luni, 2 octombrie 2017

O după-amiază cu Sfânta Tereza de Lisieux la Schitul Stânceni / Une après-midi avec sainte Thérèse de Lisieux au skite de Stânceni

La Stânceni Sfânta Tereza de Lisieux a fost sărbătorită sâmbătă, 30 septembrie, în simplitatea credinței pe care ea însăși a promovat-o prin viață și scrieri. 
Credincioși ortodocși, romano-catolici, greco-catolici din Stânceni, Toplița, Subcetate, Târgu-Mureș, Bistrita și-au încredințat sfintei intențiile de rugăciune și i-au oferit flori și cântece la aniversarea a 120 de ani de la intrarea sa în viață.
Inaintea vecerniei s-a cântat în franceză poezia Terezei « Vivre d’amour », iar părintele Cornel, preotul schitului, a prezentat rugăciunea  vecerniei.
Părintele Attila Puskas, parohul romano-catolic din Stânceni, ne-a amintit în predica sa de esența învățăturii transmisă de Tereza: ”a aștepta totul de la Tatăl”, cu încredere deplină asemenea copiilor.
Procesiunea la statuia Sfintei Tereza din preajma bisericii a fost animată de grupul de tineri romano-catolici din Stânceni care au pregătit cântece în română, maghiară si franceza, cu vioara si chitara.
În sala de conferințe am urmărit împreună un scurt film de prezentare a vieții sfintei, iar gustarea comună din trapeza schitului a încheiat după-amiază de rugăciune ecumenică.

&&&

À Stânceni, sainte Thérèse de Lisieux a été fêtée samedi, 30 septembre, dans la simplicité de la foi qu’elle a elle-même promue par sa vie et ses écrits.
Des fidèles orthodoxes, romano-catholiques et gréco-catholiques, de Stânceni, Topliţa, Subcetate, Târgu Mureş et Bistriţa, ont porté à la sainte leurs intentions de prière et lui ont offert des fleurs et des chants pour le 120e anniversaire de son entrée dans la Vie.
Avant les vêpres, la poésie de Thérèse « Vivre d’amour » a été chantée en français. Puis la célébration liturgique des vêpres fut introduite par le père Cornel, aumônier du skite. Père Attila Puskas, curé romano-catholique de Stânceni, nous a rappelés dans sa prédiction l’essence de l’enseignement transmis par Thérèse : attendre tout du Père, avec une confiance totale semblable à celle des enfants.
La procession à la statue de la sainte derrière l’église a été animée par un groupe de jeunes de Stânceni qui avaient préparé des chants en roumain, en hongrois et en français, avec violon et guitares.
Dans la salle de conférence, nous avons regardé ensemble une courte présentation de la vie de la sainte, et un goûter au réfectoire a conclu cette après-midi de prière oecuménique.