marți, 30 iunie 2020

Omagiu părintelui arhimandrit Cornel Dîrle / Hommage au Père Archimandrite Cornel Dîrle


Omagiu părintelui arhimandrit Cornel Dîrle
Duminică, 28 iunie 2020

În această duminică de 28 iunie, natura s-a unit cu douăzeci de prieteni veniți pentru a-i spune La revedere! capelanului schitului. După atâtea zile ploioase, soarele a inundat cu lumina și cu căldura sa curtea înverzită a schitului. Datorită deschiderii frontierelor României, pentru francezi, la 22 iunie, oblata noastră de la Cambrai a putut veni, la timp, pentru a tunde coroana de peluze care înconjoară biserica. S-au deschis și florile de amarillys. Salcâmii, sub suflul unei adieri ușoare, au răspândit o ploaie de petale albe. Iasomiile au înmiresmat întreaga curte. Mai multe maestre în arta culinară au oferit sandwich-uri prezentate artistic precum și prăjituri delicioase, într-un moment convivial, încercându-se respectarea restricțiilor sanitare.
În ziua de 6 august 2006, trăiam, cu toții, bucuria de a-l primi, oficial, pe Părintele Cornel, în slujirea de capelan al schitului, care, până la acea dată, timp de trei ani nu a ezitat să vină odată pe lună, de la Oradea, unde îl rețineu responsabilități importante. Încă din data de 7 ianuarie 2006, cu ocazia celei de-a zecea aniversări a hirotonirii sale sacerdotale, Părintele Cornel a intrat în Fraternitatea Sfântul Ilie.  P.S. Virgil, episcopul său, l-a oferit, în acest fel, schitului, pe cel pe care el l-a ridicat la rangul de arhimandrit, la 30 ianuarie 2011.
Astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cei paisprezece ani în care sfinția sa s-a cheltuit pe sine fără să precupețească nimic, atât pentru slujirea liturgică, cât și pentru viața materială și intelectuală a schitului. Cu mâinile sale a tăiat sălciile și brazii de pe terenul schitului, a crăpat lemnele pentru încălzirea schitului, cu mâinile sale a cosit iarba, a săpat grădina, a făcut, cu multă discreție, multiple reparații etc.
Câte texte, câte cărți a tradus din limba franceză în limba română? Câte recenzii editate în revista Mikhtav a semnat?
Cine știe că Părintele Cornel și-a asumat sarcina de a face prescurile pentru Liturghie, să întrețină lenjeria pentru altar, să se îngrijească de candele, sosind la biserică, dimineața, încă de la ora 5,30?
Gata oricând să fie la dispoziție, la orice oră, să poarte în rugăciune, în tăcere, intențiile care îi erau încredințate.
Astăzi suntem triști să îl vedem îndepărtându-se, dar sperăm că va putea continua să vină oricât de des îi va fi posibil. Inima noastră este cu supra-plin de recunoștință pentru cei paisprezece ani. Vom continua să contăm pe mijlocirea sa pentru ca sanctuarul arhiepiscopal major Sfânta Cruce să rămână un focar de iubire, în care arde dorința vie a Unității creștinilor, pentru ca lumea să creadă.
Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat (Iov, 1,21).

&&&

Hommage au Père Archimandrite Cornel Dîrle
Dimanche 28 juin 2020

En ce dimanche 28 juin, la nature s’est unie à une vingtaine d’amis venus pour un au-revoir à l’aumônier du skite. Après tant de journées pluvieuses, le soleil inondait de sa lumière et de sa chaleur la cour verdoyante. Grâce à l’ouverture des frontières de la Roumanie pour les français le 22 juin, notre oblate de Cambrai a pu venir à temps pour tondre l’écrin des pelouses qui entourent l’église. Les fleurs de l’amaryllis se sont écloses. Les acacias, sous le souffle d’une légère brise ont répandu une pluie de pétales blancs. Les seringuas ont embaumé toute la cour. Plusieurs cordons-bleus ont offert toasts artistement présentés et délicieux gâteaux, pour un moment convivial, tout en essayant de respecter les consignes sanitaires.
Le 6 août 2006, nous étions dans la joie d’accueillir officiellement Père Cornel comme aumônier du skite, qui déjà depuis trois ans n’hésitait pas à venir une fois par mois d’Oradea où des charges importantes le retenaient. Dès le 7 janvier 2006, pour le dixième anniversaire de son ordination sacerdotale, Père Cornel est entré dans la fraternité Saint-Élie. Mgr Virgil, son évêque, offrait ainsi au skite celui qu’il a élevé au rang d’archimandrite le 30 janvier 2011.
Aujourd’hui nous rendons grâces à Dieu pour ces quatorze années où il s’est dépensé sans compter tant pour le service liturgique, que pour la vie matérielle et intellectuelle du skite. C’est par ses mains que les saules et les sapins de notre terrain ont été tronçonnés, fendus pour pouvoir chauffer le skite, que l’herbe a été fauchée, le jardin bêché, de multiples réparations effectuées discrètement etc.

Combien de textes, de livres ont-ils été traduits du français en roumain ? Combien de recensions éditées dans Mikhtav a-t-il signées ?
Qui sait que c’est Père Cornel qui s’est chargé de faire les prosphores de la Liturgie, d’entretenir les linges d’autel, de prendre soin des lampes, en arrivant dès 5 h 30 le matin à l’église ?
Toujours prêt à rendre service, à n’importe quelle heure, à porter en silence dans la prière les intentions qui lui étaient confiées.
Aujourd’hui nous sommes tristes de le voir s’éloigner, mais nous espérons qu’il pourra continuer à venir aussi souvent que cela lui sera possible. Notre cœur déborde de reconnaissance pour ces quatorze années. Nous continuons de compter sur son intercession pour que le sanctuaire archiépiscopal majeur de la Sainte Croix demeure un foyer d’amour où brûle la passion de l’Unité des chrétiens pour que le monde croie.
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur (Job 1,21).luni, 23 martie 2020

Mikhtav 87

A apărut numărul 87 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


luni, 27 ianuarie 2020

Rugăciunea pentru Unitatea creștinilor la Stânceni - 2020 / Rencontre et prière pour l’Unité des chrétiens à Stânceni


Ca în fiecare an în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, vocația ecumenică a Schitului carmelitan de la Stânceni și-a aflat împlinirea printr-o întâlnire la schit. În jur de cincizeci de credincioși de diferite confesiuni, însoțiți de preoți, au fost prezenți la programul stabilit în acest an. Cum apropierea ecumenică între creștini presupune cunoaștere reciprocă și deschidere față de valorile creștine pe care celălalt le trăiește, și în acest an întâlnirea a debutat cu o conferință în cadrul căreia au fost prezentate două teme:
Părintele arhimandrit Cornel Dârle, preotul schitului, a vorbit despre activitatea în plan ecumenic a Grupului de lucru teologic mixt catolic-ortodox ”Sf. Irineu” și despre situația prezentă a dialogului oficial catolic-ortodox.
Ana-Maria Răducan, expert la Institutul Levantului (București) a prezentat activitatea Sfântului Simeon Noul Teolog din perspectiva elementelor biografice care permit receptarea mesajului ecumenic în scrierile și viața acestui sfânt.
În continuarea întâlnirii am celebrat cu toții (protestanți, ortodocși, romano-catolici, greco-catolici) în biserica schitului vecernia oficiată de părintele greco-catolic Aurelian Băcilă (Tg. Mureș) cu un cuvânt al preotului romano-catolic Ciprian Iosif Scheianu (Stânceni) și cu participarea prin cântările vecerniei a preotului ortodox Adrian Stoian (Toplița).
Întâlnirea s-a încheiat la trapeză cu o gustare partajată de cei prezenți într-o atmosferă fraternă și  convivială, motiv de speranță în dorita unitate în rugăciune a creștinilor.
Pr. Adrian Lung

&&&
Comme chaque année pendant la semaine de prières pour l’Unité des chrétiens, la vocation oecuménique du skite se concrétise par une rencontre. Une cinquantaine de fidèles de diverses confessions ont participé au programme de cette année.
La prière de la Fraternité chantée en sept langues a ouvert la rencontre : Tu es vivant, Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens ! Cette exclamation que la Sainte Écriture met par deux fois sur les lèvres du prophète Élie est reconnue par l’Ordre du Carmel comme sa devise. Sous la forme d’une prière qui s’adresse directement au Dieu vivant, la devise élianique est une prière qui unit tous les membres de la Fraternité Saint Élie, chaque jour.
Après quelques réflexions sur la situation actuelle du dialogue oecuménique, Mère Éliane a annoncé l’élection faite la veille de deux nouveaux évêques pour l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, dans la juridiction de l’Église orthodoxe russe : les Pères Élisée et Syméon, tous deux membres de la Fraternité Saint-Élie, dès sa création en 1991.
Comme l’approche oecuménique entre les chrétiens impliquent une connaissance réciproque, et une ouverture par rapport aux valeurs chrétiennes que l’autre vit, la rencontre a débuté par deux conférences.
Père Archimandrite Cornel Dîrle a parlé du dialogue officiel de la Commission théologique catholique-orthodoxe et de l’activité oecuménique du groupe de dialogue Saint-Irénée dont le co-président orthodoxe est Mgr Serafim Joanta.
Ana Maria Răducan, experte à l’Institut du Levant (Bucarest), a présenté avec flamme et compétence l’activité de saint Syméon le Nouveau Théologien dans une perspective qui permet la réception du message oecuménqiue de ses écrits et de sa vie.
Puis la célébration des vêpres avec la participation de tous fut officiée par P. Aurelian Băcilă (grec-catholique de Târgu Mureş), la lecture des Actes des apôtres fut assurée par une paroissienne de l’Église réformée, de Topliţa, les chants furent exécutés par P. Adrian Stoian et Dumitru Leonte, orthodoxes de Topliţa. La prédication convaincante du prêtre romano-catholique de Stânceni, Ciprian-Iosif Scheianu, fut une invitation pour chacun à une profonde metanoia.
La rencontre s’est achevée au réfectoire avec un généreux goûter partagé entre tous dans une atmosphère fraternelle et conviviale, motif d’espérance pour l’Unité désirée par le Christ :

Que tous soient un afin que le monde croie (Jn 17,21) !vineri, 10 ianuarie 2020

Săptămână de rugăciune pentru Unitatea creştinilor 2020

Săptămână de rugăciune pentru Unitatea creştinilor 2020

Ne arătau o deosebită omenie (Fapte 28,2)


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020

Ora 14: Deschidere, Preot arhimandrit Cornel Dîrle, Grupul Sf. Irineu
             Dr. Ana Maria Răducan (Bucureşti), Lumină, dragoste și poezie la Sf. Simeon Noul Teolog

Ora 15.30: Vecernia

                  Predica Pr. Ciprian-Iosif Scheianu (Stânceni)

marți, 31 decembrie 2019

Mikhtav 86

A apărut numărul 86 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


luni, 23 decembrie 2019

Nașterea Domnului 2019 și Anul Nou 2020Marţi, 24 decembrie
           Ora 6      Utrenia - Orele Împărăteşti
           Ora 15     Vecernia şi Liturghia Sfântului Vasile
           Ora 21     Priveghere

Miercuri, 25 decembrie
           Ora 9.45  Ora a treia
           Ora 10     Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
           Ora 18     Vecernia

Joi şi Vineri, 26-27 decembrie
           Ora 9       Utrenia
           Ora 10     Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
Ora 18     Vecernia

Marţi, 31 decembrie
Ora 22     Utrenia - Te Deum

Miercuri, 1 ianuarie 2020
Ora 9.45  Ora a treia
           Ora 10     Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
           Ora 18     Vecernia

joi, 5 decembrie 2019

Apariție editorială

La Presa Universitară Clujeană, în seria Studia Œcumenica a apărut, pentru moment on-line și în curând în versiunea tipărită, volumul Imnografia liturgică bizantină. Perspective critice, editat de Pr. Dr. Alexandru Ioniță, cercetător la Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu și un apropiat al Schitului.
Maica Eliane prezintă în acest volum studiul intitulat Permanența legământului și textele liturgice bizantine, prin care își exprimă o convingere prezentată ca o necesitate, faptul că anumite texte liturgice bizantine, compuse în contexte istorice polemice ar trebui să fie revizuite astfel încât să poată da mărturie despre actualitatea și permanența Legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel, Legământ care nu a fost abolit de venirea lui Isus Christos.