joi, 17 decembrie 2015

Dialogul iudeo-creștin

Luna decembrie a acestui an este marcată de o serie de declarații deosebit de importante prin care dialogul iudeo-creștin se bucură de o relansare fără precedent. Acestea sunt:
  • 3 decembrie: Declarația rabinilor ortodocși cu privire la creștinismdocumentul în lb. engleză / documentul în lb. franceză (mai jos prezentăm traducerea declarației în limba română);
  • 10 decembrie: Reflexia teologică asupra raporturilor dintre catolici și evrei cu ocazia celei de-a cincizecea aniversări a Declarației Nostra Aetate (nr. 4)documentul în lb. franceză
  • prezentarea Cardinalului Kurt Koch, președintele Comisiei pentru relațiile religioase cu iudaismul din cadrul Consiliului Pontifical pentru promovarea unității creștinilor: card. Koch

Declarație a Rabinilor Ortodocși cu privire la Creștinism
Ierusalim, 3 Decembrie 2015

Pentru a face voia Tatălui nostru din ceruri: spre un parteneriat între evrei și creștini

După aproape două milenii de ostilitate reciprocă și înstrăinare, noi, rabini ortodocși, care conducem comunități, instituții și seminarii în Israel, Statele Unite ale Americii și Europa, recunoaștem oportunitatea istorică ce ne stă înainte. Căutăm să facem voia Tatălui nostru din ceruri acceptând mâna oferită nouă de surorile și frații noștri creștini. Evreii și creștinii trebuie să lucreze împreună ca parteneri pentru a răspunde provocărilor morale ale epocii noastre:

1.      Shoah s-a încheiat acum 70 de ani. A fost punctul culminant al secularei lipse de respect față de evrei, al oprimării și respingerii lor, precum și al dușmăniei dintre evrei și creștini care a decurs de aici. Privind retrospectiv, este clar faptul că neputința de a depăși acest dispreț și de a ne angaja într-un dialog constructiv pentru binele omenirii a slăbit rezistența față de forțele rele ale antisemitismului, care au cufundat lumea în crimă și genocid.
2.      Recunoaștem că, de la Conciliul Vatican II, învățăturile oficiale ale Bisericii Catolice s-au schimbat fundamental și irevocabil. Promulgarea documentului Nostra Aetate acum 50 de ani a demarat procesul de reconciliere între comunitățile noastre. Nostra Aetate și documentele bisericești oficiale pe care le-a inspirat ulterior resping fără echivoc orice formă de antisemitism, afirmă legământul etern dintre D-zeu[1] și poporul evreu, resping acuzația de „deicid” și subliniază relația unică dintre creștini și evrei, pe care Papa Ioan Paul II i-a numit „frații noștri mai mari”, iar Papa Benedict XVI i-a considerat „părinții noștri în credință”. Pe această bază, catolicii și alte oficialități creștine au început un dialog onest cu evreii, care s-a dezvoltat în ultimele cinci decenii. Noi apreciem afirmația Bisericii legată de unicitatea locului lui Israel în istoria sacră și despre răscumpărarea lumii la eshaton. Astăzi, evreii au simțit dragoste sinceră și respect din partea multor creștini, exprimate în multe inițiative de dialog, întâlniri și conferințe în toată lumea.
3.      Așa cum au făcut Maimonides și Yehuda Halevi[2], noi recunoaștem că creștinismul nu este o eroare sau un accident, ci un rezultat al voii divine și un dar pentru popoare. Prin separarea între Iudaism și Creștinism D-zeu a vrut o separare între parteneri cu diferențe teologice semnificative, însă nu o separare între dușmani. Rabbi Jacob Emden a scris că „Iisus a adus lumii un dublu bine: El a întărit Tora lui Moise într-un mod maiestuos... și nici unul din înțelepții noștri nu a vorbit mai explicit despre imuabilitatea Torei. Pe de altă parte, El a făcut popoarele să renunțe la idolatrie și le-a obligat să țină cele șapte comandamente ale lui Noe, ca să nu se comporte ca fiarele câmpului, și le-a insuflat ferm trăsături morale... Creștinii sunt comunități care lucrează de dragul cerului, care sunt menite să reziste, intenția lor este și ea de dragul cerului, iar ei nu vor rămâne fără răsplată.”[3] Rabi Samson Raphael Hirsch ne-a învățat că „creștinii au acceptat Biblia Ebraică a Vechiului Testament ca pe o carte a revelației divine. Ei mărturisesc credința în D-zeul cerului și al pământului așa cum este proclamată în Biblie și recunosc suveranitatea providenței divine.”[4] Acum când Biserica Catolică a recunoscut Legământul veșnic dintre D-zeu și Israel, noi, evreii, putem recunoaște validitatea continuă și constructivă a Creștinismului ca partener în răscumpărarea lumii, fără vreo teamă că această deschidere va fi exploatată în scopuri misionare. Așa cum s-a afirmat de către rabinatul Comisiei bilaterale a Israelului în dialog cu Sfântul Scaun, sub conducerea Rabinului Shear Yashuv Cohen, „Noi nu mai suntem dușmani, ci parteneri siguri în articularea valorilor morale esențiale pentru supraviețuirea și bunăstarea omenirii.”[5] Nici unii nici alții nu putem împlini voia lui D-zeu în această lume de unii singuri.
4.      Atât evreii cât și creștinii au în comun misiunea dată prin Legământ de a desăvârși lumea sub suveranitatea Atotputernicului, așa încât toată omenirea să cheme numele Lui și toate urâciunile să fie îndepărtate de pe pământ. Noi înțelegem ezitarea de a afirma acest adevăr, prezentă de amândouă părțile, și facem apel la comunitățile noastre să depășească aceste temeri pentru a putea stabili o relație de încredere și respect. Rabi Hirsch a învățat, de asemenea, că Talmudul îi situează pe creștini, „în ce privește îndatoririle interumane, pe exact același nivel cu evreii. Căci ei au dreptul să se bucure de tot ce li se datorează, nu doar în termeni de dreptate, ci și de o activă iubire frățească umană.” În trecut raporturile dintre creștini și evrei erau înțelese adesea prin relația de adversitate dintre Esau și Iacob. Cu privire la aceasta, Rabi Naftali Zvi Berliner (Netziv) înțelesese deja la sfârșitul sec. al XIX-lea că evreii și creștinii sunt destinați de D-zeu să fie parteneri într-o relație de iubire: „În viitor, când copiii lui Esau vor fi îndemnați de un spirit pur să-i recunoască pe fiii lui Israel și virtuțile lor, atunci și noi vom fi îndemnați să recunoaștem că Esau este fratele nostru.”[6]
5.      Noi, evreii și creștinii, avem mai mult în comun decât ceea ce ne desparte: monoteismul etic al lui Avraam; relația cu Unicul Creator al cerului și al pământului, care ne iubește și are grijă de noi toți; Sfintele Scripturi iudaice; credința într-o tradiție normativă;  valorile vieții, familiei, integrității pline de compasiune, dreptății, libertății inalienabile, dragostei universale și păcii la care trebuie să ajungă în cele din urmă lumea. Rabi Moses Rivkis (Be’er Hagoleh) confirmă aceasta atunci când scrie că „Înțelepții s-au referit numai la idolatrii din zilele lor, care nu credeau în crearea lumii, în Exod, în faptele minunate ale lui D-zeu și în Legea divină. Dimpotrivă, oamenii în mijlocul cărora suntem răspândiți cred în toate aceste elemente esențiale ale religiei.”[7]
6.      Parteneriatul nostru nu diminuează în niciun fel diferențele existente între cele două comunități și religii. Noi credem că D-zeu se folosește de mulți mesageri pentru a-și dezvălui adevărul și în același timp afirmăm obligațiile etice fundamentale pe care toți oamenii le au înaintea lui D-zeu și pe care Iudaismul le-a susținut întotdeauna prin legământul noahitic universal.
7.      Imitându-l pe D-zeu, evreii și creștinii trebuie să ofere modele de slujire, de dragoste necondiționată și de sfințenie. Noi toți suntem creați după Chipul Sfânt al lui D-zeu, iar evreii și creștinii vor rămâne dăruiți Legământului, jucând laolaltă un rol activ în răscumpărarea lumii.

Semnatarii inițiali, în ordine alfabetică (lista semnatarilor este deschisă, pentru versiunea actualizata vedeti www.cjcuc.com):
Rabbi Jehoshua Ahrens (Germany)
Rabbi Marc Angel (United States)
Rabbi Isak Asiel (Chief Rabbi of Serbia)
Rabbi David Bigman (Israel)
Rabbi David Bollag (Switzerland)
Rabbi David Brodman (Israel)
Rabbi Natan Lopez Cardozo (Israel)
Rav Yehudah Gilad (Israel)
Rabbi Alon Goshen-Gottstein (Israel)
Rabbi Irving Greenberg (United States)
Rabbi Marc Raphael Guedj (Switzerland)
Rabbi Eugene Korn (Israel)
Rabbi Daniel Landes (Israel)
Rabbi Steven Langnas (Germany)
Rabbi Benjamin Lau (Israel)
Rabbi Simon Livson (Chief Rabbi of Finland)
Rabbi Asher Lopatin (United States)
Rabbi Shlomo Riskin (Israel)
Rabbi David Rosen (Israel)
Rabbi Naftali Rothenberg (Israel)
Rabbi Hanan Schlesinger (Israel)
Rabbi Shmuel Sirat (France)
Rabbi Daniel Sperber (Israel)
Rabbi Jeremiah Wohlberg (United States)
Rabbi Alan Yuter (Israel)

Semnături adăugate:

Rabbi Herzl Hefter (Israel)
Rabbi David Jaffe (USA)
Rabbi David Kalb (USA)
Rabbi Shaya Kilimnick (USA)
Rabbi Yehoshua Looks (Israel)
Rabbi Ariel Mayse (USA)
Rabbi David Rose (UK)
Rabbi Zvi Solomons (UK)
Rabbi Yair Silverman (Israel)
Rabbi Daniel Raphael Silverstein (USA)
Rabbi Lawrence Zierler (USA)


Traducere de Alexandru Ioniță
Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu (http://www.ecum.ro/)
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
alexandru.ionita@ulbsibiu.ro
[1] Grafia D-zeu caută să echivaleze grafia G-d din documentul original englez, care manifestă reticența Iudaismului de a rosti numele divine.
[2] Mishneh Torah, Laws of Kings 11:4 (ediția necenzurată); Kuzari, secțiunea 4:22.
[3] Seder Olam Rabbah 35-37; Sefer ha-Shimush 15-17.
[4] Principles of Education, “Talmudic Judaism and Society,” 225-227.
[5] A patra întâlnire a Commission of the Chief Rabbinate of Israel and the Holy See’s Commission for Religious Relations with Jewry, Grottaferrata, Italy (19 October 2004).
[6] Comentariu la Geneză 33:4.
[7] Glosă la Shulhan Arukh, Hoshen Mishpat, Section 425:5.

joi, 3 decembrie 2015

Sfântul Ioan al Crucii sărbătorit la Stânceni

Sărbătoarea Sfântului Ioan al Crucii va fi marcată în acest an la Stânceni printr-o întâlnire a Fraternității Sfântul Ilie și a tuturor celor interesați de viața și activitatea schitului. Programul zilei de sărbătoare, duminică 13 decembrie, este următorul:

Ora 14.00: Vizionarea filmului Dialogues des carmélites de Francis Poulenc, spectacol de operă în trei acte.
Ora 17.00: Vecernia Sfântului Ioan al Crucii

Dialogues des Carmélites este un spectacol de operă în douăsprezece scene și o serie de interludii orchestrale, grupate în trei acte, compus de Francis Poulenc în 1957. Libretul are la bază romanul omonim al lui Georges Bernanos. Filmul prezintă un spectacol pus în scenă la Théâtre des Champs-Elisée în decembrie 2013.

vineri, 20 noiembrie 2015

Vizită la schit

Miercuri, 18 noiembrie 2015, un grup de patru episcopi maghiari au poposit la Stânceni pentru a vizita schitul:

- Mitropolitul greco-catolic Fülöp Kocsis (arhiepiscop de Hajdúdorog, Ungaria)
- Monseniorul Majnek Antal, episcop de rit latin de Munkács (Ucraina)
- Monseniorul Biró László, episcop de rit latin, Ordinar militar
- Monseniorul Székely János, biblist, episcop auxiliar de Budapesta

După celebrarea euharistică, Maica Eliane le-a prezentat capela biserica și specificul acesteia. În timpul mesei s-a discutat despre originile schitului de la Stânceni.
Vizita a continuat la bibliotecă și la stațiunile acatistului din curtea mănăstirii, unde rugăciunea mariană este afișată în trei limbi: română, maghiară și franceză.
............................................................................................................................

Mercredi 18 novembre 2015, quatre évêques hongrois ont fait halte à Stânceni pour la visite du skite:
- le Métropolite gréco-catholique Fülöp Kocsis (archevêché de Hajdúdorog, Hongrie)
- Mgr Majnek Antal, évêque de rite latin de Munkács (Ukraine)
- Mgr Biró László, évêque de rite latin, Ordinaire militaire
- Mgr Székely János, bibliste, évêque auxiliaire de Budapest
Après la célébration de l'Eucharistie, Mère Eliane leur a présenté les caractéristiques de la chapelle. Pendant le repas, l'origine de cette fondation a été expliquée. La visite s'est poursuivie à la bibliothèque et sur le chemin de l'acathiste où cette prière m ariale est inscrite en trois langues : roumain, hongrois et français.


vineri, 30 octombrie 2015

Nostra Aetate 50

Documentele Colocviului dedicat aniversării a cincizeci de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea sunt publicate în nr. 73-74 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav, revistă ce apare în limbile română și franceză.
Intervențiile conferențiarilor în format audio pot fi accesate și descărcate la link-urile alăturate, iar revista poate fi comandată la adresa: schitulstanceni@yahoo.fr.


marți, 13 octombrie 2015

Evenimente la Stânceni

ÎNCHIDEREA ANULUI JUBILIAR TEREZIAN

Anul jubiliar terezian ocazionat de cel de-a cincilea centenar de la nașterea sfintei tereza de Avila s-a închis la Stânceni, sâmbătă 10 octombrie. După-amiaza a început cu binecuvântarea unei icoane a sfintei Tereza scrisă la Carmelul din Saint-Rémy. Oficiul a fost celebrat de Părintele Spiridon, duhovnicul mănăstirii din Moglănești și de Părintele Marius Ciprian Dinu, autorul unei teze de doctorat despre Sfânta Tereza. De remarcat faptul că icoana a fost binecuvântată cu apă sfințită provenită dintr-o mănăstire atonită, adusă prin grija preoților Adrian Stoian și Petru Cătinean, într-un aghiasmatar provenit din Rusia. După troparul sfintei, cântat magnific de cei patru preoți ortodocși prezenți, Părintele Dinu a prezentat cum sfânta Tereza poate fi considerată maestră a rugăciunii isihaste, demnă de a figura în Filocalia. Conferința a fost urmată de un frumos schimb spiritual între participanții veniți la Schit din Stânceni, Toplița, Târgu-Mureș, Sărmașu și Cluj. După o gustare fraternă, slujba vecerniei duminicale și a părinților de la al 7-lea Conciliu ecumenic a fost celebrată de Părintele Cornel, preotul schitului.
Troparul sfintei Tereza s-a înălțat la cer cântat de fiicele sale împreună cu frați și surori ortodocși, greco-catolici, romano-catolici!

&&&&&&

L’année jubilaire thérésienne pour le cinquième centenaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila s’est clôturée au skite de Stânceni samedi 10 octobre. L’après-midi a commencé par la bénédiction d’une icône de sainte Thérèse écrite au Carmel de Saint-Rémy. L’office a été célébré par Père Spiridon, aumônier du monastère de Moglaneşti et Père Ciprian-Marius Dinu, auteur d’une thèse de doctorat sur sainte Thérèse. À noter que l’icône a été bénite par de l’eau bénite provenant d’un monastère athonite, apportée par les soins du P. Adrian Stoian et du P. Petru Catinean, dans un bénitier venu de Russie ! Après le tropaire de la sainte chantée magnifiquement par les quatre prêtres orthodoxes présents, P. Dinu a exposé comment sainte Thérèse était maîtresse de la prière hésychaste, digne de figurer dans la Philocalie ! Cette conférence a été suivie d’un bel échange spirituel entre les participants venus du village de Stânceni, de Toplita, de Târgu Mureş, de Sarmaşu et de Cluj. Après un goûter fraternel, l’office des vêpres de la Résurrection et des Pères du 7e concile œcuménique fut officié par P. Cornel, aumônier du skite. 
Joie céleste de sainte Thérèse entendant son tropaire chanté par ses filles avec des frères et sœurs orthodoxes, grecs-catholiques et romano-catholiques !DRUMUL UNEI TROIȚE DE LEMN

În jurul anului 1855, Mărginean Petre (a lu Ciocoi) din fostul sat greco-catolic Lefaia (1824-1874) a ridicat în fața casei sale cu târnaț, la drumul principal al satului, o troiță de lemn. Un Crist de dimensiuni mici comparativ cu dimensiunile crucii, realizat, și el, dintr-un lemn rezistent, a fost crucificat pentru a proteja casa și pentru închinarea celor care treceau prin fața troiței. Comparativ cu crucea, Cristul este de dimensiuni mici, ai impresia că e un Crist-copil. Când mergeam cu familia la Lefaia (com. Crăiești), locul nașterii mele, ne opream întotdeauna, și la dus și la întors, ne închinam și-l admiram pe micul Crist, pe care-l botezasem Cristi.
Pop Sever, proprietarul casei unde se afla troița, un om de 77 de ani, a văzut cât de mult ne place și, după câțiva ani mi-a cerut să-i găsesc un meșter care să îi facă o troiță nouă. Mi-a promis că atunci când se va ridica noua troiță, pe cea veche, cu micul Crist, mi-o va da mie. Am contactat un meșter maramureșean care i-a făcut o troiță după unul din modelele prezentate. Am primit cu emoție propunerea și m-am bucurat mult să primesc vechea troiță, în vârstă de aproximativ 160 de ani. Căci, începând cu Petre Mărginean, până astăzi, s-au închinat la această troiță șapte generații: Petre, Vaslica, Augustin, Florentina, Sever, Letiția și Cosmina. Pop Sever a fost foarte emoționat la momentul plecării vechii troițe, odată pentru că s-a despărțit greu de o moștenire sfântă lăsată de strămoșii lui, cât și pentru faptul că troița urma să își continue existența într-o mănăstire greco-catolică, loc pe care ar dori să îl viziteze. 
Troița se află într-o stare avansată de degradare căci, vreme de 160 de ani, ploile și vântul, au distrus-o nemilos. Cu toate acestea, este o troiță frumoasă ce te îmbie la pietate, la închinare cu reverență și din cauza vechimii ei. Și m-am gândit că nu este loc mai potrivit pentru această veche cruce greco-catolică decât la schitul Sfânta Cruce din Stânceni, unde Maica Eliane a primit-o cu mult drag și a așezat-o într-un loc unde este bine protejată. 
„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea Ta o lăudăm și o mărim!”

Valer Polmarți, 6 octombrie 2015

1515-2015 al V-lea centenar al nașterii sfintei Tereza de Avila

Anul terezian se va închide la Schitul Stânceni cu conferința Părintelui Marius-Ciprian Dinu, coordonatorul preoților de caritate din București.
Părintele Dinu a câștigat anul acesta concursul organizat de Fondation CITeS - Universitatea de Mistică (Avila) cu lucrarea “Saint Theresa Of Jesus, Doctor Of Hesychastic Prayer. The Reception of Saint Teresa of Jesus in Romania” (site-ul congresului terezian), temă ce va fi prezentată sâmbătă, 10 octombrie la Stânceni.

Programul:
Ora 13 : Conferinţa Păr. Marius-Ciprian Dinu (Bucureşti) : Sfânta Tereza, învățătoare a rugăciunii isihaste.
Ora 15 : Vecerniavineri, 11 septembrie 2015

Sărbătoarea Crucii la Stânceni 2015

Programul sărbătorii la Schit


FÊTE DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX

  Dimanche 13 septembre 2015
      18 h Vêpres de l’Exaltation de la Sainte Croix
   Lundi 14 septembre 2015
      9 h    Matines
    10 h Exaltation et vénération de la Sainte Croix
      10 h 30 Divine Liturgie

Seigneur, nous nous prosternons devant ta Sainte Croix et nous glorifions ta Sainte Résurrection !


SĂRBĂTOAREA ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

 Duminică 13 septembrie 2015D
      Ora 18 Vecernia Înălțării Sfintei Cruci
   Luni 14 septembre 2015
      Ora 9   Utrenia
      Ora 10 Înălțarea și venerarea Sfintei Cruci
      Ora 10 30 Sfânta Liturghie

Crucii tale ne închinăm Christoase și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o mărim !

Relicvele venerate la Schitul Stânceni
Carmelul din Lisieux a donat relicvele Sfintei Tereza a Pruncului Isus și a Sfintei Fețe pentru capela Schitului. Acestea au fost așezate în altarul bisericii cu ocazia sfințirii din 6 august 2000.
In 2013, Luba Hunakova, membru slovac al Fraternității Sfântul Ilie, a donat moaște ale Sfintei Miriam a lui Isus-Crucificat. Această sfântă carmelită de la Betleem este pictată în frescă în biserica schitului cu inscripția ”Fericită”, ea fiind beatificată pe 13 noiembrie 1983 ; declarată sfântă în acest an, pe 17 mai.
In 2014, prin intermediul părintelui Stephan Koher, am primit de la episcopul de Eichstätt o relicvă din lemnul Sfintei Cruci a Domnului nostru Isus Christos. Ea este venerată la schit în fiecare an la diferitele sărbători ale Crucii (a treia duminică din postul mare, la 1 august , la 14 septembrie).
In acest an, PS Florentin, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, ne-a oferit un frumos relicvariu cu moaștele și icoanele a trei sfinți : Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macarie și Sfântul Bonifaciu. Cadoul este însoțit de următorul mesaj :
Profit de pelerinajul Cuviosului Părinte Lucian sj la Mănăstire pentru a vă trimite sfintele moaște ale Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Macarie și Sfântului Bonifaciu. Apreciind activitatea dumneavoastră spiritual-ascetică precum și efortul de a oferi frumoase texte ce aduc o spiritualitate autentică sau organizarea a numeroase sesiuni ecumenice și interreligioase, am considerqat că locul acestor moaște este acolo.
Fie ca mijlocirea acestor sfinți, ale căror moaște le primiți, să vă însoțească, să vă păzească de tot răul și să vă lumineze Calea spre Viață și să vă binecuvânteze în toate.
Aceste trei relicve au fost primite la schit și oferite spre venerare credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie din 4 august, apoi la cea din 6 august, hramul bisericii Schitului.
*****
 LES RELIQUES VÉNÉRÉES AU SKITE DE STÂNCENI
Le Carmel de Lisieux a fait don de reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la sainte Face pour la chapelle du skite. Elles ont été insérées dans l’autel lors de sa consécration le 6 août 2000.
En 2013, Luba Hunakova, membre slovaque de la Fraternité Saint-Élie, a fait don d’une relique de sainte Mariam de Jésus-Crucifié. Cette sainte carmélite de Bethléem est peinte en fresque dans la chapelle du skite avec l’épithète « Bienheureuse », car elle a été béatifiée le 13 novembre 1983 ; elle a été canonisée cette année, le 17 mai 2015.
En 2014, Par l’intermédiaire du Père Stephan Koher, nous avons reçu de l’évêque d’Eichstätt une relique du bois de la Sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vénérée au skite chaque année aux différentes fêtes de la Croix (3e dimanche du Grand Carême, 1er août, 14 septembre).
Cette année, Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gherla, a offert un beau reliquaire comprenant les reliques de trois saints, ainsi que leur icône : saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Ce cadeau était accompagné de ce message :
J’ai profité du pèlerinage du Révérend Père Lucian sj au Monastère pour vous envoyer les saintes reliques de saint Antoine le Grand, saint Macaire et saint Boniface. Appréciant votre activité spirituelle-ascétique comme les efforts pour offrir de beaux textes apportant une spiritualité authentique ainsi que pour organiser de nombreuses sessions œcuméniques et interreligieuses, j’ai considéré que la place de ces reliques est là.
Que l’intercession des saints dont vous recevez les reliques vous accompagne, qu’elles vous gardent de tout mal et vous illuminent dans le véritable Chemin vers la Vie et en tout vous bénissent.
Ces trois reliques ont été accueillies au skite et offertes à la vénération des fidèles présents à la fin de la Divine Liturgie du 4 août, puis après celle du 6 août, fête patronale de l’église du skite.
*****

sâmbătă, 22 august 2015

Noutăți la schit!

Dimanche 16 août, un très violent orage a causé des dégâts au skite. Deux arbres du voisin sont tombés entre les ermitages Saint Elisée et Saint Jean-Baptiste coupant la ligne électrique et cassant la clôture.
Entrée libre pour les ours!!!

Un arbre du terrain situé en face de la maison d'accueil est tombé au niveau de l'oratoire saint Elie coupant la route, cassant un pilier et plusieurs planches de la clôture donnant sur la rue. 
Du bois de chauffage imprévu!!!

Béni soit Dieu, il n'y a pas de blessés, que des réparations à faire au plus vite pour fermer l'entrée libre!

Duminică, 16 august, o puternică furtună a cauzat pagube la schit. Doi arbori din împrejurimi au căzut între ermitajele Sf. Eliseu și Sf. Ioan Botezătorul, întrerupând curentul electric și zdrobind gardul clauzurii.
Intrare liberă pentru urși!!!

Un brad de pe terenul situat în fața casei de oaspeți a căzut în dreptul oratoriului Sf. Ilie, distrugând o parte din drum, rupând un stâlp de piatră și mai multe scânduri din gardul dinspre drum.
Lemn de încălzire neprevăzut!!!

Binecuvântat fie Dumnezeu, nu au fost răniți, doar reparații de făcut cât mai repede pentru a închide intrarea liberă!
vineri, 14 august 2015

Nostra Aetate la Stânceni

Hramul bisericii Schitului Stânceni a fost și în acest an prilej de reflecție profundă, prietenească, o continuare a întâlnirilor inițiate în 2013 de Maica Éliane, având ca subiect relațiile dintre evrei și creștini. Temele tratate în cei trei ani sunt sugestive și grăitoare: ”Identitatea lui Israel și a Bisericii, astăzi” – 2013; ”Evrei și creștini, pentru aprofundarea dialogului” – 2014; ”Nostra Aetate, aniversarea a 50 de ani (1965-2015)” – 2015.
Întâlnirea din acest an s-a desfășurat pe parcursul a mai multor zile și a cuprins mai multe etape:
  • Întâmpinarea grupului de pelerini francezi la aeroportul din Târgu Mureș și vizitarea sinagogii din oraș și a grupului statuar ridicat în memoria victimelor holocaustului (3 august);
  • Vizitarea unor obiective turistice și religioase: sinagoga din Gheorgheni, mănăstirea Bistrița (NT), sinagoga monument istoric din Piatra Neamț, biserica seminarului Neamț și mănăstirea Neamțului (4 august);
  • Prima zi de colocviu (5 august);
  • Hramul bisericii schitului, sărbătoarea ”Schimbării la Față”, cu participarea la Sf. Liturghie celebrată împreună cu PS Mihai, episcopul Bucureștiului (predica aici) și a doua zi a colocviului (6 august).
Tema acestui an, aniversarea publicării Declarației Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea, s-a dovedit a fi un subiect incitant atât pentru personalitățile invitate să conferențieze cât și pentru numeroșii participanți, chiar dacă în România se vorbește destul de puțin despre relațiile iudeo-creștine, comunitățile evreiești fiind, din păcate, tot mai reduse după cum s-a văzut în vizitele la sinagogile din Tg. Mureș, Gheorgheni sau Piatra Neamț.
Conciliul ecumenic Vatican al II-lea a reprezentat o amplă acțiune de reînnoire a Bisericii catolice, un ”examen de conștiință desfășurat în fața ochilor proprii, în fața lumii și în fața lui Dumnezeu”[1]. Timp de trei ani, pe baza a 8972 de propoziții grupate în mai multe scheme, Conciliul a acoperit în 4 Constituții, 9 Decrete și 3 Declarații temele majore de interes pentru biserică. Declarația Nostra Aetate a primit numele de la fraza cu care începe documentul conciliar: ”În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc  este din zi în zi mai strâns unit și în care crește interdependența dintre popoare, Biserica își examinează cu mai multă atenție relațiile cu religiile necreștine.”[2]

Intervențiile de la Stânceni, ce vor fi publicate în următorul număr al revistei Mikhtav (disponibil în curând la Schit), au căutat să marcheze progresele realizate, în cei 50 de ani trecuți de la publicarea documentului aniversat, în dialogul iudeo-creștin din diverse perspective: iudaică și creștină (catolică, luterană, ortodoxă), dar și din punctul de vedere al artei vechi bisericești sau al istoriei comunităților locale.
O concluzie de bun simț, care a întrunit acordul tuturor participanților, este cea a doamnei Jacqueline Cuche, președinta Prieteniei iudeo-creștine din Franța (AJCF), care a spus:
”Biserica (și înțeleg prin aceasta totalitatea creștinilor) recunoaște că Isus era evreu, la fel ca Maria, apostolii și toți primii creștini; ea condamnă acuzația de deicid aruncată timp atât de îndelungat asupra poporului evreu în ansamblul său; ea condamnă teologia substituirii și nu se mai prezintă ca fiind Noul Israel; ea afirmă că Dumnezeu, fidel fiind, își păstrează iubirea sa pentru poporul evreiesc și recunoaște, deci, permanența Primului Legământ, pe care Noul Legământ nu l-a abrogat...”[3]

Pr. Adrian Lung
[1] Ioan Robu, Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituții, decrete, declarații, Nyiregyhaza, 1990, p.5
[2] Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituții, decrete, declarații, Nyiregyhaza, 1990, p.201.
[3] Jacqueline Cuche, Mikhtav, nr. 74 (sub tipar).
joi, 16 iulie 2015

Părintele Daniel Ange la Stânceni

Părintele Daniel Ange va face o vizită la Schitul Stânceni, a doua după cea din septembrie 2013. Fondatorul Jeunesse Lumiere se va întâlni cu tineri și toți cei interesați la schit, marți 21 iulie ora 16:00.

miercuri, 8 iulie 2015

Declarația Nostra Aetate 1965-2015

Aniversarea a 50 de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate, despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine a Conciliului Vatican al II-lea (28 octombrie 1965), va fi marcată în acest an la Schitul de la Stânceni printr-un Colocviu internațional ce vrea să continue promovarea dialogului iudeo-creștin. Astfel, hramul bisericii Schitului, sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului (6 august), facilitează întâlnirea celor care înțeleg să păstreze viu spiritual inovatorului și mereu actualului document conciliar, care a marcat un moment important din punct de vedere istoric în normalizarea relațiilor dintre creștini și frații lor mai mari în credință, evreii. Referitor la declarația aniversată Papa Francisc a spus recent că ea reprezintă ”un da definitiv rădăcinilor evreiești ale creștinătății și un nu irevocabil antisemitismului”.
Discursul Sfântului Părinte:
Alăturat puteți vizualiza programul și pliantul manifestării de la Stânceni, iar pentru buna organizare a colocviului, cei care doresc să audieze intervențiile din cele două zile, sunt rugați să se înscrie în tabelul din link-ul acesta
Înscrierea este necesară din motive logistice (masa, spațiu…). Folosind butonul Comentarii (dreapta sus) puteți semnala orice probleme legate de colocviu.