vineri, 11 septembrie 2015

Sărbătoarea Crucii la Stânceni 2015

Programul sărbătorii la Schit


FÊTE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

  Dimanche 13 septembre 2015
      18 h Vêpres de l’Exaltation de la Sainte Croix
   Lundi 14 septembre 2015
      9 h    Matines
    10 h Exaltation et vénération de la Sainte Croix
      10 h 30 Divine Liturgie

Seigneur, nous nous prosternons devant ta Sainte Croix et nous glorifions ta Sainte Résurrection !


SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

 Duminică 13 septembrie 2015D
      Ora 18 Vecernia Înălțării Sfintei Cruci
   Luni 14 septembre 2015
      Ora 9   Utrenia
      Ora 10 Înălțarea și venerarea Sfintei Cruci
      Ora 10 30 Sfânta Liturghie

Crucii tale ne închinăm Christoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim !

Relicvele venerate la Schitul Stânceni
Carmelul din Lisieux a donat relicvele Sfintei Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe pentru capela Schitului. Acestea au fost așezate în altarul bisericii cu ocazia sfințirii din 6 august 2000.
In 2013, Luba Hunakova, membru slovac al Fraternității Sfântul Ilie, a donat moaște ale Sfintei Miriam a lui Isus-Crucificat. Această sfântă carmelită de la Betleem este pictată în frescă în biserica schitului cu inscripția ”Fericită”, ea fiind beatificată pe 13 noiembrie 1983 ; declarată sfântă în acest an, pe 17 mai.
In 2014, prin intermediul părintelui Stephan Koher, am primit de la episcopul de Eichstätt o relicvă din lemnul Sfintei Cruci a Domnului nostru Isus Christos. Ea este venerată la schit în fiecare an la diferitele sărbători ale Crucii (a treia duminică din postul mare, la 1 august , la 14 septembrie).
In acest an, PS Florentin, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, ne-a oferit un frumos relicvariu cu moaștele și icoanele a trei sfinți : Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macarie și Sfântul Bonifaciu. Cadoul este însoțit de următorul mesaj :
Profit de pelerinajul Cuviosului Părinte Lucian sj la Mănăstire pentru a vă trimite sfintele moaște ale Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Macarie și Sfântului Bonifaciu. Apreciind activitatea dumneavoastră spiritual-ascetică precum și efortul de a oferi frumoase texte ce aduc o spiritualitate autentică sau organizarea a numeroase sesiuni ecumenice și interreligioase, am considerqat că locul acestor moaște este acolo.
Fie ca mijlocirea acestor sfinți, ale căror moaște le primiți, să vă însoțească, să vă păzească de tot răul și să vă lumineze Calea spre Viață și să vă binecuvânteze în toate.
Aceste trei relicve au fost primite la schit și oferite spre venerare credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie din 4 august, apoi la cea din 6 august, hramul bisericii Schitului.
*****
 LES RELIQUES VÉNÉRÉES AU SKITE DE STÂNCENI
Le Carmel de Lisieux a fait don de reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face pour la chapelle du skite. Elles ont été insérées dans l’autel lors de sa consécration le 6 août 2000.
En 2013, Luba Hunakova, membre slovaque de la Fraternité Saint-Élie, a fait don d’une relique de sainte Mariam de Jésus-Crucifié. Cette sainte carmélite de Bethléem est peinte en fresque dans la chapelle du skite avec l’épithète « Bienheureuse », car elle a été béatifiée le 13 novembre 1983 ; elle a été canonisée cette année, le 17 mai 2015.
En 2014, Par l’intermédiaire du Père Stephan Koher, nous avons reçu de l’évêque d’Eichstätt une relique du bois de la Sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vénérée au skite chaque année aux différentes fêtes de la Croix (3e dimanche du Grand Carême, 1er août, 14 septembre).
Cette année, Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gherla, a offert un beau reliquaire comprenant les reliques de trois saints, ainsi que leur icône : saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Ce cadeau était accompagné de ce message :
J’ai profité du pèlerinage du Révérend Père Lucian sj au Monastère pour vous envoyer les saintes reliques de saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Appréciant votre activité spirituelle-ascétique comme les efforts pour offrir de beaux textes apportant une spiritualité authentique ainsi que pour organiser de nombreuses sessions œcuméniques et interreligieuses, j’ai considéré que la place de ces reliques est là.
Que l’intercession des saints dont vous recevez les reliques vous accompagne, qu’elles vous gardent de tout mal et vous illuminent dans le véritable Chemin vers la Vie et en tout vous bénissent.
Ces trois reliques ont été accueillies au skite et offertes à la vénération des fidèles présents à la fin de la Divine Liturgie du 4 août, puis après celle du 6 août, fête patronale de l’église du skite.
*****