duminică, 31 iulie 2016

Actualitatea la Stânceni

La Stânceni săptămâna aceasta vom sărbători hramul bisericii Schitului conform programului de alături.

În pagina ”Publicații” găsiți cel de-al treilea articol al Maicii Éliane publicat în revista ortodoxă ”Tabor”, care apare la Cluj. Cele trei articole sunt:
1.” Dreptul Enoh, Sfântul Profet Ilie şi Sfântul Ioan Teologul în opera Mitropolitului Anastasie Crimca”, Tabor, Cluj-Napoca, 2009/nr. 7, p. 31-41.
2. ”Triada Dreptului Enoh, a Sfântului Profet Ilie şi a Sfântului Ioan Teologul, în ciclul lui Ilie din biserica Ieud-Deal”, Tabor 2014/nr. 7, p. 13-26.
3. ”Élisabeth – femeie, om pasionat, figură profetică”, Tabor, 2016/nr. 5, p. 61-65.