duminică, 21 ianuarie 2018

RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA SCHITUL SF. CRUCE DIN STÂNCENI / PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2018 (Ex 15)

„Dreapta ta, Doamne, s-a glorificat prin putere”, preluat din cartea Exodului, a fost citatul care a dat tema din acest an a Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. În jurul acestei teme s-a desfășurat, la Schitul greco-catolic „Sfânta Cruce” din Stânceni rugăciunea ecumenică pentru unitate, sâmbătă, 20 ianuarie 2018.
Sfânta Liturghie din bisericuța de lemn a Schitului a fost prezidată de pr. arhimandrit Cornel Dîrle – capelanul Schitului, alături de care au fost pr. Puskás Attila – preot romano-catolic în parohia Stânceni precum și pr. Aurelian Băcilă – părinte spiritual la Spitalul din Târgu-Mureș. Credincioșii din biserică au însuflețit cu cântările lor serviciul religios. 
A urmat masa de prânz în trapeza schitului cu bucatele pregătite de către Maica Éliane – stareța Schitului, cu ascultarea lecturii Epistolei Sf. apostol Pavel către Romani, după care, pr. Cornel Dîrle a prezentat conferința „Despre autoritate și comuniune în epistolarul Sf. Vasile cel Mare și în context”. S-a făcut o foarte documentată prezentare biografică a Sf. Vasile cel Mare, rod al unei bogate și minuțioase documentări asupra sfântului capadocian crescut și format, în special în Pont și Atena, într-un mediu și timp istoric bogat în frământări sociale și, în special, religioase. Prezentatorul a scos în evidență deosebita implicare a Sf. Vasile cel Mare în lupta pentru unitatea religioasă a vremii, cu reușitele și cu dificultățile inerente cauzate de frământările puternice create de facțiunile religioase eretice. Conferința a continuat cu prezentarea situației complexe a scrisorilor sfântului, a tematicilor pe care acestea le abordează, oglindă fidelă a epocii în care acesta a trăit și și-a desfășurat activitatea de ierarh al Bisericii.
După masă, când numărul de participanți a crescut, s-a făcut o procesiune cu Biblia și cu prapuri, de la casa centrală a schitului, până în biserica acestuia. Procesiunea a parcurs curtea schitului acoperită de zăpada căzută cu două zile înainte, pe cărări în jurul cărora se aflau troiene de zăpadă, sub un soare strălucitor, flancați de versanții muntoși cu brazi înzăpeziți, o superbă primă duminică de iarnă adevărată din acest an. 
La vecernia ecumenică, Pr. Puskás Attila a urat în limbile franceză, maghiară și română cuvântul de bun venit din textul pregătit pentru acest an de către Bisericile din Caraibe, pentru întreaga lume creștină, pentru unitatea creștinilor. Rând pe rând, preoți și credincioși, s-au rugat și au cântat, „invocând milostivirea lui Dumnezeu, încrezători în puterea mântuitoare a dreptei sale.” Cei prezenți s-au rugat pentru demnitate umană, pentru „eliberarea de frica și de suspiciunea care ne despart pe unii pe alții și care pun limite speranței și mântuirii.” S-au rugat pentru „unire, cu legături de iubire și de comuniune”, pentru învingerea egoismului și pentru dreptate în lume, pentru „forța de a-l iubi pe aproapele nostru și pentru a-l primi pe cel străin”, pentru respingerea violenței și pentru pace. La rugăciunea ecumenică au fost prezente cultele din zonă: Biserica Ortodoxă (Stânceni - pr. Eugen Piti, care a ținut și predica; pr. Adrian Stoian – Toplița; pr. Gheorghe Oană – Subcetate); Biserica Romano-Catolică (pr. Puskás Attila); Biserica Reformată (pastor Madaras Mihály-Attila - Toplița); Biserica Greco-Catolică (pr. Cornel Dîrle; pr. Adrian Lung – Subcetate; pr. Aurelian Băcilă). Alături de preoți, biserica a fost plină de credincioși din Tîrgu Mureș, Reghin, Toplița, Subcetate, Stânceni, veniți să se roage împreună pentru unitatea creștinilor, „ca toți să fie una” (Ioan, 17,21). O gustare la care au fost invitați toți participanții a încheiat o zi plăcută tuturor și, cu siguranță, lui Dumnezeu.

Valer Pol

C’est dans le cadre féerique des sapins enneigés, sous un soleil radieux, qu’une cinquantaine de chrétiens de la région de Stânceni se mirent en marche en procession derrière la Sainte Bible porté par père A. Stoian, prêtre orthodoxe de Toplita pour aller prier ensemble dans la chapelle du skite de la Sainte Croix, entraîné par la voix puissante du curé orthodoxe de Stânceni, père Eugen Piti. Venu de Târgu Mureş avec d’autres membres de la fraternité Saint-Élie, P. Aurelian Băcilă élargissait notre région aux dimensions du département.
Dès le début, le ton a été donné par père Attila Pusks, prêtre romano-catholique de Stânceni, qui a accueilli tous les fidèles avec trois langues : en français, en hongrois puis en roumain ! Le grec avec le Kyrie eleison, l’espagnol avec le Nada te turbe de sainte Thérèse d’Avila ont aussi résonné sous les fresques de la chapelle où saints catholiques et orthodoxes se côtoient. Réformés de Toplita venus communautairement avec leur pasteur Mihly Madaras, romano-catholiques, orthodoxes, gréco-catholiques unirent leur voix pour demander pardon, louer le Seigneur, joindre leurs mains le temps d’un Notre Père récité en roumain, puis en hongrois. L’office s’est déroulé avec P. Adrian Lung, prêtre gréco-catholique de Subcetate comme célébrant, venu avec le prêtre orthodoxe du même village Gheorghe Oană.
Trois jeunes de trois confessions différentes symbolisèrent notre libération par le Christ en jetant bas la chaîne qui les ligotait, suivant la recommandation faite par les chrétiens des Caraïbes qui ont préparé le thème de cette année.
Après le mot d’envoi du père Cornel Dîrle, aumônier du skite, tous exprimèrent leur joie de se retrouver en goûtant les gâteaux apportés par les uns et les autres. Rendons grâces à Dieu et tenons allumée la flamme de la prière pour l’Unité des chrétiens !

Maica Éliane