joi, 30 martie 2023

Programul celebrărilor de la Schit în Săptămâna Mare 2023


 

MIkhtav 95

      A apărut numărul 95 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr

    In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.

joi, 2 martie 2023

Noutăți de sezon la Schit

Trois jours sans électricité, en communion avec nos frères et soeurs d'Ukraine, de Syrie, de Turquie...

(Trei zile fără curent electric, în comuniune cu frații și surorile noastre din Ucraina, Siria, Turcia...)

Lundi, 50 cm de neige. Un paysage féerique.
(Luni, 50 cm de zăpadă. Un peisaj feeric)
 
Mais pour quatre sapins la charge a été très lourde et ils sont venus finir leurs jours sur la clôture du skite, entraînant dans leur chute un poteau électrique. Mais ils ont veillé à ne pas causer d'accidents humains; ils ont poussé la délicatesse à tomber au début du Grand Carême quand il n'y a pas besoin de faire de cuisine. Et ils ont ainsi permis aux ours de venir nous visiter cette nuit, par les passages qu'ils leur ont fait... Gloire à Dieu en tout temps!

(Dar pentru patru brazi greutatea a fost prea mare și au sfârșit peste gardul schitului antrenând în cădere și un stâlp electric. Au avut totuși grijă să nu provoace rău oamenilor și delicatețea de a cădea la începutul Postului Mare când nu este prea mare nevoie să gătim. Au permis însă și urșilor să ne facă o vizită prin spărtura din gard... Mărire lui Dumnezeu în toată vremea!)


luni, 23 ianuarie 2023

Întâlnire ecumenică la Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni / RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE AU SKITE DE LA "SAINTE-CROIX" À STÂNCENI

 La inițiativa maicii Eliane, sâmbătă - 21 ianuarie 2023, Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni a găzduit o întâlnire ecumenică în cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. În prima parte a întâlnirii, care a început la ora 14, Dr. Marius Crișan (cercetător la Universitatea Lucian Blaga, Sibiu) a prezentat: Experiența mistică în dialogul interreligios și ecumenic. O privire asupra gândirii teologice a lui PIERRE CLAVERIE. Prin expunerea sa, Dr. Marius Crișan a făcut cunoscută experiența de viață și gândirea teologică a episcopului catolic Pierre Claverie, dedicate dialogului interreligios și ecumenic, în contextul religios din Algeria în care acesta a descoperit faptul că „aproapele” pe care credința sa îl chema să-l iubească nu aparținea doar lumii creștine, ci și lumii musulmane. După expunerea sa, Dr. Marius Crișan a făcut o scurtă prezentare a cărții Spiritualitate Ecumenică. Experiență interculturală. Coexistență interetnică a Dr. Hanz Bruno Frohlich, care cuprinde, așa cum afirmă titlul, 25 de ani de experiență ecumenică, interculturală și interetnică a comunității din Sighișoara și care a fost oferită cu generozitate tuturor participanților. Apoi, Dr. Hanz Bruno Frohlich (pastor al Bisericii evanghelice din Sighișoara) a prezentat: Teologia Crucii în gândirea preotului martir DIETRICH BONHOFFER. Prin expunerea sa, Dr. Hanz Bruno Frohlich a făcut cunoscută gândirea teologică și angajamentul activ ale pastorului Dietrich Bonhoffer în dialogul ecumenic și interreligios, în contextul izbucnirii celui de al doilea război mondial. După un timp de reflecție, în care participanții au fost invitați să-și exprime punctul de vedere, prima parte a întâlnirii s-a încheiat cu primirea în rândul „Fraternității Sf. Ilie” a soților Tania și Ciprian Turdean din Tîrgu Mureș.

A doua parte a întâlnirii a fost dedicată rugăciunii, prin celebrarea rânduielii Vecerniei în biserica schitului, de către părintele Cornel Dârle, rectorul Sanctuarului Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni.

În introducerea slujbei părintele David Zoltan (romano-catolic, din Stânceni) a prezentat tema de anul acesta a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor propusă de către Consiliul Bisericilor din Minesotta (SUA): Învățați să faceți binele, căutați dreptatea (Isaia1.17). La momentul omiliei, părintele Aurelian Băcilă (greco-catolic, din Tîrgu Mureș) i-a îndrumat pe toți participanții la acest moment de rugăciune să se folosească de puterea iubirii și de mărturia acesteia, pentru a putea fi în stare să facă binele și să caute dreptatea. Iar în încheierea celebrării, în cuvântul său de trimitere, părintele Petre Cătinean (ortodox, din Toplița) a subliniat importanța rugăciunii comunitare pentru a găsi calea dialogului între oameni și a credincioșilor cu Dumnezeu.

Întâlnirea ecumenică de la Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni s-a încheiat printr-o agapă frățească oferită de către numeroși prieteni ai schitului care au participat la această frumoasă zi, venind de departe sau de aproape, atât protestanți și ortodocși, cât și romano-catolici și greco-catolici.

Pr. Aurelian Băcilă (Târgu-Mureș)

&&&


Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, le samedi 21 janvier 2023, le skite de Stânceni a accueilli une rencontre œcuménique, avec une quarantaine de participants. Dans la première partie de la rencontre, à 14 heures, le Dr Marius Crişan (chercheur orthodoxe à l'Université Lucian Blaga, Sibiu) a présenté : L'expérience mystique du dialogue interreligieux et œcuménique. Regard sur la pensée théologique de PIERRE CLAVERIE. À travers son exposé, Marius Crişan a fait connaître l'expérience de vie et la pensée théologique de l'évêque catholique Pierre Claverie, voué au dialogue interreligieux et œcuménique, dans le contexte religieux de l'Algérie où il a découvert le fait que le "prochain" que sa foi appelle à aimer appartenait non seulement au monde chrétien, mais aussi au monde musulman. Ensuite Marius Crişan a fait une brève présentation du livre Spiritualité œcuménique. Expérience interculturelle. Coexistence interethnique du Dr Hanz Bruno Fröhlich, qui concerne 25 ans d'expérience œcuménique, interculturelle et interethnique de la communauté de Sighişoara et qui a été généreusement offert à tous les participants. Puis le Dr Hanz Bruno Fröhlich (pasteur de l'Église évangélique de la Confession d’Augsbourg en Roumanie, de Sighişoara) a présenté La théologie de la Croix dans la pensée du pasteur martyr DIETRICH BONHOEFFER. À travers son exposé, le Pasteur H. B. Fröhlich a fait connaître la pensée théologique et l'engagement actif du pasteur Dietrich Bonhoeffer dans le dialogue œcuménique et interreligieux, dans le contexte du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Après un temps de réflexion, au cours duquel les participants ont été invités à exprimer leur point de vue, la première partie de la rencontre s'est terminée par l'accueil dans la Fraternité Saint-Élie, de Tania et Ciprian Turdean de Tîrgu Mureş.

La deuxième partie de la rencontre a été consacrée à la prière, à travers la célébration des Vêpres dans l'église du skite, officiée par le Père Cornel Dîrle, recteur du Sanctuaire de l'Archevêché Majeur "Sainte-Croix" de Stânceni.

Dans l'introduction à l’office, le père David Zoltan (catholique romain, de Stânceni) a présenté le thème de cette année pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, proposé par le Conseil des Églises du Minnesota (États-Unis) : Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Isaïe 1,17). Au moment de l'homélie, le Père Aurelian Băcilă (grec-catholique, de Tîrgu Mureş) a exhorté tous les participants à utiliser la puissance de l'amour et de son témoignage, afin de pouvoir faire le bien et rechercher la justice. Et à la fin de la célébration, dans son discours d'envoi, le Père Petre Cătinean (orthodoxe, de Topliţa) a souligné l'importance de la prière commune pour trouver la voie du dialogue entre les personnes et les croyants avec Dieu.

La rencontre œcuménique s'est terminée par une agape fraternelle offerte par les nombreux amis qui ont participé à cette belle journée, venant de loin ou de près, protestants et orthodoxes, ainsi que romano-catholiques et grecs-catholiques.

Gloire à Dieu pour ce temps de réflexion et de prière commune.

P. Aurelian Băcilă (Târgu-Mureș)

vineri, 13 ianuarie 2023

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE 2023

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE 2023
La schitul de la Stânceni

Învățați să faceți binele, căutați dreptatea (Isaia 1,17)

            Ora 14: Marius Crișan (cercetător la Universitatea Lucian Blaga, Sibiu), Experiență mistică în dialogul interreligios și ecumenic. O privire asupra gândirii teologice a lui Pierre Claverie
            Prezentarea cărții : Spiritualitate Ecumenică. Experiență interculturală. Coexistență interetnică
            Pastor al Bisericii Evanghelice, Dr. Hans Bruno Fröhlich (Sighișoara), Teologia Crucii în gândirea preotului martir Dietrich Bonhöffer


            Ora 15.30 Vecernia
            Introducere, Pr. David Zoltan (Stânceni)
            Omilia, Pr. Aurelian Băcilă (Târgu Mureş)
            Încheiere, Pr. Petre Cătinean (Toplița)

            Gustare frățească

luni, 19 decembrie 2022

MIHKTAV 94

     A apărut numărul 94 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr

    In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.

luni, 19 septembrie 2022

Hramul Sanctuarului Arhiepiscopal Major, Schitul ”Sf. Cruce” Stânceni

 

Hramul Sanctuarului Arhiepiscopal Major, Schitul ”Sf. Cruce” Stânceni

 

Sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci” reprezintă pentru Schitul Stânceni, sanctuar Arhiepiscopal Major, unul din momentele cele mai importante din calendarul liturgic anual, hramul ansamblului monastic de la poalele Călimanilor. Prezența la Schit a credincioșilor romano-catolici, greco-catolici, ortodocși, care participă în spirit de pelerinaj la celebrările sărbătorilor mari, Schimbarea la Față a Mântuitorului și Înălțarea Sfintei Cruci, confirmă importanța prezenței în Biserică a comunităților religioase, în cazul nostru a carmelitelor de la Stânceni. 

Anul acesta bucuria sărbătorii a fost împlinită de prezența la toate momentele de rugăciune și împărtășire a Preasfinției Sale Ioan Călin Bot, episcop auxiliar al Episcopiei greco-catolice de Lugoj, responsabil cu viaţa consecrata în conferinţa episcopală din România. Sosit din ajunul sărbătorii PS Ioan a cântat împreună cu credincioșii prezenți vecernia sărbătorii și s-a alăturat comunității pentru cina în trapeza schitului.

Liturgia sărbătorii a continuat cu utrenia Înălțării în cadrul căreia a fost oferită spre venerare relicva Sfintei Cruci păstrată la schit și cu Sfânta Liturghie arhierească celebrată împreună cu părintele arhimandrit Cornel Dîrle și preoții prezenți.

Predica PS Ioan a prezentat diferitele dimensiuni ale crucii, de la dimensiunea materială a Crucii purtate de Isus cu semnificația istorică a regăsirii crucii pe Golgota prin implicarea Sfintei Elena, mama împăratului Constantin, la dimensiunea simbolică a Crucii, ”axă a universului de mântuit, har adus de Christos care se extinde în creație (...), simbol creștin, sinteza credinței noastre, semn al apartenenței”.

PS Ioan a mulțumit Maicii Eliane în numele Preafericitului Părinte Cardinal Lucian pentru implicarea și dăruirea exemplare 

Agapa fraternă a pus în valoare, odată în plus, modul simplu și convivial de a fi împreună.

A urmat întâlnirea Fraternității Sf. Ilie cu PS Ioan. A fost prilejul unui schimb aprofundat despre cum să trăim căutarea Unității Creștinilor, fără prozelitism; toți au participat activ.

Tu ești viu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau!

&&&

La célébration de "l'Exaltation de la Sainte Croix" représente pour le skite de Stânceni l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique annuel. La présence au skite de croyants catholiques romains, gréco-catholiques, orthodoxes, qui participent dans l'esprit du pèlerinage aux célébrations des grandes fêtes, la Transfiguration du Sauveur et l'Exaltation de la Sainte Croix, confirme l'importance de la présence des communautés religieuses dans l'Église, dans notre cas des Carmélites de Stânceni.

Cette année, la joie de la célébration a été remplie par la présence à tous les moments de prière et de communion de Mgr Ioan Bot, évêque auxiliaire du diocèse gréco-catholique de Lugoj, responsable de la vie consacrée dans la conférence épiscopale de Roumanie. Arrivé la veille de la fête, Mgr Ioan a chanté avec les fidèles présents les vêpres de la fête et a rejoint la communauté pour le dîner dans le réfectoire du skite.

La liturgie de la célébration s'est poursuivie avec les Matines de l'Exaltation de la Croix au cours desquelles la relique de la Sainte Croix conservée au skite a été offerte à la vénération, puis avec la Liturgie de l'Evêque célébrée avec le Père Archimandrite Cornel Dîrle et les six autres prêtres présents.

L’homélie de Mgr Ioan a présenté les différentes dimensions de la croix, de la dimension matérielle de la Croix portée par Jésus avec la signification historique de trouver la croix sur le Golgotha, à travers l'implication de sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, à la dimension symbolique de la Croix, "axe de l'univers à sauver, grâce apportée par le Christ qui s'étend dans la création (...), symbole chrétien, synthèse de notre foi, signe d'appartenance".

Mgr Ioan a remercié Mère Eliane au nom du Cardinal Lucian pour l'implication et le dévouement exemplaires

L'agape fraternelle a mis en lumière, une fois de plus, la manière simple et conviviale d'être ensemble.

A suivi la rencontre de la Fraternité Saint-Elie avec PS Joan. Ce fut l'occasion d'un échange approfondi sur la manière de vivre la recherche de l'Unité des Chrétiens, sans faire de prosélytisme ; tous ont participé activement.

Tu es vivant, Seigneur Dieu d'Israël, devant qui je me tiens !