duminică, 28 septembrie 2014

Recenzie Sfântul Antonie cel Mare

În numărul din 27 septembrie 2014 al cotidianului LOsservatore romano, ziarul oficial al Vaticanului, a apărut o recenzie a celei mai recente cărți a Maicii Éliane despre Sfântul Antonie cel mare. Textul disponibil aici (articolul de la pagina 5) este semnat de sora Cristiana Dobner, carmelită, membră a Fraternității Sfântul Ilie. 


duminică, 14 septembrie 2014

Sărbătoarea Crucii la Stânceni

Sărbătoarea ”Înălțării Sfintei Cruci” constituie un moment important de regăsire și comuniune pentru apropiații Schitului carmelitan de la Stânceni. Sărbătoarea este în fapt hramul așezământului monahal înființat acum douăzeci de ani pe valea Mureșului superior.
Ziua liturgică la Schit a început cu Utrenia sărbătorii. La sfârșitul acesteia am împlinit rânduiala înălțării Sfintei Cruci, o raclă în care în acest an am așezat un fragment din Crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul.
Prezența Preasfințitului Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a dat Sfintei Liturghii solemnitatea specifică, iar predica acestuia ne-a apropiat de Cruce, ”fundamentul credinței noastre”. Predica poate fi ascultată la următorul link:
După masa comună, moment de comuniune și servire, unii membri ai Fraternității ecumenice Sfântul Ilie, dar nu numai aceștia am participat la o întâlnire în cadrul căreia au fost primiți doi noi membri, soții Ianoși din Târgu Mureș și am discutat despre organizarea evenimentelor importante de pregătit la schit pentru anul viitor: Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor și Colocviul științific ocazionat de hramul bisericii Schitului (sărbătoarea Schimbării la Față) ce va marca împlinirea a 50 de ani de la publicarea Declarației Nostra Aetate, despre relațiile Bisericii catolice cu religiile necreștine, a Conciliului Vatican al II-lea.
Intervențiile pregătite pentru această întâlnire au abordat următoarele teme:
· Rugăciunea mistică a Sfântului Simeon Noul Teolog și rugăciunea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi (Maica Éliane). Text disponibil aici.
· Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi și mesajul său către laici (Dl Valer Pol,Târgu Mureș)
· Sfântul Simeon Noul Teolog în viziunea teologului Dumitru Stăniloaie (Adrian Stoian, preot ortodox din Toplița)
· Declarația Nostra Aetate a Conciliului Vatican al II-lea (Preot Arhimandrit Cornel Dîrle)

Rugăciunea Vecerniei a încheiat întâlnirea de la schitul așezat sub ocrotirea Crucii mântuitoare.

Preot Adrian Lung

Câteva fotografii de la eveniment datorate Simonei și lui Valer Poljoi, 11 septembrie 2014

Semnalări


o În cel mai recent număr al revistei Nova et Vetera, (n. 89, 3 / 2014) s-a publicat o nouă recenzie a cărții Maicii Éliane despre Sfântul Antonie cel Mare în Orientul creștin. Revistă de cultură elvețiană, Nova et Vetera își propune să prezinte în lumina credinței catolice și a teologiei Sfântului Toma de Aquino importante probleme actuale. Recenzia, în limba franceză, este disponibilă


o Pe site-ul Revistei Transilvania al Centrului Cultural Interetnic Transilvania din Sibiu este disponbil în format pdf numărul 3/2014 al acestui periodic. În acest număr a fost publicat articolul: Carmelul de rit bizantin. Douăzeci de ani de prezență în România (1994-2014) semnat de Pr. Adrian Lung. Revista poate fi descărcată la următorul link:

marți, 9 septembrie 2014

Mikhtav 70

A apărut numărul 70 al revistei Fraternității „Sfântul Ilie”, Mikhtav. Revista poate fi comandată la adresa de e-mail: schitulstanceni@yahoo.fr.
Numerele anterioare pot fi vizualizate/descărcate în format pdf în pagina Publicații.