vineri, 22 iulie 2016

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI / LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI

Proorocul Ilie, patronul Ordinului Carmelitan,  a fost sărbătorit la Schitul „Sfânta Cruce„ de la Stânceni, într-un mod diferit de anii precedenți. Deosebit a fost faptul că P.S. Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București a sosit la Schit împreună cu un grup de pelerini bucureșteni pentru a-l sărbători împreună cu alți oaspeți din țară și din străinătate pe „profetul de foc”. La coborârea din microbuz, pelerinii și-au exprimat uimirea față de locul pitoresc unde este amplasat Carmelul, pacea și liniștea pe care acest loc o transmite din primul moment. Maica Eliane a prezentat biserica, frescele ei ce combină într-un mod cu totul original sfinții catolici cu sfinții ortodocși, o adevărată oglindă a spiritului ecumenic al așezământului monahal ascuns între versanții împăduriți din Carpații Orientali.
Vecernia sărbătorii a fost îmbogățită prin prezența ierarhului precum și al pelerinilor care au intonat răspunsurile, fiecare dintre ei având pregătit întregul  mers al slujbei. Vocile minunate ale acestora, măiestrit dirijate precum și ale tuturor credincioșilor prezenți la rugăciune au răsunat în micul sanctuar al Carmelului de la Stânceni, plin până la refuz.
Ziua de 20 iulie, la ora 8,30 a început slujba utreniei sărbătorii, care l-a preamărit pe marele profet și prooroc Ilie, iar la terminarea acesteia s-a făcut primirea ierarhului.
La sosirea sa la Schit, P.S. Mihai a fost primit de către pr. arhimandrit Cornel Dîrle împreună cu preoții și cu credincioșii sosiți deja, după datină, cu Sfânta Evanghelie și condus în biserica Schitului. Liturghia prezidată de către arhiereu, având alături în sfântul altar cinci preoți a fost foarte înălțătoare iar răspunsurile au fost date de către grupul de pelerini bucureșteni la care s-au asociat toți credincioșii prezenți. Ca de obicei, P.S. Mihai, în predica ce a urmat citirii Evangheliei, a oferit un bogat cuvânt de învățătură, o actualizare a dimensiunii profetice a sfântului Ilie. După liturghie a urmat un parastas în memoria Maicii Elisabeta, fondatoarea Carmelului de la Saint-Remy.
A urmat o agapă frățească, în foișorul casei de oaspeți a Schitului unde preparatele pregătite de către membrele Fraternității au fost bine apreciate.
În continuare, a avut loc întâlnirea membrilor Fraternității „Sfântul Ilie”, începută, ca de obicei, cu intonarea imnului  „Tu ești viu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau!”, invocație a sfântului prooroc și pe care toți membrii Fraternității o rostesc în fiecare zi. Cu această ocazie s-a făcut primirea în Fraternitate a noi şase membri. Fiecare dintre ei și-a prezentat, latura spirituală a vieții lor de fiecare zi, a familiei și a activității profesionale. S-a prezentat apoi un scurt expozeu despre conceperea Fraternității Sfântul Ilie de către Maica Elisabeta în urmă cu 25 de ani precum și câteva rânduri ale acesteia privind modul cum trebuie privită apartenența la Fraternitate. Fotografia de grup a membrilor prezenți, în fața oratoriului proorocului Ilie, a încheiat programul sărbătorii.

Valer Pol

###

LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

Le prophète Élie, „Dux et Pater carmelitarum” a été fêté au skite de Stânceni d’une manière différente des années précédentes. Mgr Mihai Frăţilă, évêque gréco-catholique de Bucarest, est arrivé au skite avec une vingtaine de pèlerins de son éparchie pour fêter avec les autres hôtes venus de diverses régions de Roumanie, mais aussi d’Italie et d’Autriche, le prophète de feu. À la descente du microbus, les pèlerins ont exprimé leur étonnement devant le cadre pittoresque où est édifié le Carmel, devant la paix et la tranquillité que ce lieu transmet dès le premier moment. Mère Éliane a présenté l’église, ses fresques qui unissent saints catholiques et orthodoxes, véritable miroir de l’esprit œcuménique du monastère caché entre les versants boisés des Carpates orientales.
La célébration des vêpres de la fête a été rehaussée par la présence de l’évêque et des pèlerins, chacun d’eux ayant un fascicule de l’office. Leurs voix dirigées magistralement ont empli la chapelle dans laquelle est peint un cycle de la vie de saint Élie.
Le 20 juillet, à 8 h 30 ont commencé les matines qui chantent la gloire de Dieu à travers son prophète.
À la fin des matines, selon la coutume, Mgr Mihai fut alors accueilli par l’Évangéliaire porté par l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, avec les prêtres et les fidèles déjà présents. La Divine Liturgie qu’il a concélébrée avec cinq prêtres a été chantée par tous les participants. Comme d’habitude, Mgr Mihai, dans son homélie qui a suivi la lecture de l’Évangile, nous a donné un riche enseignement pour actualiser la dimension prophétique de saint Élie. Après la Liturgie fut célébrée une pannychide pour Mère Élisabeth, fondatrice du Carmel de Saint-Rémy, qui s’est endormie dans la Lumière il y a vingt ans, à Saint-Rémy, mais qui avait tant désiré mourir à Stânceni.
Ont suivies les agapes fraternelles dans le pavillon de la maison d’accueil du skite où les mets préparés par des membres de la Fraternité ont été bien appréciés.
Ensuite eut lieu la réunion de la Fraternité Saint-Élie, commencée avec le chant en sept langues de la prière qui unit chaque jour les membres : « Tu es vivant, Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens ! ». Six nouveaux membres (arménien, catholiques et orthodoxes) sont alors entrés dans la Fraternité Saint-Élie : de Stânceni, de Târgu Mureş, d’Oradea, d’Italie et d’Arménie ! Deux textes de Mère Élisabeth ont été lus : l’un sur le sens de la prière de la Fraternité et l’autre sur ce que signifie être membre de la Fraternité. La photographie de groupe des membres présents, devant l’oratoire du prophète Élie, a clos le programme de la fête.
Valer Pol