duminică, 14 septembrie 2014

Sărbătoarea Crucii la Stânceni

Sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci” constituie un moment important de regăsire și comuniune pentru apropiații Schitului carmelitan de la Stânceni. Sărbătoarea este în fapt hramul așezământului monahal înființat acum douăzeci de ani pe valea Mureșului superior.
Ziua liturgică la Schit a început cu Utrenia sărbătorii. La sfârșitul acesteia am împlinit rânduiala înălțării Sfintei Cruci, o raclă în care în acest an am așezat un fragment din Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul.
Prezența Preasfințitului Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a dat Sfintei Liturghii solemnitatea specifică, iar predica acestuia ne-a apropiat de Cruce, ”fundamentul credinței noastre”. Predica poate fi ascultată la următorul link:
După masa comună, moment de comuniune și servire, unii membri ai Fraternității ecumenice Sfântul Ilie, dar nu numai aceștia am participat la o întâlnire în cadrul căreia au fost primiți doi noi membri, soții Ianoși din Târgu Mureș și am discutat despre organizarea evenimentelor importante de pregătit la schit pentru anul viitor: Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor și Colocviul științific ocazionat de hramul bisericii Schitului (sărbătoarea Schimbării la Față) ce va marca împlinirea a 50 de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate, despre relațiile Bisericii catolice cu religiile necreștine, a Conciliului Vatican al II-lea.
Intervențiile pregătite pentru această întâlnire au abordat următoarele teme:
· Rugăciunea mistică a Sfântului Simeon Noul Teolog și rugăciunea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi (Maica Éliane). Text disponibil aici.
· Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi și mesajul său către laici (Dl Valer Pol,Târgu Mureș)
· Sfântul Simeon Noul Teolog în viziunea teologului Dumitru Stăniloaie (Adrian Stoian, preot ortodox din Toplița)
· Declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea (Preot Arhimandrit Cornel Dîrle)

Rugăciunea Vecerniei a încheiat întâlnirea de la schitul așezat sub ocrotirea Crucii mântuitoare.

Preot Adrian Lung

Câteva fotografii de la eveniment datorate Simonei și lui Valer Pol