vineri, 23 iulie 2021

SĂRBĂTOAREA SFÂNTULUI ILIE, LA SCHITUL „SFÂNTA CRUCE” DIN STÂNCENI

Sfântul profet Ilie, „cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul” (din troparul sărbătorii) a fost sărbătorit la Sanctuarul arhiepiscopal major (Schitul carmelitan greco-catolic „Sfânta Cruce”) din Stânceni, pe măsura măririi lui. Considerat de ordinul carmelitan „Dux et Pater Carmelitarum”, Sfântul Ilie a adunat la schit, încă din ajunul sărbătorii, o mulțime de credincioși, membri sau prieteni ai Fraternității „Sfântul Ilie” și ai schitului. La slujba vecerniei au fost prezenți, pe lângă părintele arhimandrit Cornel – rectorul și capelanul schitului, pr. Alexandru Chivari, sosit de la Oradea cu fiul (teolog), cu fiica sa, cu o membră a Fraternității și cu o prietenă a schitului. Furtuna cu ploaie abundentă, nu i-a oprit pe credincioși din Subcetate, din Stânceni sau din alte locuri să ajungă la timp la rugăciune. Nu i-a oprit nici pe un grup de șase tineri francezi, membri ai Scouts et Guides de France, sosiți cu rucsacii grei în spate, pentru a participa la sărbătoare și pentru a oferi, timp de o săptămână, o mână de ajutor la lucrările de întreținerea schitului. Nu i-a oprit nici pe IPS Fülöp, mitropolit greco-catolic de Esztergom (Ungaria) să ajungă la schit, seara târziu, însoțit de un grup de tineri maghiari, pentru a participa la sărbătoarea marelui prooroc.

Dimineața, clopotul i-a chemat pe cei prezenți, la slujba utreniei, urmată de Sfânta Liturghie a sărbătorii. În mijlocul bisericii, icoana Sfântului Ilie, împodobită festiv, îi aștepta pe toți cei veniți din localitate, din împrejurimi, de la distanțe mai mari sau mai mici, să se închine și să participe, fiecare, la marea sărbătoare. La sfântul altar s-a aflat părintele Adrian Lung, - protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca, pr. arhimandrit Cornel Dîrle și pr. Alexandru Chivari, iar în scaunul arhieresc se afla IPS Fülöp. Mica bisericuță a fost neîncăpătoare pentru toți credincioșii sosiți la participe la Sfânta Liturghie. Răspunsurile cântate cele două strane au fost însoțite, cu însuflețire, de lecturile și ale cântărilor intonate de grupul de tineri maghiari, de către grupul de tineri francezi și de către români, fiecare, în limba lor maternă.

În cuvântul de învățătură, pr. protopop Adrian Lung a subliniat rolul important pe care Sfântul Ilie îl are în Ordinul Carmelitan, faptul că el este foarte iubit și cunoscut de către credincioși prin minunile pe care el le-a făcut. A făcut apel la întărirea tuturor în credință, la cunoașterea lui Dumnezeu, la manifestarea devotamentului nostru. Devenim, astfel, apostoli, mărturisitori ai Scripturii, contribuind la mântuirea noastră și a semenilor noștri, în cadrul comunității căreia îi aparținem, asemenea profetului Ilie, care a întors credința mulțimii către adevăratul Dumnezeu.

După terminarea Sfintei Liturghii, hrăniți sufletește cu cuvântul și cu trupul mistic al Domnului, o agapă frățească, i-a adunat pe toți, în trapeza schitului și pe terasa acestuia, la a gusta din bunătățile oferite de către schit. Atmosferă destinsă, comunicare în multiple limbi, toate exprimând bucuria fiecăruia de a fi prezent la această sărbătoare, în acest loc paradisiac, dăruit de Domnul pentru a găzdui un carmel românesc.

În cursul după-amiezii a avut loc conferința internațională on-line „Andrei Scrima 1925-2000”, în cadrul căreia trei conferențiari români și unul francez au evocat spiritul ecumenic al monahului arhimandrit ortodox Andrei Scrima. Conferința, ținută în limba franceză, cu traducere simultană în limba română, transmisă pe platforma Zoom și pe YouTube, a fost deschisă de către Maica Éliane, iar cuvântul de închidere a fost rostit de către PS Cristian Crișan, arhiepiscop auxiliar greco-catolic al Arhiepiscopiei Majore de Alba-Iulia și Făgăraș. Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista MIKHTAV a Fraternității Sfântul Ilie, în lb. română și în lb. franceză, în numărul care va apărea în cursul lunii august a.c.

Valer Pol