marți, 26 ianuarie 2021

SĂPTĂMÂNA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR 2021 / SEMAINE DE PRIÈRES POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2021

 

PS Florentin și Pr. Liviu Sabău (14 septembrie 1999)

Condițiile sanitare actuale au schimbat modul de sărbătorire a acestui timp dedicat rugăciunii pentru Unitate pe care Isus le-o cere ucenicilor Săi. A fost organizată o videoconferință, organizată de Carmelul de la Saint-Rémy/Stânceni, cu sprijin logistic din partea Arhiepiscopiei Majore. Pe 12 ianuarie am primit, cu bucurie, un e-mail din partea P.S. Florentin, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, care mă asigura de planul său de a participa la întâlnirea noastră pe zoom și comuniunea sa de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Câteva ore mai târziu am aflat de intrarea sa în Viață! Șocul acestei plecări bruște a dat o mare profunzime întâlnirii noastre online, care, fără îndoială, a beneficiat de mijlocirea acestui slujitor al lui Dumnezeu, episcop consacrat de Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa, la 6 ianuarie 1997.

Chiar înainte de a fi episcop, venise la Stânceni să ne spună bucuria sa legată de întemeierea unei mănăstiri contemplative. Episcopatul său a fost marcat de vizite la Saint-Remy, în 1999, cu P.S. Serafim și la Stânceni, pentru binecuvântarea pietrei de temelie a bisericii noastre, în 1999; pentru sfințirea acesteia, în 2000; pentru a pune mâna pe lopată, după inundația din 2005; pentru a ne oferi câteva cărți sau o relicvă a Sfântului Antonie cel Mare; pentru a-l însoți pe cardinalul Schönborn la schit; pentru o sărbătoare a Înălțării Sfintei Cruci sau a sfântului prooroc Ilie. În veci pomenirea lui!

Prezența a trei episcopi ortodocși la funeraliile sale arată că episcopul Florentin găsise calea dialogului; de asemenea, Mitropolitul Ortodox al Clujului, Episcopul Andrei, a subliniat în mesajul său: „bunătatea, dispoziția înspre dialog, simțul pastoral" al episcopului Florentin care venise cu câteva săptămâni înainte să ne „colinde”[1]. În mod similar, Patriarhul Daniel a precizat în mesajul său că episcopul Florentin s-a remarcat prin „o deschidere sinceră pentru dialogul dintre creștini"[2]. Fie ca el să ne inspire pentru a-l urma!


Videoconferinta, la care a participat sora Letiția (Congregația Maicii Domnului România) - sora episcopului Florentin - a reunit un număr mare de participanți. Cifra maximă de 100 de conexiuni permisă de abonamentul Zoom fiind atinsă transmisia s-a făcut, de asemenea, pe You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), cu 185 de conexiuni live. Această înregistrare este încă disponibilă. Așa cum a menționat cu umor Maica Amanda, stareța Carmelului de la Saint-Rémy, am călătorit mult pentru a-i urmări pe vorbitorii din diferite țări (a se vedea programul de pe blogurile noastre).

Mulți membri ai Fraternității Sfântului Ilie (inclusiv patru episcopi: P.S. Alexandru, I.P.S. Serafim, P.S. Elisei, P.S. Atanáz), originari din 13 țări: Italia, Ucraina, Austria, Belgia, Elveția, Polonia, Danemarca, Slovacia, Spania, Ungaria, Israel și, desigur, din Franța și România, au putut să se întâlnească din nou. Urmare a decalajului orar semnificativ, cei din Australia și America, care nu a putut să ni se alăture pe zoom au fost încântați să poată beneficia de înregistrarea de pe YouTube. Printre numeroșii participanți, să notăm alți cinci episcopi (Mons. Minnerath, Mons. Maury Buendia, P.S. Bercea, P.S. Crișan, P.S. Ioan), prezența carmelitană datorită Pr. Zuazua – carmelitan spaniol, surorile de la Carmelul din Târgu Mureș și din Metz, mai multe terțiare carmelitane. Toate discursurile comentând tema anului aleasă de către Comunitatea protestantă din Grandchamp (Elveția) vor fi publicate în numărul următor al revistei Mikhtav. Videoconferința noastră a avut privilegiul unei profunde meditații oferită de către sora Lauranne, o călugăriță a acestei comunități.

La Stânceni, bucuria acestei videoconferințe a fost exprimată, pentru cei care au venit la schit, în compania unei cești de ceai de mentă și a tradiționalului tort al Unității. Apoi, rugăciunea vecerniei i-a reunit pe catolici și pe ortodocși în aceeași laudă a lui Hristos înviat, „Lumina lină a Sfintie Slave a Tatălui ceresc".
Institutul de Cercetări Ecumenice din Sibiu a publicat o relatare chiar în acea seară (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), prin Alexandru-Marius Crișan, un tânăr cercetător de la Institut, care participase deja la sărbătoarea Sfântului Ilie de Saint-Remy, în 2018 și la săptămâna de rugăciunie pentru Unitate, de la Stânceni, în 2019.
Multe dintre mesajele primite după acest eveniment sunt mărturii despre contribuția ecumenică a acestei întâlniri. Lista persoanelor cărora trebuie să le mulțumim este lungă, începând cu cei nouă vorbitori, cu cei care au contribuit la traducerea în limba română a contribuțiilor lor, cu cei care au asigurat buna funcționare a întregului eveniment, cu cei care au purtat totul în rugăciunea lor, „ca toți să fie una pentru ca lumea să creadă".

&&& Les conditions sanitaires actuelles ont modifié la manière de célébrer ce temps fort de prières pour l’Unité que Jésus demande à ses disciples. Une visioconférence s’est mise en place, organisée par le Carmel de Saint-Rémy/Stânceni, avec le soutien logistique de l’Archevêché Majeur. Le 12 janvier, avec joie, j’ai reçu un mail de Mgr Florentin, évêque gréco-catholique de Cluj-Gerla, m’assurant de son projet de participer à notre zoom meeting et de sa communion de prières pour l’Unité des chrétiens. Quelques heures après j’apprenais son entrée dans la Vie ! Le choc de ce départ si brusque a donné une grande profondeur à notre rencontre online qui a sans doute bénéficié de l’intercession de ce serviteur de Dieu, consacré évêque par saint Jean-Paul II le 6 janvier 1997.

Avant même d’être évêque, il était venu à Stânceni nous dire sa joie de la fondation d’un monastère contemplatif. Son épiscopat a été jalonné de passages à Saint-Rémy en 1999, avec Mgr Serafim, et à Stânceni, que ce soit pour la bénédiction de la première pierre de notre chapelle en 1999, pour sa bénédiction en 2000, pour prendre la pelle après l’inondation de 2005, pour nous offrir quelques livres ou une relique de saint Antoine le Grand, pour accompagner le Cardinal Schönborn de passage au skite, pour une fête de l’Exaltation de la sainte Croix ou du saint prophète Élie. Mémoire éternelle !

La présence de trois évêques orthodoxes à ses funérailles montre que Mgr Florentin avait su trouver le chemin du dialogue ; aussi le Métropolite orthodoxe de Cluj, Mgr André, a-t-il souligné dans son message : « la bonté, la disposition au dialogue, le sens pastoral » de Mgr Florentin qui était venu quelques semaines auparavant le « colinder »[1]. De même le patriarche Daniel a spécifié dans son message que Mgr Florentin se faisait remarquer par « une ouverture sincère pour le dialogue entre chrétiens »[2]. Qu'il nous inspire pour le poursuivre !

La visioconférence, à laquelle a participé Letiţia, sœur en la Congrégation de la Mère de Dieu - Roumanie, sœur de Mgr Florentin, a réuni un grand nombre de participants. Le maximum de 100 connections autorisé par Zoom étant atteint, la transmission s’est faite aussi par You Tube (https://youtu.be/cPB3c0J2Wek), avec 185 connections on live. Cet enregistrement est encore disponible. Comme l’a mentionné avec humour, Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Rémy, nous avons beaucoup voyagé à la suite des intervenants provenant de divers pays (cf. programme sur nos blogs).

De nombreux membres de la Fraternité Saint-Élie (dont quatre évêques Mgr Alexandru, Mgr Serafim, Mgr Élisée, Mgr Atánaz), originaires de 13 pays : Italie, Ukraine, Autriche, Belgique, Suisse, Pologne, Danemark, Slovaquie, Espagne, Hongrie, Israël, et bien sûr de France et de Roumanie, ont pu se retrouver. À cause du décalage horaire important, ceux d’Australie et d’Amérique ne pouvant se joindre à nous par zoom ont été heureux de pouvoir bénéficier de l’enregistrement par You Tube. Parmi les nombreux participants, notons cinq autres évêques (Mgr Minnerath, Mgr Maury Buendia, Mgr Bercea, Mgr Crişan, Mgr Ioan), la présence carmélitaine grâce au P. Zuazua, carme espagnol, les sœurs du Carmel de Târgu Mureş et de Metz, plusieurs tertiaires du Carmel.

Toutes les interventions commentant le thème de l’année retenu par la Communauté protestante de Grandchamp (Suisse) seront dans le prochain numéro de la revue Mikhtav. Notre visioconférence a eu le privilège d’une profonde méditation offerte par sœur Lauranne, religieuse de cette communauté.
À Stânceni, la joie de cette visioconférence a pu s’exprimer, pour ceux qui sont venus au skite, autour d’une tasse de menthe poivrée avec le traditionnel gâteau de l’Unité. Puis la prière de vêpres a réuni catholiques et orthodoxes dans une même louange du Christ ressuscité, « Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père ».

L’Institut de recherche œcuménique de Sibiu a donné le soir même un compte-rendu (http://ecum.ro/conferinta-online-pe-tema-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitate-crestina-2021/), par l’intermédiaire d’Alexandru-Marius Crişan, jeune chercheur de cet Institut, qui a déjà participé à la fête de saint Élie à Saint-Rémy en 2018 et à la semaine de prières pour l’Unité à Stânceni en 2019.
_______________________

[1] https://www.mitropolia-clujului.ro/mesajul-mitropolitului-andrei-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/
[2] https://basilica.ro/mesajul-patriarhului-daniel-la-trecerea-in-vesnicie-a-episcopului-greco-catolic-florentin-crihalmeanu/

joi, 7 ianuarie 2021

Jubileul de argint al arhimandritului Cornel Dîrle, capelan al schitului de la Stânceni / Jubilé d’argent de l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite de Stânceni


Pe 7 ianuarie, un grup de prieteni apropiați ai schitului au sărbătorit, cu bucurie și afecțiune, cea de-a 25-a aniversare a hirotonirii ca preot a părintelui Cornel. Natura s-a alăturat acestei sărbători cu o mantie albă și un soare de iarnă care s-a arătat printre nori. 
După utrenie și sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântarea Papei Francisc a sosit chiar la timp, prin grija și sârguința părintelui Alexandru, preot prieten de la Oradea. Un grup de tineri din Târgu Mureș a cântat cu entuziasm un solemn cântec „La mulți ani!” Apoi, o diaporama superbă creată cu artă si pricepere de către Maica Amanda, stareța Carmelului din Saint Remy, a fost prezentată, cu bucurie, de către Anca. Ea prezintă diferitele forme de angajare a părintelui Cornel la schit, atât pe plan liturgic, intelectual, cât și prin muncă fizică. Încă cu o zi înainte, părintelui Cornel i-au fost oferite mai multe cadouri. Condițiile sanitare nu au permis oferirea unei agape tuturor participanților, care a fost redusă la o ciocolată „MERCI!" Dar masa de prânz, din trapeză, care a urmat pentru oaspeții schitului, a beneficiat de talentele culinare ale Feliciei! Mulți sunt cei care s-au alăturat rugăciunii de mulțumire a schitului, prin intermediul diferitelor forme de mass-media (Facebook, SMS, e-mail, telefon). Fie ca toți cei care au contribuit la acest moment festiv să fie răsplătiți în ceruri! 
Toate urările noastre de viață lungă pentru capelanul schitului și rectorul sanctuarului arhiepiscopal major!

&&&

Le 7 janvier, un groupe d’amis proches du skite a célébré avec joie et affection les 25 ans de l’ordination sacerdotale de P. Cornel. La nature s’est unie à cette fête avec un blanc manteau et un soleil hivernal qui pointait à travers les nuages. 

Après les matines et la Divine Liturgie, en la fête de saint Jean-Baptiste, la bénédiction du Pape François est arrivée juste à temps, grâce à la diligence du P. Alexandru, prêtre ami d’Oradea. Un groupe de jeunes de Târgu Mures a chanté avec enthousiasme un solennel « La mulţi ani (Longues années) ». Puis un superbe diaporama créé avec art et compétence par Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Remy, a été présenté joyeusement par Anca. Il relate les diverses formes d’engagement de P. Cornel au skite, tant sur le plan liturgique, intellectuel que manuel. Plusieurs cadeaux ont été offerts au P. Cornel, dès la veille. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’offrir à tous les participants une agapè, qui s’est réduite à un chocolat « MERCI » ! Mais le déjeuner au réfectoire qui a suivi pour les hôtes du skite a bénéficié des talents culinaires de Felicia ! Nombreux sont ceux qui se sont unis à l’action de grâces du skite par divers médias (Facebook, SMS, courriel, téléphone). Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce moment festif soient remerciés dans les cieux. 

Avec tous nos vœux de longue vie à l’aumônier du skite et au recteur du sanctuaire archiépiscopal majeur.