrétienne à l’exemple des saints qui ont compris et vécu la mission comme un fondement de l’action d’évangélisation et de formation chrétienne.
Si l’Ordre du Carmel a donné à l’Église une série de saints qui se sont donnés au rayonnement de la foi chrétienne, culminant avec sainte Thérèse de Lisieux, copatronne des missions aux côtés de saint François-Xavier, le skite de Stânceni se place dans cette logique de la mission du point de vue œcuménique qu’il promeut en permanence.
Dans ce contexte, dimanche 20 octobre, le skite a organisé la conférence « Rayonner Dieu » proposée par le Frère Didier-Marie Golay, carme déchaux de la communauté de Lisieux, conférence sur sainte Élisabeth de la Trinité (1880-1906), carmélite béatifiée par le pape saint Jean-Paul II en 1984 et canonisée par le Pape François en 2016. Durant sa courte vie de seulement 26 ans, Élisabeth a réussi à exprimer avec conviction par sa vie et ses écrits un message de don et d’amour, un témoignage lumineux de l’Évangile. Elle décrit elle-même la perspective missionnaire dans une de ses lettres : « Au ciel, ma mission sera d’attirer les âmes en les aidant à sortir d’elles-mêmes pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder dans ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s’imprimer en elle et de les transformer en lui-même » (Lettre 335).
Par la conférence du Père Didier-Marie Golay, ceux qui ont été présents au skite ont découvert une sainte carmélite qui a vécu le mystère trinitaire comme un abîme d’amour dans lequel elle s’est enfoncée par désir de rayonner Dieu.
On peut accéder à une bonne présentation de sainte Élisabeth de la Trinité à la page web : http://elisabeth-dijon.org/fr/
P. Adrian Lung, protopope


luni, 7 octombrie 2019

Conferință la Stânceni / Conférence a Stânceni

Invitație

DUMINICĂ, 20 octombrie, la ora 15, la schitul din Stânceni, conferința părintelui Didier-Marie Golay ocd: „Elisabeta a Sfintei Treimi: A-L răspândi pe Dumnezeu”. 
Didier-Marie Golay a intrat în Ordinul carmelitanilor desculți și aparține comunității din Paris, al cărei provincial i-a fost. El este membru al Fraternității Sfântul Ilie, din anul 1993. De atunci încoace, trăiește în compania a patru alți călugări, în mănăstirea carmelitanilor din Lisieux. Când nu este la masa sa de lucru, părintele Golay însoțește pelerinaje, reculegeri și călătorii spirituale, în special la Avila. 
A fost interesat de cei cinci mari sfinți ai Carmelului: Sfânta Tereza de Avila, căreia i-a consacrat mai multe lucrări, în colaborare cu părintele Tomas Alvarez, specialist în lucrările sfintei; Sfântul Ioan al Crucii, despre care a ieșit în acest an o reculegere spirituală; Sfânta Tereza de Lisieux, despre care a scris ”Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour” [Tereza de Lisieux sau a arde din iubire]; Edith Stein, filosoafă evreică germană convertită la catolicism și intrată în carmel (Tereza-Benedicta a Crucii), deportată la Auschwitz și gazată la sosirea sa, în anul 1942. El i-a consacrat mai multe cărți, ”Avec Édith Stein, découvrir le carmel français”, [Să descoperim carmelul francez cu Edith Stein] , ”Édith Stein, devant Dieu pour tous” [Edith Stein, în fața lui Dumnezeu, pentru toți] a primit premiul umanismului creștin. La fel, despre Elisabeta de Dijon, pe care el o va prezenta la Stânceni duminică, 20 octombrie, un frumos album, ”Sainte Élisabeth de la Trinité. Rayonner Dieu” [Sfânta Elisabeta a Sfintei Treimi. A-L răspândi pe Dumnezeu], editat în anul 2016.


&&&


Invitation 

DIMANCHE 20 octobre à 15 h, au skite de Stânceni, conférence du Père Didier-Marie Golay ocd : « Élisabeth de la Trinité : Rayonner Dieu ».
Didier-Marie Golay est entré dans l'ordre des carmes déchaux et appartient à la communauté de Paris dont il a été provincial. Il est membre de la Fraternité Saint-Élie depuis 1993. Il vit désormais en compagnie de quatre autres religieux, dans le couvent des carmes de Lisieux. Quand il n'est pas à sa table de travail, le père Golay accompagne pèlerinages, retraites et voyages spirituels, en particulier à Avila.
Il s'est intéressé aux cinq grands saints du Carmel : Sainte Thérèse d'Avila, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages en collaboration avec le père Tomas Alvarez, spécialiste des oeuvres de la sainte ; saint Jean de la Croix, sur lequel est sorti cette année une retraite spirituelle ; sainte Thérèse de Lisieux, sur laquelle il a écrit Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour ; Édith Stein, philosophe juive allemande convertie au catholicisme et entrée au carmel(Thérèse-Bénédicte de la Croix), déportée à Auschwitz et gazée à son arrivée en 1942. Il lui a consacré plusieurs livres, Avec Édith Stein, découvrir le carmel français, pour tous a reçu en 2010, le jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, le prix de l'humanisme chrétien. Sur sainte Élisabeth de Dijon, qu’il présentera à Ştânceni le dimanche 20 octobre, un bel album, Sainte Élisabeth de la Trinité. Rayonner Dieu, est paru en 2016.


miercuri, 2 octombrie 2019

Pelerinaj la schit / Pèlerinage au skite

Un pelerinaj francez, sub conducerea Mariei-Gabrielle Leblanc, istoric de artă și a Georgetei Iuga, pictor de icoane pe sticlă, a venit să o sărbătorească pe sfânta Tereza de Lisieux, la schitul de la Stânceni. Un preot din Bordeaux dinamiza grupul, prin zelul său apostolic. Liturghia euharistică a fost urmată de explicațiile despre schit și despre iconografia bisericii mănăstirii. Apoi, o masă frățească a fost luată înainte de a spune o rugăciune pentru vocații, în fața oratoriului sfintei Tereza, ale cărei moaște sunt așezate în altarul bisericii. Fie ca sfânta Tereza să mijlocească, în această lună extraordinară, pentru misiuni, „pentru ca lumea să creadă!”

&&&

Un pèlerinage français sous la conduite de Marie-Gabrielle Leblanc, historienne de l'art, et Georgeta Juga, peintre d'icônes sur verre, est venu fêter sainte Thérèse de Lisieux au skite de Stânceni. Un prêtre de Bordeaux dynamisait le groupe par son zèle apostolique.
La Liturgie eucharistique fut suivie des explications sur le skite et sur l'iconographie de la chapelle. Puis un repas fraternel fut partagé avant d'aller dire une prière pour les vocations devant l'oratoire de sainte Thérèse dont des reliques se trouvent insérées dans l'autel.
Que sainte Thérèse intercède en ce mois extraordinaire pour la mission, "afin que le monde croie"!


miercuri, 25 septembrie 2019

Mikhtav_85

A apărut numărul 85 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.
luni, 16 septembrie 2019

Sărbătoare jubiliară la Schitul ”Sfânta Cruce” Stânceni


Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a  împlinit la Schitul Stânceni celebrările din acest an care au marcat Jubileul de argint, 25 de ani de la înființarea acestui loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Unitatea, un scop declarat și asumat în realizarea căruia carmelitele de la Saint-Rémy, mănăstirea mamă, și de la Schitul Stânceni s-au implicat cu timp și fără de timp, convinse de urgența și necesitatea împlinirii dorinței Mântuitorului ”ca toți să fie una (...), ca lumea să creadă” (In. 17,21).

Sîmbătă, 14 septembrie, hramul schitului a reunit la Stânceni preoți și credincioși de diferite confesiuni veniți pentru rugăciune și pentru bucuria de a fi împreună, semn că dorința de unitate la nivelul credincioșilor și-a aflat ecoul sperat, chiar dacă este evident că acest deziderat se împlinește prin implicare constantă și prin deschidere față de sensibilitățile celuilalt, dar și prin răbdare, așa cum a amintit recent Cardinalul secretar de stat al Vaticanului Pietro Parolin la reuniunea anuală a Episcopilor catolici orientali: „În optica mărturiei răbdării resursele pe care le pot implementa Bisericile Catolice Orientale sunt enorme și nu putem renunța. Ele au un orizont comun de înțelegere a tradiției liturgice și spirituale orientale și, pe lângă faptul că sunt o bogăție a Bisericii Catolice de rit latin, sunt indispensabile pentru a arăta coordonatele potrivite pentru un dialog ecumenic roditor” (cf.http://www.e-communio.ro/stire9795-rolul-bisericilor-catolice-orientale-cardinalul-parolin-o-slujire-profetica).
Sărbătoarea la schit a debutat cu vecernia sărbătorii și a continuat sâmbătă cu utrenia, urmată de venerarea unei relicve a Sfintei Cruci. La sfânta Liturghie am concelebrat alături de Părintele arhimandrit  Cornel, preotul Schitului, preoți de la Subcetate (Adrian Lung), Sărmaș (Vasile Frăsinaru), Roma (Lucian Lechințan s.j.), Apalina (Gheorghe Lupea), Teleac (Mihai Ștefănescu).
La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a citit mesajul de felicitare al Preasfințitului Alexandru, episcopul greco-catolic de Lugoj, cel care la rândul său a sărbătorit recent jubileul de 25 de ani de la consacrarea episcopală și care este un apropiat al Schitului și membru al Fraternității Sfântul Ilie.
Întâlnirea s-a terminat cu gustarea oferită de gazde participanților și cu prezentarea unei diaporame care a amintit momentele importante ale acestei perioade bogate în întâlniri și evenimente, de la primele contacte avute la Saint-Rémy cu mitropoliți și episcopi ortodocși și greco-catolici, trecând prin dificultățile și satisfacțiile achiziționării terenului, așezării pietrei de temelie și sfințirile edificiilor schitului, dar și prin întâlnirile prilejuite de pelerinajele reciproce, (România-Franța), sau de colocviile organizate la Schit de-a lungul anilor.
Toate să fie o laudă adusă lui Dumnezeu în ascultarea Cuvântului întrupat și în bucuria credinței.

Preot Adrian Lung,
Protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca


&&&

La fête de l’Exaltation de la Croix a conclu cette année les célébrations qui ont marqué le jubilé d'argent du skite de Stânceni, 25 ans de la fondation de ce lieu de prière pour l'unité des chrétiens. L’unité, but déclaré et assumé dans l’accomplissement duquel les Carmélites de Saint-Rémy, monastère fondateur, et du skite de Stânceni se sont impliquées à temps et à contre- temps, convaincues de l’urgence et de la nécessité de réaliser le désir du Sauveur "que tous soient un ( ...), pour que le monde puisse croire »(Jn 17,21).
Samedi 14 septembre, la fête patronale du skite a réuni à Stânceni des prêtres et une centaine de croyants de différentes confessions venus pour la prière et la joie d'être ensemble, signe que le désir d'unité entre les croyants a atteint l’écho espéré, même s'il est évident que ce désir s’accomplit par une implication constante et une ouverture à la sensibilité de l'autre, mais aussi par la patience, comme l'a récemment souligné le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, lors de la réunion annuelle des évêques catholiques orientaux.
La fête du skite a commencé avec les vêpres de la fête et s'est poursuivie samedi avec les matines et la vénération d'une relique de la Sainte Croix. Lors de la Sainte Liturgie, ont concélébré avec l’archimandrite Cornel, aumônier du skite, des prêtres de Subcetate (Adrian Lung), Sărmaș (Vasile Frăsinaru), Rome (Lucian Lechințan s.j.), Apalina (Gheorghe Lupea), Teleac (Mihai Ștefănescu.
À la fin de la Sainte Liturgie, a été lu le message de félicitations de Son Excellence Alexandre, évêque gréco-catholique de Lugoj, qui a récemment célébré le 25e anniversaire de sa consécration épiscopale et qui est proche du skite et membre de la Fraternité de Saint-Élie.
La réunion s'est terminée par une collation offerte par les participants et par la présentation d'un diaporama rappelant les moments importants de cette période riche en rencontres et événements, depuis les premiers contacts établis à Saint-Rémy avec des évêques orthodoxes et grecs-catholiques, en passant par les difficultés et les satisfactions de l'achat du terrain, de la pose de la première pierre et des consécrations des bâtiments du skite, mais aussi à travers les rencontres occasionnées par les pèlerinages mutuels (Roumanie-France), ou par les colloques organisés eu skite au fil des ans.
Que tout soit une louange à Dieu dans l’écoute du Verbe incarné et dans la joie de la foi.

P. Adrian Lung, protopope
marți, 13 august 2019

6 August - Sf. Liturghie

Împlinirea sărbătorii hramului o reprezintă Sfânta Liturghie. Aceasta este publică la adresa alăturată. Predica sărbătorii propusă de Preasfinția Sa Vasile, Episcopul greco-catolic al Maramureșului începe la minutul 30:17.
Sf. Liturghie