miercuri, 9 martie 2016

Colaborare ecumenică

Colaborarea dintre Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu și Schitul Stânceni

Cu ocazia colocviilor de dialog iudeo-creștin din luna august 2014 și 2015 la Schitul Stânceni, o primă colaborare între Centrul de Cercetare Ecumenică (http://www.ecum.ro/) și Schitul Stînceni s-a realizat prin prezența lui Alexandru Ioniță, cercetător la acest centru, care a prezentat următoarele comunicări:
  • în 2014: De la interzicerea imaginilor (Ex. 20) la venerarea icoanelor. Elemente pentru un dialog iudeo-creștin din perspectivă ortodoxă (cf. Mikhtav 71); 
  • în 2015: Privire ortodoxă asupra Nostra Aetate (cf. Mikhtav 73-74) 
Pe 16 ianuarie 2015, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost prezentată lucrarea maicii Éliane: « Saint Antoine le Grand dans l’Orient chrétien ». În cadrul unui colocviu despre Sfântul Antonie, autoarea a prezentat legătura dintre profetul Ilie și părintele monahilor, Antonie.
În colecția Studia oecumenica a Centrului a apărut recent în îngrijirea lui Alexandru Ioniță volumul 10 despre Interpretarea biblică între Biserică și Universitate: perspective interconfesionale (cuprinsul poate fi consultat aici). Maica Éliane a contribuit la acest volum cu studiul: Imnul biblic Magnicat (Lc 1, 46-55) în liturghia bizantină şi câteva comentarii ortodoxe, iar Alexandru Ioniță a tratat subiectul: Minunea învierii lui Lazăr (In 11, 1-44) şi „iudeii” în interpretarea imnografei bizantine.
Colaborarea va continua în 6 August 2016 cu o conferință a lui Alexandru Ioniță la Stânceni cu tema: Spiritualitatea creștină de tradiție bizantină și rădăcinile sale iudaice.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Collaboration entre le Centre de recherche œcuménique de Sibiu et le skite de Stânceni

À l’occasion des colloques de dialogue judéo-chrétien d’août 2013 et 2014 au skite de Stânceni, une première collaboration entre le Centre de recherche œcuménique de Sibiu et le skite de Stânceni a eu lieu, en la personne d’Alexandre Ioniţa, chercheur à ce Centre, qui est venu donner une communication à Stânceni :
  • en 2014 : De l’interdiction des images (Ex 20) à la vénération des icônes. Éléments pour un dialogue judéo-chrétien, dans une perspective orthodoxe (cf. Mikhtav 71) 
  • en 2015 : Regard orthodoxe sur Nostra aetate (cf. Mikhtav 73-74) 
Le 16 janvier 2015, c’est à la faculté de théologie orthodoxe de Sibiu que l’ouvrage de mère Éliane   «Saint Antoine le Grand dans l’Orient chrétien» a été présenté au cours d’un colloque sur saint Antoine. Elle y a montré le lien entre le prophète Élie et le Père des moines, Antoine.
Dans la collection Studia oecumenica du Centre de recherche œcuménique de Sibiu vient de paraître par les soins d’Alexandre Ioniţa le volume 10 sur Interprétation biblique entre Église et Université : perspectives interconfessionnelles. Ici se trouve la table des matières. Mère Éliane y a contribué avec une étude sur le Magnificat, Alexandru Ioniţa, avec une étude sur le miracle de la résurrection de Lazare et les « Juifs » dans l’interprétation hymnographique byzantine.
La collaboration va se poursuivre le 6 août 2016 avec une conférence d’Alexandre Ioniţa à Stânceni :
La spiritualité chrétienne de tradition byzantine et ses racines juives.