luni, 7 octombrie 2019

Conferință la Stânceni / Conférence a Stânceni

Invitație

DUMINICĂ, 20 octombrie, la ora 15, la schitul din Stânceni, conferința părintelui Didier-Marie Golay ocd: „Elisabeta a Sfintei Treimi: A-L răspândi pe Dumnezeu”. 
Didier-Marie Golay a intrat în Ordinul carmelitanilor desculți și aparține comunității din Paris, al cărei provincial i-a fost. El este membru al Fraternității Sfântul Ilie, din anul 1993. De atunci încoace, trăiește în compania a patru alți călugări, în mănăstirea carmelitanilor din Lisieux. Când nu este la masa sa de lucru, părintele Golay însoțește pelerinaje, reculegeri și călătorii spirituale, în special la Avila. 
A fost interesat de cei cinci mari sfinți ai Carmelului: Sfânta Tereza de Avila, căreia i-a consacrat mai multe lucrări, în colaborare cu părintele Tomas Alvarez, specialist în lucrările sfintei; Sfântul Ioan al Crucii, despre care a ieșit în acest an o reculegere spirituală; Sfânta Tereza de Lisieux, despre care a scris ”Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour” [Tereza de Lisieux sau a arde din iubire]; Edith Stein, filosoafă evreică germană convertită la catolicism și intrată în carmel (Tereza-Benedicta a Crucii), deportată la Auschwitz și gazată la sosirea sa, în anul 1942. El i-a consacrat mai multe cărți, ”Avec Édith Stein, découvrir le carmel français”, [Să descoperim carmelul francez cu Edith Stein] , ”Édith Stein, devant Dieu pour tous” [Edith Stein, în fața lui Dumnezeu, pentru toți] a primit premiul umanismului creștin. La fel, despre Elisabeta de Dijon, pe care el o va prezenta la Stânceni duminică, 20 octombrie, un frumos album, ”Sainte Élisabeth de la Trinité. Rayonner Dieu” [Sfânta Elisabeta a Sfintei Treimi. A-L răspândi pe Dumnezeu], editat în anul 2016.


&&&


Invitation 

DIMANCHE 20 octobre à 15 h, au skite de Stânceni, conférence du Père Didier-Marie Golay ocd : « Élisabeth de la Trinité : Rayonner Dieu ».
Didier-Marie Golay est entré dans l'ordre des carmes déchaux et appartient à la communauté de Paris dont il a été provincial. Il est membre de la Fraternité Saint-Élie depuis 1993. Il vit désormais en compagnie de quatre autres religieux, dans le couvent des carmes de Lisieux. Quand il n'est pas à sa table de travail, le père Golay accompagne pèlerinages, retraites et voyages spirituels, en particulier à Avila.
Il s'est intéressé aux cinq grands saints du Carmel : Sainte Thérèse d'Avila, à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages en collaboration avec le père Tomas Alvarez, spécialiste des oeuvres de la sainte ; saint Jean de la Croix, sur lequel est sorti cette année une retraite spirituelle ; sainte Thérèse de Lisieux, sur laquelle il a écrit Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour ; Édith Stein, philosophe juive allemande convertie au catholicisme et entrée au carmel(Thérèse-Bénédicte de la Croix), déportée à Auschwitz et gazée à son arrivée en 1942. Il lui a consacré plusieurs livres, Avec Édith Stein, découvrir le carmel français, pour tous a reçu en 2010, le jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, le prix de l'humanisme chrétien. Sur sainte Élisabeth de Dijon, qu’il présentera à Ştânceni le dimanche 20 octobre, un bel album, Sainte Élisabeth de la Trinité. Rayonner Dieu, est paru en 2016.