luni, 12 iulie 2021

Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie la Stânceni / La fête du Saint Prophète Elie à Stânceni

Marți, 20 iulie 2021, colocviu pe platforma zoom - Părintele Andrei Scrima 1925-2000

Având în vedere condițiile sanitare actuale, ni s-a părut potrivit să nu cumulăm, în timpul sărbătorii Schimbării la Față, cele două conferințe planificate pentru 2020 și care au trebuit să fie amânate din cauza pandemiei: cea despre Părintele Andrei Scrima, pe Zoom, în timpul sărbătorii sfântului prooroc Ilie, la 20 iulie, și vom încerca să realizăm, față în față, colocviul dialogului iudeo-creștin, la 6 august, pentru că este important să putem face un schimb direct de idei.

Topic: Schitul Sf. Cruce Stânceni, Colocviul: ”Părintele Andrei Scrima 1925-2000”
Data: 20 iulie 2021, ora 14:00 (București)
Meeting ID: 821 6952 5249
Passcode: 469496
(Link-ul este disponibil pentru conectare începând cu ora 13.45)

Mardi 20 juillet 2021, colloque par Zoom sur le Père André Scrima

Étant donné les conditions sanitaires actuelles, il nous a paru souhaitable de ne pas cumuler lors de la fête de la Transfiguration les deux colloques prévus pour 2020 et qui ont dû être reportés à cause de la pandémie : celui sur le Père André Scrima par Zoom, lors de la fête du saint prophète Élie, le 20 juillet, et nous essaierons de vivre en présentiel celui du dialogue judéo-chrétien, le 6 août, car il est important de pouvoir échanger directement.

Topic: Schitul Sf. Cruce Stânceni, Colloque : "Père André Scrima 1925-2000"
Date: 20 juillet 2021, 14:00 (Bucarest)
Meeting ID: 821 6952 5249
Passcode: 469496
(Le lien est disponible pour la connexion à partir de 13:45)