marți, 26 ianuarie 2021

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 2021 / SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2021

 

PS Florentin și Pr. Liviu Sabău (14 septembrie 1999)

Condițiile sanitare actuale au schimbat modul de sărbătorire a acestui timp dedicat rugăciunii pentru Unitate pe care Isus le-o cere ucenicilor Săi. A fost organizată o videoconferință, organizată de Carmelul de la Saint-Rémy/Stânceni, cu sprijin logistic din partea Arhiepiscopiei Majore. Pe 12 ianuarie am primit, cu bucurie, un e-mail din partea P.S. Florentin, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, care mă asigura de planul său de a participa la întâlnirea noastră pe zoom și comuniunea sa de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Câteva ore mai târziu am aflat de intrarea sa în Viață! Șocul acestei plecări bruște a dat o mare profunzime întâlnirii noastre online, care, fără îndoială, a beneficiat de mijlocirea acestui slujitor al lui Dumnezeu, episcop consacrat de Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa, la 6 ianuarie 1997.

Chiar înainte de a fi episcop, venise la Stânceni să ne spună bucuria sa legată de întemeierea unei mănăstiri contemplative. Episcopatul său a fost marcat de vizite la Saint-Remy, în 1999, cu P.S. Serafim și la Stânceni, pentru binecuvântarea pietrei de temelie a bisericii noastre, în 1999; pentru sfințirea acesteia, în 2000; pentru a pune mâna pe lopată, după inundația din 2005; pentru a ne oferi câteva cărți sau o relicvă a Sfântului Antonie cel Mare; pentru a-l însoți pe cardinalul Schönborn la schit; pentru o sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci sau a sfântului prooroc Ilie. În veci pomenirea lui!

Prezența a trei episcopi ortodocși la funeraliile sale arată că episcopul Florentin găsise calea dialogului; de asemenea, Mitropolitul Ortodox al Clujului, Episcopul Andrei, a subliniat în mesajul său: „bunătatea, dispoziția înspre dialog, simțul pastoral" al episcopului Florentin care venise cu câteva săptămâni înainte să ne „colinde”[1]. În mod similar, Patriarhul Daniel a precizat în mesajul său că episcopul Florentin s-a remarcat prin „o deschidere sinceră pentru dialogul dintre creștini"[2]. Fie ca el să ne inspire pentru a-l urma!


Videoconferinta, la care a participat sora Letiția (Congregația Maicii Domnului România) - sora episcopului Florentin - a reunit un număr mare de participanți. Cifra maximă de 100 de conexiuni permisă de abonamentul Zoom fiind atinsă transmisia s-a făcut, de asemenea, pe You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), cu 185 de conexiuni live. Această înregistrare este încă disponibilă. Așa cum a menționat cu umor Maica Amanda, stareța Carmelului de la Saint-Rémy, am călătorit mult pentru a-i urmări pe vorbitorii din diferite țări (a se vedea programul de pe blogurile noastre).

Mulți membri ai Fraternității Sfântului Ilie (inclusiv patru episcopi: P.S. Alexandru, I.P.S. Serafim, P.S. Elisei, P.S. Atanáz), originari din 13 țări: Italia, Ucraina, Austria, Belgia, Elveția, Polonia, Danemarca, Slovacia, Spania, Ungaria, Israel și, desigur, din Franța și România, au putut să se întâlnească din nou. Urmare a decalajului orar semnificativ, cei din Australia și America, care nu a putut să ni se alăture pe zoom au fost încântați să poată beneficia de înregistrarea de pe YouTube. Printre numeroșii participanți, să notăm alți cinci episcopi (Mons. Minnerath, Mons. Maury Buendia, P.S. Bercea, P.S. Crișan, P.S. Ioan), prezența carmelitană datorită Pr. Zuazua – carmelitan spaniol, surorile de la Carmelul din Târgu Mureș și din Metz, mai multe terțiare carmelitane. Toate discursurile comentând tema anului aleasă de către Comunitatea protestantă din Grandchamp (Elveția) vor fi publicate în numărul următor al revistei Mikhtav. Videoconferința noastră a avut privilegiul unei profunde meditații oferită de către sora Lauranne, o călugăriță a acestei comunități.

La Stânceni, bucuria acestei videoconferințe a fost exprimată, pentru cei care au venit la schit, în compania unei cești de ceai de mentă și a tradiționalului tort al Unității. Apoi, rugăciunea vecerniei i-a reunit pe catolici și pe ortodocși în aceeași laudă a lui Hristos înviat, „Lumina lină a Sfintie Slave a Tatălui ceresc".
Institutul de Cercetări Ecumenice din Sibiu a publicat o relatare chiar în acea seară (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), prin Alexandru-Marius Crișan, un tânăr cercetător de la Institut, care participase deja la sărbătoarea Sfântului Ilie de Saint-Remy, în 2018 și la săptămâna de rugăciunie pentru Unitate, de la Stânceni, în 2019.
Multe dintre mesajele primite după acest eveniment sunt mărturii despre contribuția ecumenică a acestei întâlniri. Lista persoanelor cărora trebuie să le mulțumim este lungă, începând cu cei nouă vorbitori, cu cei care au contribuit la traducerea în limba română a contribuțiilor lor, cu cei care au asigurat buna funcționare a întregului eveniment, cu cei care au purtat totul în rugăciunea lor, „ca toți să fie una pentru ca lumea să creadă".

&&& Les conditions sanitaires actuelles ont modifié la manière de célébrer ce temps fort de prières pour l’Unité que Jésus demande à ses disciples. Une visioconférence s’est mise en place, organisée par le Carmel de Saint-Rémy/Stânceni, avec le soutien logistique de l’Archevêché Majeur. Le 12 janvier, avec joie, j’ai reçu un mail de Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gerla, m’assurant de son projet de participer à notre zoom meeting et de sa communion de prières pour l’Unité des chrétiens. Quelques heures après j’apprenais son entrée dans la Vie ! Le choc de ce départ si brusque a donné une grande profondeur à notre rencontre online qui a sans doute bénéficié de l’intercession de ce serviteur de Dieu, consacré évêque par saint Jean-Paul II le 6 janvier 1997.

Avant même d’être évêque, il était venu à Stânceni nous dire sa joie de la fondation d’un monastère contemplatif. Son épiscopat a été jalonné de passages à Saint-Rémy en 1999, avec Mgr Serafim, et à Stânceni, que ce soit pour la bénédiction de la première pierre de notre chapelle en 1999, pour sa bénédiction en 2000, pour prendre la pelle après l’inondation de 2005, pour nous offrir quelques livres ou une relique de saint Antoine le Grand, pour accompagner le Cardinal Schönborn de passage au skite, pour une fête de l’Exaltation de la sainte Croix ou du saint prophète Élie. Mémoire éternelle !

La présence de trois évêques orthodoxes à ses funérailles montre que Mgr Florentin avait su trouver le chemin du dialogue ; aussi le Métropolite orthodoxe de Cluj, Mgr André, a-t-il souligné dans son message : « la bonté, la disposition au dialogue, le sens pastoral » de Mgr Florentin qui était venu quelques semaines auparavant le « colinder »[1]. De même le patriarche Daniel a spécifié dans son message que Mgr Florentin se faisait remarquer par « une ouverture sincère pour le dialogue entre chrétiens »[2]. Qu'il nous inspire pour le poursuivre !

La visioconférence, à laquelle a participé Letiţia, sœur en la Congrégation de la Mère de Dieu - Roumanie, sœur de Mgr Florentin, a réuni un grand nombre de participants. Le maximum de 100 connections autorisé par Zoom étant atteint, la transmission s’est faite aussi par You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), avec 185 connections on live. Cet enregistrement est encore disponible. Comme l’a mentionné avec humour, Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Rémy, nous avons beaucoup voyagé à la suite des intervenants provenant de divers pays (cf. programme sur nos blogs).

De nombreux membres de la Fraternité Saint-Élie (dont quatre évêques Mgr Alexandru, Mgr Serafim, Mgr Élisée, Mgr Atánaz), originaires de 13 pays : Italie, Ukraine, Autriche, Belgique, Suisse, Pologne, Danemark, Slovaquie, Espagne, Hongrie, Israël, et bien sûr de France et de Roumanie, ont pu se retrouver. À cause du décalage horaire important, ceux d’Australie et d’Amérique ne pouvant se joindre à nous par zoom ont été heureux de pouvoir bénéficier de l’enregistrement par You Tube. Parmi les nombreux participants, notons cinq autres évêques (Mgr Minnerath, Mgr Maury Buendia, Mgr Bercea, Mgr Crişan, Mgr Ioan), la présence carmélitaine grâce au P. Zuazua, carme espagnol, les sœurs du Carmel de Târgu Mureş et de Metz, plusieurs tertiaires du Carmel.

Toutes les interventions commentant le thème de l’année retenu par la Communauté protestante de Grandchamp (Suisse) seront dans le prochain numéro de la revue Mikhtav. Notre visioconférence a eu le privilège d’une profonde méditation offerte par sœur Lauranne, religieuse de cette communauté.
À Stânceni, la joie de cette visioconférence a pu s’exprimer, pour ceux qui sont venus au skite, autour d’une tasse de menthe poivrée avec le traditionnel gâteau de l’Unité. Puis la prière de vêpres a réuni catholiques et orthodoxes dans une même louange du Christ ressuscité, « Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père ».

L’Institut de recherche œcuménique de Sibiu a donné le soir même un compte-rendu (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), par l’intermédiaire d’Alexandru-Marius Crişan, jeune chercheur de cet Institut, qui a déjà participé à la fête de saint Élie à Saint-Rémy en 2018 et à la semaine de prières pour l’Unité à Stânceni en 2019.
_______________________

[1] https://www.mitropolia-clujului.ro/mesajul-mitropolitului-andrei-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/
[2] https://basilica.ro/mesajul-patriarhului-daniel-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/

joi, 7 ianuarie 2021

Jubileul de argint al arhimandritului Cornel Dîrle, capelan al schitului de la Stânceni / Jubilé d’argent de l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite de Stânceni


Pe 7 ianuarie, un grup de prieteni apropiați ai schitului au sărbătorit, cu bucurie și afecțiune, cea de-a 25-a aniversare a hirotonirii ca preot a părintelui Cornel. Natura s-a alăturat acestei sărbători cu o mantie albă și un soare de iarnă care s-a arătat printre nori. 
După utrenie și sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântarea Papei Francisc a sosit chiar la timp, prin grija și sârguința părintelui Alexandru, preot prieten de la Oradea. Un grup de tineri din Târgu Mureș a cântat cu entuziasm un solemn cântec „La mulți ani!” Apoi, o diaporama superbă creată cu artă si pricepere de către Maica Amanda, stareța Carmelului din Saint Remy, a fost prezentată, cu bucurie, de către Anca. Ea prezintă diferitele forme de angajare a părintelui Cornel la schit, atât pe plan liturgic, intelectual, cât și prin muncă fizică. Încă cu o zi înainte, părintelui Cornel i-au fost oferite mai multe cadouri. Condițiile sanitare nu au permis oferirea unei agape tuturor participanților, care a fost redusă la o ciocolată „MERCI!" Dar masa de prânz, din trapeză, care a urmat pentru oaspeții schitului, a beneficiat de talentele culinare ale Feliciei! Mulți sunt cei care s-au alăturat rugăciunii de mulțumire a schitului, prin intermediul diferitelor forme de mass-media (Facebook, SMS, e-mail, telefon). Fie ca toți cei care au contribuit la acest moment festiv să fie răsplătiți în ceruri! 
Toate urările noastre de viață lungă pentru capelanul schitului și rectorul sanctuarului arhiepiscopal major!

&&&

Le 7 janvier, un groupe d’amis proches du skite a célébré avec joie et affection les 25 ans de l’ordination sacerdotale de P. Cornel. La nature s’est unie à cette fête avec un blanc manteau et un soleil hivernal qui pointait à travers les nuages. 

Après les matines et la Divine Liturgie, en la fête de saint Jean-Baptiste, la bénédiction du Pape François est arrivée juste à temps, grâce à la diligence du P. Alexandru, prêtre ami d’Oradea. Un groupe de jeunes de Târgu Mures a chanté avec enthousiasme un solennel « La mulţi ani (Longues années) ». Puis un superbe diaporama créé avec art et compétence par Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Remy, a été présenté joyeusement par Anca. Il relate les diverses formes d’engagement de P. Cornel au skite, tant sur le plan liturgique, intellectuel que manuel. Plusieurs cadeaux ont été offerts au P. Cornel, dès la veille. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’offrir à tous les participants une agapè, qui s’est réduite à un chocolat « MERCI » ! Mais le déjeuner au réfectoire qui a suivi pour les hôtes du skite a bénéficié des talents culinaires de Felicia ! Nombreux sont ceux qui se sont unis à l’action de grâces du skite par divers médias (Facebook, SMS, courriel, téléphone). Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce moment festif soient remerciés dans les cieux. 

Avec tous nos vœux de longue vie à l’aumônier du skite et au recteur du sanctuaire archiépiscopal majeur.


marți, 15 decembrie 2020

MIKHTAV 88

A apărut numărul 88 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.


sâmbătă, 19 septembrie 2020

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” la Stânceni / La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix à Stânceni

Sărbătoarea”Înălțării Sfintei Cruci” reprezintă pentru Schitul Stânceni unul din momentele cele mai importante din calendarul liturgic anual, hramul ansamblului monastic de la poalele Călimanilor. Prezența la Schit a credincioșilor romano-catolici, greco-catolici, ortodocși, care participă în spirit de pelerinaj la celebrările sărbătorilor mari, Schimbarea la Față a Mântuitorului și Înălțarea Sfintei Cruci, confirmă importanța prezenței în Biserică a comunităților religioase, în cazul nostru a carmelitelor de la Stânceni. 
Anul acesta Maica Éliane și părintele Cornel, rectorul Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni, au organizat celebrarea Sfintei Liturghii pe esplanada bisericii astfel încât credincioșii participanți să poată păstra distanța de siguranță în contextul sanitar actual. În debutul celebrării am înălțat în văzul credincioșilor, cântând împreună de cinci ori câte o sută de Kyrie eleison, relicva Sfintei Cruci ajunsă la Stânceni prin intermediul părintelui Cornel. O celebrare care amintește de înălțarea Crucii Mântuitorului de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, după descoperirea acesteia prin implicarea Sfintei Elena, mama împăratului Constantin, conform descrierii pe care o putem regăsi în icoana sărbătorii. 
Celebrarea Sfintei Liturghii, împreună cu părintele Cornel și părintele Anton Cioba, rectorul Seminarului Teologic Greco-Catolic ”Sfinții Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan” din Oradea, cu cântările seminariștilor orădeni prezenți și cu implicarea activă a credincioșilor a subliniat importanța Crucii în teologia liturgică. 
Liturghia cuvântului a amintit de teologia Crucii în scrierile Fericitului Episcop martir Ioan Suciu, cel care folosește expresia ”Crucea, inima inimii mele” și care înțelege bine o realitate pe care o putem experimenta cu toții: lumina credinței este Cruce sau ne vine prin Cruce, dar în același timp și dorul de lume este Cruce. Crucea este prezentată astfel ca o binecuvântare, dar și ca suferință sfințitoare pentru cei încercați, dacă o acceptă cu credință și curaj. Semnele Crucii reprezintă pentru episcop realitatea misiunii la care este chemat, conștient fiind că planurile sale devin roditoare doar din perspectiva moștenirii pe care ne-a lăsat-o Isus: rănile. 

Vedeți, eu cer multe, multe lui Isus. Îl cer pe El... El ține pumnul închis, palma acoperită de degete. Dă-mi Isuse, dă-mi ce-ți cer, dă-mi ce ții în mână. De ce vii cu mâna închisă? Ce ascunzi în palmă? De ce surâzi?
Și Isus deschide palma. Ce este? O gaură teribilă cu un chenar purpuriu de sânge proaspăt, gaura cuiului. Și am văzut cadoul: o rană, iată ce ținea în palmă. Asta era realul! Și prin rană, fugeau toate dorințele mele, se vărsau, curgeau, nu stăteau în palmă. Am înțeles că planurile mele sunt deseori fantezii, irealități, numai rana rămânea, numai ea era realitatea pentru mine. Așa voia Isus.
Să plângi de bucurie în brațele lui, în arcul tare al brațelor cu cele două răni.
(Ioan Suciu, scrisoare de îndrumare spirituală, Blaj 20.VIII.1939) 
Zi de hram la Stânceni, în comuniune și bucurie ce s-a încheiat cu un ”La revedere!” pentru următorul moment important care subliniază vocația ecumenică a schitului, rugăciunea pentru unitatea creștinilor din ianuarie 2021.
Preot Adrian Lung

&&& 

La fête de l'Exaltation de la Sainte Croix représente pour le skite de Stânceni l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique annuel, la fête patronale de l'ensemble monastique au pied du Călimani. La présence au skite des fidèles romano-catholiques, gréco-catholiques et orthodoxes qui participent dans l'esprit de pèlerinage aux célébrations des grandes fêtes, de la Transfiguration du Sauveur et de l'Exaltation de la Sainte Croix, confirme l'importance de la présence dans l'Église de communautés religieuses, dans notre cas celle des carmélites de Stânceni.
Cette année, Mère Éliane et le Père Cornel, le recteur du Sanctuaire de l'Archevêque Majeur de Stânceni, ont organisé la célébration de la Divine Liturgie sur la terrasse de l'église afin que les croyants participants puissent garder une distance de sécurité dans le contexte sanitaire actuel. Au début de la célébration, j’ai élevé devant les fidèles, chantant ensemble cinq fois cent Kyrie eleison, la relique de la Sainte Croix qui est parvenue à Stânceni par le Père Cornel. Une célébration qui rappelle l'exaltation de la croix du Sauveur par le patriarche Macaire de Jérusalem, après sa découverte grâce à l'implication de Sainte-Hélène, mère de l'empereur Constantin, selon la description que l'on peut trouver dans l'icône de la fête. 
La célébration de la Divine Liturgie, avec Père Cornel et Père Anton Cioba, recteur du Séminaire Théologique Grec-Catholique, "Les Saints Hiérarques Basile, Grégoire et Jean", d'Oradea, avec les chants des séminaristes d'Oradea présents et la participation active des fidèles ont souligné l'importance de la Croix. 
La liturgie de la parole a rappelé la théologie de la Croix dans les écrits du Bienheureux Martyr Mgr Ioan Suciu, celui qui utilise l'expression « La Croix, le cœur de mon cœur » et qui comprend bien une réalité que nous pouvons tous expérimenter : la lumière de la foi est la Croix ou passe par la Croix, mais en même temps le désir du monde est la Croix. La croix est ainsi présentée comme une bénédiction, mais aussi comme une souffrance sanctifiante pour ceux qui la vivent, s'ils l'acceptent avec foi et courage. Les signes de la croix représentent pour l'évêque la réalité de la mission à laquelle il est appelé, sachant que ses projets ne deviennent fructueux que dans la perspective de l'héritage que Jésus nous a laissé: les blessures. 

Vous voyez, je demande à Jésus beaucoup, beaucoup. Je Le demande ... Il garde son poing fermé, sa paume couverte de ses doigts. Donne-moi Jésus, donne-moi ce que je te demande, donne-moi ce que tu tiens dans ta main. Pourquoi viens-tu la main fermée ? Que caches-tu dans ta paume ? Pourquoi souries-tu? Et Jésus ouvre sa paume. Qu'est-ce ? Un trou terrible avec une bordure violette de sang frais, le trou du clou. Et j'ai vu le cadeau : une blessure, ici c'était dans sa paume. C'était la réalité ! Et à travers la plaie, tous mes désirs couraient, se renversaient, coulaient, ne restaient pas dans la paume. J'ai compris que mes plans sont souvent des fantasmes, des irréalités, seule la blessure est restée, seule elle était la réalité pour moi. C'est ce que voulait Jésus. Pleurer de joie dans ses bras, dans l’arc fort de ses bras avec les deux blessures. 
(Ioan Suciu, lettre d'orientation spirituelle, Blaj 20.VIII.1939) 

La fête patronale de Stânceni, en communion et joie, s'est terminée par un "Au revoir !" pour le prochain moment important mettant l'accent sur la vocation œcuménique du skite, la prière pour l'unité des chrétiens en janvier 2021.

 P. Adrian Lung
duminică, 16 august 2020

Părintele Cornel, rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Stânceni

Preafericitul Părinte Cardinal Lucian l-a numit în funcția de Rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” de la Stânceni pe Părintele Cornel Dîrle.

Părintele Cornel s-a născut la 20 ianuarie 1965, la Baia Mare. A studiat  inginerie geofizică la Universitatea din București în perioada 1984-1989. A profesat apoi la IPEG Maramureș între anii 1989-1990.

A urmat studiile teologice la Ateneul Roman al Sfintei Cruci între 1990-1995, încheiate cu licența.

În anul 1996 a fost hirotonit preot la Oradea, unde a îndeplinit apoi diferite sarcini formative și didactice în cadrul Seminarului Teologic și al Departamentului Facultății de Teologie Greco-Catolică, până în 2006. A obținut doctoratul în teologie la București în anul 2004 prin lucrarea „Sacramente și sacramentalitate în perspectivă istorică și ecumenică”.

Din 2006 este capelan al Schitului carmelitan "Sfânta Cruce" din Stânceni, iar din anul 2011 Arhimandrit.

Conform decretului de înființare, se acordă Indulgenţă Plenară tuturor credincioşilor care, în spirit de pocăinţă, vor fi prezenţi în Sanctuarul Arhiepiscopal Major „Sfânta Cruce” din Stânceni, după cum urmează: în fiecare an pe data de 6 august în Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Cristos, care este şi hramul bisericii; pe data de 14 septembrie, în Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci, care este hramul Schitului.

Sanctuarul Arhiepiscopal Major a fost întemeiat cu ocazia jubileului de argint al Schitului.

Sursa: 

http://www.e-communio.ro/stire12052-noul-rector-al-sanctuarului-arhiepiscopal-major-de-la-stanceni