marți, 19 iunie 2018

Oecuménisme des saints – Ecumenismul Sfinţilor

Extrait de la biographie posthume intitulée : « Vie d’abouna Matta » paru en 2008 aux presses du monastère de St Macaire, traduit du copte par Mme Maguida Trier, p. 202-203.

Abouna Matta el Maskine, copte orthodoxe († 8 juin 2006), et Sainte Thérèse de Lisieux

LES CONSOLATIONS DU CIEL

Lorsqu’il était dans la vallée du Rayan, le père Matta a souvent expérimenté la proximité des saints et les consolations du ciel. A une période difficile de son parcours où il était éprouvé par maintes difficultés, de la part des hommes et des démons ; le Père Matta nous a relaté cette vision. En effet, le ciel lui a envoyé une consolation en la personne d’une sainte religieuse, couronnée de gloire, qui est venu le réconforter et le soutenir dans son combat. Voilà les faits :

Un ami de la communauté avait offert une copie du livre La vie d’une âme, de la petite Thérèse de l’enfant Jésus. Les moines l’ont lu, et touchés par sa vie, ils ont donné le livre au Père Matta pour qu’il le lise à son tour. Cette lecture de la sainte vie de Thérèse l’a consolé durant cette période de difficultés et de lourdes épreuves. Le ciel lui a accordé un surcroit de consolation. Dans une apparition, il eut une vision de sainte Thérèse venant à lui, accompagné de vierges (moniales) toutes couronnées de gloire. Ste Thérèse l’a amené ensuite en esprit à l’endroit où repose son corps, à la cathédrale de Lisieux, en France. Le père Matta s’est vu comme regardant la cathédrale d’en haut, surplombant sa flèche. Il l’a visité dans ses moindres recoins. Sainte Thérèse, toujours accompagné de ses sœurs, lui a dit : « Ne crains pas, ne t’attriste pas, mes sœurs et moi prions pour toi de ce lieu » ; ces paroles étaient d’un grand réconfort. À la fin de l’apparition, Sainte Thérèse lui offrit un présent en lui disant : « Reçois ce présent, il est pour toi » ; c’était une plume, comme celle qu’on utilisait jadis pour écrire, elle était entourée de deux ailes en or et à son extrémité avait un taille plume pour tailler la plume chaque fois que ce sera nécessaire.

Voilà ce qu’a relaté le Père Matta aux moines, qui ont compris à leur tour le sens du « cadeau ailé », c’était le don des écrits spirituels que le Seigneur lui a accordé, enrichissant l’Église et éclairant l’âme des fidèles de cette génération.
Părintele Matta el Maskine, copt ortodox († 8 iunie 2006), și Sfânta Tereza de Lisieux

--------------------------------------------------

Extras din biografia postumă intitulată „Viața părintelui Matta”, apărută în 2008 la Tipografia Mănăstirii Sf. Macarie, p. 202-203.

BUCURIILE CERULUI

Pe când se afla în Valea Rayan, părintele Matta a experimentat deseori apropierea sfinților și bucuriile cerului. Într-o perioadă grea a itinerariului său, încercat fiind de numeroase dificultăți, atât din partea oamenilor cât și a demonilor, părintele ne-a relatat această viziune. Într-adevăr, cerul i-a trimis o mângâiere prin persoana unei călugărițe sfinte acoperită de glorie, care a venit să-l consoleze și să îl susțină în bătălia sa. Iată faptele:

Un prieten al comunității i-a oferit acesteia un exemplar al cărții Viața unui suflet, a Micuței Tereza a Pruncului Isus. Călugării au citit cartea și, mișcați de viața acesteia, i-au dat-o și părintelui Matta pentru ca și el să o citească, la rândul său. Această lectură a vieții sfinte a Terezei l-a consolat pe timpul perioadei de greutăți și mari încercări. Cerul i-a dat un surplus de consolare. Într-o apariție, el a avut o viziune a sfintei Tereza care venea la el, însoțită de fecioare (călugărițe), toate încoronate de glorie. Sfânta Tereza l-a dus apoi, în spirit, la locul unde odihnește corpul său, la Catedrala din Lisieux, în Franța. Părintele Matta s-a văzut privind catedrala de la înălțime, aplecat peste turn. A vizitat-o până în cele mai mici unghere. Sfânta Tereza, însoțită întotdeauna de surorile sale, i-a spus: „Nu te teme, nu te întrista, surorile mele și cu mine ne vom ruga pentru tine, din acest loc.” Cuvintele ei îi aduceau multă consolare. La sfârșitul apariției, Sfânta Tereza i-a oferit un cadou, spunându-i:  „Primește acest cadou, e pentru tine!”. Era o peniță ca cele se foloseau în trecut pentru scris, înconjurată de două aripi din aur, iar la capăt avea un cuțit pentru tăiat pana ori de câte ori va fi nevoie.  

Iată ce le-a relatat părintele Matta călugărilor, care au înțeles, la rândul lor, sensul „cadoului înaripat”. Era darul scrierilor spirituale pe care Domnul i l-a dat, îmbogățind Biserica și aducând lumină în sufletele credincioșilor acestei generații.