luni, 27 iulie 2020

Schitul Stânceni – Întâlnirea preoților din Protopopiatele Gheorgheni/Reghin/Teaca = Rencontre des prêtres des doyennés de Gheorgheni, Reghin et Teaca


Schitul Arhiepiscopal Major ”Sfânta Cruce” din Stânceni a găzduit, joi 23 iulie, întâlnirea preoților din Protopopiatele Gheorgheni/Reghin/Teaca. Gazdă primitoare ca întotdeauna, Maica Éliane ne-a pus la dispoziție spațiul generos al ansamblului monahal care pune în valoare cadrul natural de la poalele munților Călimani și predispune la rugăciune și introspecție și la apropierea de Dumnezeu creatorul.
Triplul scop al întâlnirii: rugăciune, comuniune, cunoaștere a fost atins prin activitățile comune. Sfânta Liturghie, celebrată în biserica Schitului a fost urmată de o prezentare a iconografiei bisericii. Maica Éliane a scos în evidență cele trei dimensiuni ale registrului iconografic, dimensiunea ecumenică, dimensiunea carmelitană și cea feminină. Albumul care prezintă picturile murale și icoanele de pe iconostasul Bisericii schitului este disponibil la următoarea adresă web: https://issuu.com/mikhtav/docs/schitul_stanceni_biserica
Masa comună de la pavilionul casei de oaspeți a fost urmată de o întâlnire video cu Preasfințitul Cristian Crișan, Episcopul auxiliar al Blajului și vicar general, moment deosebit pentru noi și din perspectiva faptului că Preasfinția Sa este originar din Sântu, parohie din Protopopiatul Reghin. Mesajul acestuia a fost unul optimist, de încurajare în contextul situației actuale și de speranță.
Conferința ”Sărbătoarea Schimbării la Față în Opera Catena aurea a Sfântului Toma din Aquino” a fost un punct important al întâlnirii. Cu erudiția cunoscută, Maica Éliane ni l-a prezentat pe Sf. Toma, cunoscut în general ca un teolog scolastic latin, din perspectiva deschiderii spre Răsăritul creștin ce poate fi identificată în Catena aurea, un comentariu al celor patru Evanghelii, un lanț exegetic, instrument de lucru pentru studiul teologic sau predicare.
O zi la mănăstire în urma căreia am putut cu toții exclama cu Sfântul Prooroc Ilie ”Tu esți viu Doamne, Dumnezeul lui Israel în fața căruia stau!”

Preot Adrian Lung, protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca


&&&

Le skite archiépiscopal Majeur « Sainte croix » de Stânceni a reçu, le 23 juillet, la rencontre des prêtres des doyennés de Gheorgheni, Reghin et Teaca. Mère Éliane a mis à notre disposition l'espace généreux de l'ensemble monastique qui met en valeur le cadre naturel au pied des montagnes Călimani et prédispose à la prière et à la réflexion et à l'approche de Dieu Créateur.
Le triple objectif de la rencontre : la prière, la communion, la connaissance a été atteint par des activités communes. La Divine Liturgie, célébrée dans l'église du skite, a été suivie d'une présentation de l'iconographie de l'église. Mère Éliane a mis en évidence les trois dimensions du registre iconographique : œcuménique, carmélitaine et féminine. L'album présentant les peintures murales et les icônes de l'iconostase de l'église du skite est disponible à l'adresse Web suivante:  https://issuu.com/mikhtav/docs/schitul_stanceni_biserica
Le repas commun au pavillon de la maison d'hôtes a été suivi d'une rencontre vidéo avec Son Excellence Cristian Crișan, Évêque Auxiliaire de Blaj et Vicaire Général, un moment privilégié pour nous et dans la perspective qu’il est de Sântu, paroisse du doyenné de Reghin. Son message était optimiste, encourageant dans le contexte de la situation actuelle et plein d'espoir.
La conférence "Fête de la Transfiguration dans la Chaîne d'Or de saint Thomas d'Aquin" a été un point important de la rencontre. Avec une érudition connue, Mère Éliane nous a présenté saint Thomas, généralement connu comme théologien scolastique latin, dans la perspective de l'ouverture à l'Orient chrétien que l'on peut identifier dans la Chaîne d'Or, un commentaire des quatre Évangiles, une chaîne exégétique, un instrument de travail pour l'étude théologique ou la prédication.
Une journée au monastère après laquelle nous pourrions tous nous écrier avec le Saint Prophète Élie "Tu es vivant Seigneur, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens!"

P. Adrian Lung, doyen de Gheorgheni, Reghin et Teaca

luni, 13 iulie 2020

Semnalare

În luna iunie în biserica catedrală Saint-Alexandre-Nevksi din Paris a fost hirotonit episcop pentru orașul Reoutov (Rusia) Episcopul Eliseu, membru al Fraternității Sf. Ilie, la fondarea căreia a participat pe 14 decembrie 1991. În alocuțiunea sa el amintește despre Carmelurile cu care este în legătură. Rugăciunea noastră îl însoțește în purtarea crucii episcopale. Mai jos puteți accesa discursul acestuia:


&&&

Mgr Elisée est membre de la Fraternité Saint-Elie dès sa fondation à laquelle il a participé le 14 décembre 1991. Dans son allocution il fait mémoire des Carmels avec lesquels il est en relation. Notre prière l'accompagne pour porter la croix de l'épiscopat.