vineri, 29 iunie 2018

INAUGURAREA MUZEULUI COMUNITĂȚII EVREIEȘTI DIN TÂRGU-MUREȘ

Duminică, 25 iunie 2018, Sinagoga din Târgu-Mureș avea porțile deschise. Soseau invitați din țară și din străinătate la momentul festiv al inaugurării unui colț muzeal al Comunității Evreiești din localitate, eveniment festiv unic în viața Comunității. Dl. dr. ing. Vasile Dub, președintele, a deschis întâlnirea declarând că a organizat acest colț muzeal pentru ca evreii din Târgu-Mureș să lase urme pentru generațiile următoare, nu numai în cimitirul evreiesc, ci și în acest muzeu. S-au transmis cuvinte de salut din partea Federației Comunităților Evreiești din România și din partea altor comunități evreiești din alte localități, după care corul Comunității din Brașov a prezentat un minunat program artistic, atât cu muzică evreiască religioasă, cât și laică, îndelung aplaudat de către spectatori. 
Momentul așteptat de către toți a fost inaugurarea muzeului prin tăierea panglicii de către d-na Tușa Etelka, care, împreună cu d-na Chirvăsuți Judith au fost sponsorii al acestei lăudabile inițiative cultural-istorice. Încă de la intrare, Colțul Israel te întâmpină cu o fotografie imensă care reprezintă un mare grup de evrei din Borsec, jumătate fiind evrei, cealaltă jumătate fiind creștini, dovadă a bunei conviețuiri a celor două confesiuni religioase din România. O altă fotografie-document arată cea mai veche sinagogă din Tg.Mureș, datând din anul 1747, iar alături, o bucată de lemn din această sinagogă, recuperată recent de la Budapesta pentru a fi așezată în acest muzeu. Se continuă cu un scurt istoric al evreilor din Tg.Mureș care, după ce au primit drepturi din partea autorității austro-ungare, în anul 1867, s-au dezvoltat foarte bine și și-au găsit locul în această localitate. Un colț al sălii prezintă un interior de casă evreiască, cu pian, cu alte obiecte de casnice și o fotografie a unei familii de evrei. În muzeu, la loc central, Tora și Talmudul, expuse pentru vizitare, lucru nemaiîntâlnit în alte muzee, declară dl. Vasile Dub. Ambele sunt deschise la Cartea Esterei, moment important în viața poporului evreu. 
În cea de-a doua cameră, un panou prezintă marea provocare pe care a reprezentat-o sionismul în istoria poporului evreu, o mișcare foarte puternică de creare a statului evreu Israel, fostă Palestina. Nu toți evreii sunt adepți ai sionismului, unii, printre care Elie Wiesel, fiind adepții rămânerii evreilor în statele în care ei se află în prezent. A urmat însă fascismul și, ca urmare a acestuia, în martie 1944, când nemții au intrat în Budapesta și au instaurat un guvern ultrafascist, evreii târgu-mureșeni și cei veniți din satele din împrejurimi, reprezentând împreună 30 la sută din populația orașului, au fost duși într-un ghetou aflat în fosta fabrică de cărămizi din actualul cartier Tudor. După chinuri inimaginabile petrecute aici, 7500 de evrei au fost duși la lagărul de exterminare de la Auschwitz, în trei transporturi, în condiții inumane. O machetă ingenioasă aflată în mijocul camerei prezintă sugestiv orașul Târgu-Mureș, înainte și după deportarea evreilor. O vitrină prezintă obiectele duse de către evrei în deportare, în special cărți de rugăciuni. Un panou prezintă școala evreiască, educația fiind una din principalele griji ale comunității evreiești. Elevi și copii de grădiniță din această școală au murit în lagărele de gazare, împreună cu părinții lor. De altfel, pe peretele exterior al muzeului, o listă lungă prezintă numărul cutremurător de mare de elevi care au pierit în astfel de condiții dramatice. 
Din rândul evreilor târgu-mureșeni s-a ridicat un număr important de intelectuali evrei, mari oameni de cultură, ale căror portrete sunt prezentate pe un panoul ce încheie ciclul prezentării din muzeul Comunității. 
O inițiativă mai mult decât lăudabilă a Comunității Evreiești din Târgu-Mureș de a realiza acest muzeu memorial care își așteaptă vizitatorii și la a cărui inaugurare, din păcate, deși invitate, nu au participat oficialitățile județene și municipale, însă au fost prezenți foarte mulți târgumureşeni.

Pelerinaj la Stânceni / Pèlerinage français au skite de Stânceni

Marți, 26 iunie curent, un grup de pelerini francezi a poposit la Stânceni. Grupul, condus de Marie-Gabrielle Leblanc, istoric de artă și Georgeta Iuga, iconograf (Baia-Mare), a participat la Sfânta Liturghie celebrată de Părintele Cornel, preotul Schitului, secondat de diaconul Daniel Vigne din Toulouse.


&&&

Mardi 26 juin, pèlerinage français au skite de Stânceni, dirigé par Marie-Gabrielle Leblanc, historienne de l'art, et Georgeta Iuga, iconographe (Baia Mare)
Photo du groupe après la Divine Liturgie célébrée par P. Cornel, aumônier du skite, et le diacre Daniel Vigne de Toulouse.


marți, 19 iunie 2018

Oecuménisme des saints – Ecumenismul Sfinţilor

Extrait de la biographie posthume intitulée : « Vie d’abouna Matta » paru en 2008 aux presses du monastère de St Macaire, traduit du copte par Mme Maguida Trier, p. 202-203.

Abouna Matta el Maskine, copte orthodoxe († 8 juin 2006), et Sainte Thérèse de Lisieux

LES CONSOLATIONS DU CIEL

Lorsqu’il était dans la vallée du Rayan, le père Matta a souvent expérimenté la proximité des saints et les consolations du ciel. A une période difficile de son parcours où il était éprouvé par maintes difficultés, de la part des hommes et des démons ; le Père Matta nous a relaté cette vision. En effet, le ciel lui a envoyé une consolation en la personne d’une sainte religieuse, couronnée de gloire, qui est venu le réconforter et le soutenir dans son combat. Voilà les faits :

Un ami de la communauté avait offert une copie du livre La vie d’une âme, de la petite Thérèse de l’enfant Jésus. Les moines l’ont lu, et touchés par sa vie, ils ont donné le livre au Père Matta pour qu’il le lise à son tour. Cette lecture de la sainte vie de Thérèse l’a consolé durant cette période de difficultés et de lourdes épreuves. Le ciel lui a accordé un surcroit de consolation. Dans une apparition, il eut une vision de sainte Thérèse venant à lui, accompagné de vierges (moniales) toutes couronnées de gloire. Ste Thérèse l’a amené ensuite en esprit à l’endroit où repose son corps, à la cathédrale de Lisieux, en France. Le père Matta s’est vu comme regardant la cathédrale d’en haut, surplombant sa flèche. Il l’a visité dans ses moindres recoins. Sainte Thérèse, toujours accompagné de ses sœurs, lui a dit : « Ne crains pas, ne t’attriste pas, mes sœurs et moi prions pour toi de ce lieu » ; ces paroles étaient d’un grand réconfort. À la fin de l’apparition, Sainte Thérèse lui offrit un présent en lui disant : « Reçois ce présent, il est pour toi » ; c’était une plume, comme celle qu’on utilisait jadis pour écrire, elle était entourée de deux ailes en or et à son extrémité avait un taille plume pour tailler la plume chaque fois que ce sera nécessaire.

Voilà ce qu’a relaté le Père Matta aux moines, qui ont compris à leur tour le sens du « cadeau ailé », c’était le don des écrits spirituels que le Seigneur lui a accordé, enrichissant l’Église et éclairant l’âme des fidèles de cette génération.
Părintele Matta el Maskine, copt ortodox († 8 iunie 2006), și Sfânta Tereza de Lisieux

--------------------------------------------------

Extras din biografia postumă intitulată „Viața părintelui Matta”, apărută în 2008 la Tipografia Mănăstirii Sf. Macarie, p. 202-203.

BUCURIILE CERULUI

Pe când se afla în Valea Rayan, părintele Matta a experimentat deseori apropierea sfinților și bucuriile cerului. Într-o perioadă grea a itinerariului său, încercat fiind de numeroase dificultăți, atât din partea oamenilor cât și a demonilor, părintele ne-a relatat această viziune. Într-adevăr, cerul i-a trimis o mângâiere prin persoana unei călugărițe sfinte acoperită de glorie, care a venit să-l consoleze și să îl susțină în bătălia sa. Iată faptele:

Un prieten al comunității i-a oferit acesteia un exemplar al cărții Viața unui suflet, a Micuței Tereza a Pruncului Isus. Călugării au citit cartea și, mișcați de viața acesteia, i-au dat-o și părintelui Matta pentru ca și el să o citească, la rândul său. Această lectură a vieții sfinte a Terezei l-a consolat pe timpul perioadei de greutăți și mari încercări. Cerul i-a dat un surplus de consolare. Într-o apariție, el a avut o viziune a sfintei Tereza care venea la el, însoțită de fecioare (călugărițe), toate încoronate de glorie. Sfânta Tereza l-a dus apoi, în spirit, la locul unde odihnește corpul său, la Catedrala din Lisieux, în Franța. Părintele Matta s-a văzut privind catedrala de la înălțime, aplecat peste turn. A vizitat-o până în cele mai mici unghere. Sfânta Tereza, însoțită întotdeauna de surorile sale, i-a spus: „Nu te teme, nu te întrista, surorile mele și cu mine ne vom ruga pentru tine, din acest loc.” Cuvintele ei îi aduceau multă consolare. La sfârșitul apariției, Sfânta Tereza i-a oferit un cadou, spunându-i:  „Primește acest cadou, e pentru tine!”. Era o peniță ca cele se foloseau în trecut pentru scris, înconjurată de două aripi din aur, iar la capăt avea un cuțit pentru tăiat pana ori de câte ori va fi nevoie.  

Iată ce le-a relatat părintele Matta călugărilor, care au înțeles, la rândul lor, sensul „cadoului înaripat”. Era darul scrierilor spirituale pe care Domnul i l-a dat, îmbogățind Biserica și aducând lumină în sufletele credincioșilor acestei generații.