duminică, 24 ianuarie 2016

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor la Stânceni 2016

Chemaţi să vestească bunătăţile lui Dumnezeu (1 Pt 2,9-10)

   Sâmbătă, 23 ianuarie, a avut loc la Schitul „Sfânta Cruce” din Stânceni (Mureş), întâlnirea ecumenică prilejuită de Octava mondială de rugăciuni pentru unitatea creştinilor, invitaţi în acest an să reflecteze asupra „faptelor minunate ale lui Dumnezeu” (cf. 1 P 2,9-10) în viaţa comunităţilor lor. Patru păstori sufleteşti, ai patru comunităţi confesionale din zonă au expus mărturiile lor pe această temă, în faţa celor prezenţi la schit cu această ocazie, în trapeza schitului: pr. József Marton, paroh pentru comunitatea romano-catolică din Tulgheş, absent însă din cauza unor urgenţe pastorale neprevăzute, mărturia sa a fost citită de către un credincios al acestei confesiuni și poate fi vizualizată aici; pr. Flavius Iosif Miheţ, din Parohia greco-catolică I, „Sfântul Nicolae” din Târgu Mureş; Pastorul Krisztián Barticel-Kiss, pentru comunităţile reformate din Topliţa şi Borsec şi Pr. Eugen Piti, pentru parohia ortodoxă din Stânceni. Prezenţa comunităţii reformate, pentru prima oară la astfel de întâlniri la schitul de la Stânceni, a fost remarcabilă prin implicarea inclusiv a unui grup de enoriaşi, zece la număr, membri ai coralei comunităţii, care au oferit şi un moment muzical, antrenant pentru toţi cei prezenţi, plus o sugestivă lectură, propusă de una din tinerele din Toplița, Kacso Abigail. A urmat o agapă frăţească, iar apoi vecernia în biserica schitului, pentru care au sosit şi Părintele Emilian Telcean stareţul Mănăstirii Ortodoxe „Sfântul Ilie” din Topliţa, însoţit de alţi trei confraţi. Un scurt cuvânt de învăţătură al acestuia a încheiat întâlnirea.
credit foto: Valer Pol