joi, 7 ianuarie 2021

Jubileul de argint al arhimandritului Cornel Dîrle, capelan al schitului de la Stânceni / Jubilé d’argent de l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite de Stânceni


Pe 7 ianuarie, un grup de prieteni apropiați ai schitului au sărbătorit, cu bucurie și afecțiune, cea de-a 25-a aniversare a hirotonirii ca preot a părintelui Cornel. Natura s-a alăturat acestei sărbători cu o mantie albă și un soare de iarnă care s-a arătat printre nori. 
După utrenie și sfânta Liturghie, de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, binecuvântarea Papei Francisc a sosit chiar la timp, prin grija și sârguința părintelui Alexandru, preot prieten de la Oradea. Un grup de tineri din Târgu Mureș a cântat cu entuziasm un solemn cântec „La mulți ani!” Apoi, o diaporama superbă creată cu artă si pricepere de către Maica Amanda, stareța Carmelului din Saint Remy, a fost prezentată, cu bucurie, de către Anca. Ea prezintă diferitele forme de angajare a părintelui Cornel la schit, atât pe plan liturgic, intelectual, cât și prin muncă fizică. Încă cu o zi înainte, părintelui Cornel i-au fost oferite mai multe cadouri. Condițiile sanitare nu au permis oferirea unei agape tuturor participanților, care a fost redusă la o ciocolată „MERCI!" Dar masa de prânz, din trapeză, care a urmat pentru oaspeții schitului, a beneficiat de talentele culinare ale Feliciei! Mulți sunt cei care s-au alăturat rugăciunii de mulțumire a schitului, prin intermediul diferitelor forme de mass-media (Facebook, SMS, e-mail, telefon). Fie ca toți cei care au contribuit la acest moment festiv să fie răsplătiți în ceruri! 
Toate urările noastre de viață lungă pentru capelanul schitului și rectorul sanctuarului arhiepiscopal major!

&&&

Le 7 janvier, un groupe d’amis proches du skite a célébré avec joie et affection les 25 ans de l’ordination sacerdotale de P. Cornel. La nature s’est unie à cette fête avec un blanc manteau et un soleil hivernal qui pointait à travers les nuages. 

Après les matines et la Divine Liturgie, en la fête de saint Jean-Baptiste, la bénédiction du Pape François est arrivée juste à temps, grâce à la diligence du P. Alexandru, prêtre ami d’Oradea. Un groupe de jeunes de Târgu Mures a chanté avec enthousiasme un solennel « La mulţi ani (Longues années) ». Puis un superbe diaporama créé avec art et compétence par Mère Amanda, prieure du Carmel de Saint-Remy, a été présenté joyeusement par Anca. Il relate les diverses formes d’engagement de P. Cornel au skite, tant sur le plan liturgique, intellectuel que manuel. Plusieurs cadeaux ont été offerts au P. Cornel, dès la veille. Les conditions sanitaires n’ont pas permis d’offrir à tous les participants une agapè, qui s’est réduite à un chocolat « MERCI » ! Mais le déjeuner au réfectoire qui a suivi pour les hôtes du skite a bénéficié des talents culinaires de Felicia ! Nombreux sont ceux qui se sont unis à l’action de grâces du skite par divers médias (Facebook, SMS, courriel, téléphone). Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce moment festif soient remerciés dans les cieux. 

Avec tous nos vœux de longue vie à l’aumônier du skite et au recteur du sanctuaire archiépiscopal majeur.