miercuri, 3 octombrie 2018

Pelerinajul Ictus-Voyage / Le pèlerinage Ictus-Voyage

Cel de-al doilea pelerinaj anual organizat de Ictus-Voyage în România.
Sub coordonarea doamnei Georgeta Iuga (Baia-Mare), iconograf și a doamnei Marie-Gabrielle Leblanc (Paris), istoric al artei, un grup de pelerini francezi s-au oprit pentru un moment de rugăciune la schitul Stânceni, pentru a-i descoperi istoria, vocația la rugăciunea pentru Unitatea creștinilor și pentru masa comună.
Cu bucurie am întâlnit astfel o voluntară de la Centrul spiritual din Nancy (vechiul Carmel din Nancy unde am depus voturile monahale), un cuplu din Dijon (dieceza de care aparține Mănăstirea din Saint-Remy), o terțiară a Carmelului din Avon și alți pelerini veniți din cele patru colțuri ale Hexagonului!

Maica Éliane
&&&

Deuxième pèlerinage annuel organisé en Roumanie par Ictus-Voyage.
Sous la houlette de Georgeta Juga (Baia Mare), iconographe, et de Marie-Gabrielle Leblanc (Paris), historienne de l’art, un groupe de pèlerins français sont venus prier au skite de Stânceni, découvrir son histoire, sa vocation de prière pour l’Unité des chrétiens, partager le repas.
Joie d’accueillir ainsi une bénévole du Centre spirituel de Nancy (anciennement le Carmel de Nancy où j’ai fait profession), un couple de Dijon (le diocèse du Monastère de Saint-Remy), une tertiaire du carmel d’Avon et d’autres venus des quatre coins de l’Hexagone !

Mère Éliane


luni, 1 octombrie 2018

Sfânta Tereza de Lisieux și Sfântul Siluan de Athos / Sainte Thérèse de Lisieux et saint Silouane de l'Athos

Sărbătorile sfinților reprezintă pentru credincioșii creștini îndemnuri la o viață dedicată lui Dumnezeu și aproapelui în simplitatea apropierii de Creator și de creație. În acest sens întâlnirea cu sfinții și manifestarea devoțiunii față de aceștia trebuie să se exprime printr-o atitudine de respect și ascultare.
Schitul carmelitan ”Sf. Cruce” din Stânceni a celebrat sărbătoarea Sfintei Tereza de Lisieux în această atmosferă alături de prieteni și apropiați. De notat venirea părintelui Ioan Fărcaș, protopopul de Târgu Mureş, cu un grup de credincioşi. Prezentă la Stânceni, prin moaștele sigilate în masa altarului bisericii schitului, Sfânta Tereza revarsă ploaia de trandafiri promisă asupra acelora care îi cer mijlocirea.
Programul sărbătorii Sfintei Tereza a cuprins o scurtă, dar interesantă conferință propusă de Maica Éliane și părintele Adrian Stoian, preot ortodox din Toplița. Aceștia au prezentat viețile Sf. Siluan Athonitul (1866-1938) și a Sf. Tereza de Lisieux (1873-1897), doi sfinți care au trăit în tradiții liturgice diferite, dar care au intrat în comuniunea sfinților prin jertfa vieții și puterea mesajului de credință, speranță și iubire pe care ni l-au lăsat. Dacă Sf. Tereza a ”simțit”, după cum o spune adesea, prezența lui Dumnezeu și necesitatea de a acționa pentru ca Dumnezeu să fie cunoscut și iubit, Sf. Siluan scoate în evidență modul în care sufletul tânjește după Dumnezeu, o dorință care consumă și împlinește.
Ziua a continuat cu vecernia sfintei Tereza, un oficiu cântat de cei prezenți în biserica schitului, folosind imnele din Antologhionul carmelitan editat prin meritul, preocuparea și osteneala maicilor Carmelului de la Stânceni, care au pregătit ediția în limba română a textelor compuse în limba franceză pentru oficiile proprii ritului bizantin (Mitropolit Lucian Mureșan în Cuvânt înainte la Antologhionul carmelitan, Ed. Buna Vestire; Blaj, 2002).
Întâlnirea s-a încheiat prin așezarea intențiilor de rugăciune ale celor prezenți la statuia Sfintei Tereza din apropierea bisericii, dovadă a încrederii în mijlocirea acestei sfinte care, în pofida vieții scurte și a faptului că nu a părăsit niciodată mănăstirea a devenit prin râvnă, dăruire și iubire patroana misiunilor (în 14 decembrie 1927, prin Papa Pius al XI-lea) și doctor al Bisericii (în 19 octombrie 1997, prin Sf. Ioan Paul al II-lea Papa).
Adăugăm textul conferinței Maicii Éliane:
Preot Adrian Lung

&&&


Les fêtes des saints représentent pour les chrétiens des exhortations à une vie consacrée à Dieu et au prochain dans la simplicité de l’approche du Créateur et de la création. En ce sens la rencontre avec les saints et la manifestation de dévotion à leur égard s’expriment par une attitude de respect et d’écoute.
Le skite carmélitain de la sainte Croix de Stânceni a célébré la fête de sainte Thérèse de Lisieux dans cette atmosphère avec des amis et des proches. À noter la venue du protopope de Târgu Mureş, P. Ioan Farcas, avec un groupe de fidèles. Présente à Stânceni, par ses reliques scellées dans l’autel de la chapelle du skite, sainte Thérèse verse la pluie de roses promise à ceux qui demandent son intercession.

Le programme de la fête de sainte Thérèse a compris une courte, mais intéressante conférence proposée par Mère Éliane et Père Adrian Stoian, prêtre orthodoxe de Topliţa. Ceux-ci ont présenté la vie de saint Silouane de l’Athos (1899-1938) et de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897), deux saints qui ont vécu dans des traditions liturgiques différentes, mais qui sont entrés dans la communion des saints par le sacrifice de leur vie et la puissance du message de foi, d’espérance et d’amour qu’ils nous ont laissé. Si sainte Thérèse a « senti », comme elle le dit souvent la présence de Dieu et la nécessité d’agir pour que Dieu soit connu et aimé, saint Silouane a mis en évidence le mode avec lequel l’âme aspire à Dieu, un désir dévorant qui comble.
La journée s’est poursuivie avec les vêpres de sainte Thérèse, un office chanté par ceux qui étaient présents dans la chapelle, avec les hymnes de l’Antologhion carmélitain édité « par le mérite, le souci et le travail des carmélites de Stânceni, qui ont préparé l’édition en roumain des textes composés en français pour les offices du rite byzantin (Métropolite Lucian, avant-propos de l’Antologhion carmelitan, éd. Buna Vestire, Blaj 2002).
La rencontre s’est achevée par la déposition des intentions de prière des participants à la statue de sainte Thérèse près de la chapelle, signe de la confiance en l’intercession de cette sainte qui, malgré sa courte vie et le fait qu’elle ne soit jamais sortie du monastère est devenue, par son zèle, son offrande et son amour la patronne des missions (le 14 décembre 1927, par le pape Pie XI) et docteur de l’Église (le 19 octobre 1997, par le pape saint Jean-Paul II). 
On ajoute la conférence proposée par Mère Éliane:
Éliane_francais

Père Adrian Lung