sâmbătă, 17 septembrie 2016

Hramul schitului 2016

Schitul Stânceni este un loc privilegiat de rugăciune și comuniune pentru mulți prieteni ai surorilor carmelite bizantine care s-au stabilit în România de mai bine de două decenii, asumându-și ca pe o necesitate a timpului și o urgență vocația ecumenică. O vocație care se poate citi din registrul iconografic al bisericii ce alătură sfinți catolici și ortodocși și care se poate trăi în fraternitatea manifestată în relațiile dintre cei care frecventează regulat schitul, fie ei greco-catolici, romano-catolici, ortodocși, reformați.
Anul 2016 a însemnat o confirmare a importanței schitului prin prezența ierarhilor greco-catolici la cele trei sărbători importante pentru apropiații acestui lăcaș. Astfel, pentru sărbătoarea Sfântului profet Ilie (patronul spiritual al carmeliților), Preasfințitul Mihai, episcopul Bucureștiului, a însoțit un grup de pelerini din dieceza sa, pentru sărbătoarea Schimbării la Față, hramul bisericii, a fost prezent Preasfințitul Virgil, episcop de Oradea Mare, iar pentru Înălțarea Sfintei Cruci, hramul schitului, a fost în mijlocul nostru Preasfințitul Claudiu-Lucian, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, care a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Lucian, Arhiepiscopul Major.
Înălțarea Sfintei Cruci a fost o sărbătoare împlinită liturgic prin prezența episcopului care ne-a încurajat să ne continuăm drumul de rugăciune având sprijin semnul crucii, un simbol al mântuirii și o puternică armă împotriva potrivnicului. Remarcăm faptul că la schit se păstrează o relicvă importantă, o părticică din Sfânta Cruce.
Și în acest an l-am avut alături pe părintele arhimandrit Emilian, starețul mănăstirii Sf. Ilie din Toplița, prezență prietenoasă și discretă care a oferit schitului o carte cu dedicație din partea PS Andrei, episcopul ortodox al Covasnei și Harghitei. Ne-am bucurat de asemenea de vizita a trei terțiare carmelite din Timișoara și a unui grup de credincioși însoțiți de preoții lor din Oradea.
Sărbătoarea a continuat cu întâlnirea Fraternității Sf. Ilie, cu mai multe momente: masa împreună cu Preasfințitul Claudiu, prezentarea textului biblic 3Rg. 17 (Ilie la Cherit și la Sarepta), cel mai probabil tema colocviului ce va fi organizat în august 2017 pentru sărbătoarea Schimbării la Față, un text propus spre meditare membrilor Fraternității.
Întâlnirea s-a terminat cu vizionarea unor fragmente din filmul ”A șaptea cameră„ despre Edith Stein (Sf. Tereza Benedicta a Crucii) cu Maia Morgenstern și Fanny Ardant, film regizat de Márta Mészáros.

Pr. Adrian Lung

&&&

Le skite de Stânceni est un lieu privilégié de prière et de communion pour les nombreux amis des carmélites byzantines qui se sont établies en Roumanie il y a plus de vingt ans, assumant comme une nécessité du temps l’urgence de la vocation œcuménique. Une vocation qui peut se lire sur le registre iconographique de la chapelle qui rapproche saints catholiques et orthodoxes et qui peut se vivre dans la fraternité manifestée dans les relations entre ceux qui fréquentent régulièrement le skite, soit grecs-catholiques, romano-catholiques, orthodoxes, réformés.
L’année 2016 constitue une confirmation de l’importance du skite par la présence des évêques grecs-catholiques aux trois fêtes importantes pour les proches de ce lieu. Ainsi, pour la fête du saint prophète Élie (patron spirituel du Carmel), Mgr Mihai, évêque de Bucarest, a accompagné un groupe de pèlerins de son diocèse ; pour la fête de la Transfiguration, fête patronale de l’église, a été présent Mgr Virgil, évêque d’Oradea, et pour l’Exaltation de la Sainte Croix, fête patronale du skite, Mgr Claudiu, évêque de la Curie de l’Archevêché Majeur a été au milieu de nous. Celui-ci a transmis le message de bénédiction de Sa Béatitude Lucian, Archevêque Majeur.
L’Exaltation de la Sainte Croix a été une fête bien accomplie liturgiquement  par la présence de l’évêque qui nous a encouragés à continuer le chemin de la prière avec le soutien du signe de la croix, symbole du salut et puissante arme contre l’Adversaire. Remarquons qu’au skite est conservée une relique importante, une parcelle de la Sainte Croix.
Et cette année nous avons eu la présence du père archimandrite Emilian, starets du monastère orthodoxe Saint-Élie de Topliţa, présence amicale et discrète qui a offert un livre dédicacé au skite par Mgr André, évêque orthodoxe de Covasna et Harghita. Nous nous sommes réjouis aussi de la visite de trois tertiaires du Carmel venues de Timişoara et d’un groupe de fidèles accompagnés de deux prêtres d’Oradea.
La fête s’est poursuivie avec la réunion de la Fraternité Saint-Élie, en divers moments : repas avec Mgr Claudiu, présentation du texte biblique 1 R 17 (Élie à Kerith et Sarepta), qui sera probablement le thème du colloque qui sera organisé en août 2017 pour la fête de la Transfiguration, texte proposé à la méditation des membres de la fraternité.
La rencontre s’est achevée par la projection de fragments du film « La septième demeure », concernant Édith Stein (sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix) avec Maia Morgenstern et Fanny Ardant, film réalisé par Márta Mészáros.

P. Adrian Lung

20 iulie - Sf. Ilie
6 august - Schimbarea la Față
14 septembrie - Înălțarea Sf. Cruci