miercuri, 25 septembrie 2019

Mikhtav_85

A apărut numărul 85 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav.
Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.
luni, 16 septembrie 2019

Sărbătoare jubiliară la Schitul ”Sfânta Cruce” Stânceni


Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a  împlinit la Schitul Stânceni celebrările din acest an care au marcat Jubileul de argint, 25 de ani de la înființarea acestui loc de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Unitatea, un scop declarat și asumat în realizarea căruia carmelitele de la Saint-Rémy, mănăstirea mamă, și de la Schitul Stânceni s-au implicat cu timp și fără de timp, convinse de urgența și necesitatea împlinirii dorinței Mântuitorului ”ca toți să fie una (...), ca lumea să creadă” (In. 17,21).

Sîmbătă, 14 septembrie, hramul schitului a reunit la Stânceni preoți și credincioși de diferite confesiuni veniți pentru rugăciune și pentru bucuria de a fi împreună, semn că dorința de unitate la nivelul credincioșilor și-a aflat ecoul sperat, chiar dacă este evident că acest deziderat se împlinește prin implicare constantă și prin deschidere față de sensibilitățile celuilalt, dar și prin răbdare, așa cum a amintit recent Cardinalul secretar de stat al Vaticanului Pietro Parolin la reuniunea anuală a Episcopilor catolici orientali: „În optica mărturiei răbdării resursele pe care le pot implementa Bisericile Catolice Orientale sunt enorme și nu putem renunța. Ele au un orizont comun de înțelegere a tradiției liturgice și spirituale orientale și, pe lângă faptul că sunt o bogăție a Bisericii Catolice de rit latin, sunt indispensabile pentru a arăta coordonatele potrivite pentru un dialog ecumenic roditor” (cf.http://www.e-communio.ro/stire9795-rolul-bisericilor-catolice-orientale-cardinalul-parolin-o-slujire-profetica).
Sărbătoarea la schit a debutat cu vecernia sărbătorii și a continuat sâmbătă cu utrenia, urmată de venerarea unei relicve a Sfintei Cruci. La sfânta Liturghie am concelebrat alături de Părintele arhimandrit  Cornel, preotul Schitului, preoți de la Subcetate (Adrian Lung), Sărmaș (Vasile Frăsinaru), Roma (Lucian Lechințan s.j.), Apalina (Gheorghe Lupea), Teleac (Mihai Ștefănescu).
La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a citit mesajul de felicitare al Preasfințitului Alexandru, episcopul greco-catolic de Lugoj, cel care la rândul său a sărbătorit recent jubileul de 25 de ani de la consacrarea episcopală și care este un apropiat al Schitului și membru al Fraternității Sfântul Ilie.
Întâlnirea s-a terminat cu gustarea oferită de gazde participanților și cu prezentarea unei diaporame care a amintit momentele importante ale acestei perioade bogate în întâlniri și evenimente, de la primele contacte avute la Saint-Rémy cu mitropoliți și episcopi ortodocși și greco-catolici, trecând prin dificultățile și satisfacțiile achiziționării terenului, așezării pietrei de temelie și sfințirile edificiilor schitului, dar și prin întâlnirile prilejuite de pelerinajele reciproce, (România-Franța), sau de colocviile organizate la Schit de-a lungul anilor.
Toate să fie o laudă adusă lui Dumnezeu în ascultarea Cuvântului întrupat și în bucuria credinței.

Preot Adrian Lung,
Protopop de Gheorgheni/Reghin/Teaca


&&&

La fête de l’Exaltation de la Croix a conclu cette année les célébrations qui ont marqué le jubilé d'argent du skite de Stânceni, 25 ans de la fondation de ce lieu de prière pour l'unité des chrétiens. L’unité, but déclaré et assumé dans l’accomplissement duquel les Carmélites de Saint-Rémy, monastère fondateur, et du skite de Stânceni se sont impliquées à temps et à contre- temps, convaincues de l’urgence et de la nécessité de réaliser le désir du Sauveur "que tous soient un ( ...), pour que le monde puisse croire »(Jn 17,21).
Samedi 14 septembre, la fête patronale du skite a réuni à Stânceni des prêtres et une centaine de croyants de différentes confessions venus pour la prière et la joie d'être ensemble, signe que le désir d'unité entre les croyants a atteint l’écho espéré, même s'il est évident que ce désir s’accomplit par une implication constante et une ouverture à la sensibilité de l'autre, mais aussi par la patience, comme l'a récemment souligné le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, lors de la réunion annuelle des évêques catholiques orientaux.
La fête du skite a commencé avec les vêpres de la fête et s'est poursuivie samedi avec les matines et la vénération d'une relique de la Sainte Croix. Lors de la Sainte Liturgie, ont concélébré avec l’archimandrite Cornel, aumônier du skite, des prêtres de Subcetate (Adrian Lung), Sărmaș (Vasile Frăsinaru), Rome (Lucian Lechințan s.j.), Apalina (Gheorghe Lupea), Teleac (Mihai Ștefănescu.
À la fin de la Sainte Liturgie, a été lu le message de félicitations de Son Excellence Alexandre, évêque gréco-catholique de Lugoj, qui a récemment célébré le 25e anniversaire de sa consécration épiscopale et qui est proche du skite et membre de la Fraternité de Saint-Élie.
La réunion s'est terminée par une collation offerte par les participants et par la présentation d'un diaporama rappelant les moments importants de cette période riche en rencontres et événements, depuis les premiers contacts établis à Saint-Rémy avec des évêques orthodoxes et grecs-catholiques, en passant par les difficultés et les satisfactions de l'achat du terrain, de la pose de la première pierre et des consécrations des bâtiments du skite, mais aussi à travers les rencontres occasionnées par les pèlerinages mutuels (Roumanie-France), ou par les colloques organisés eu skite au fil des ans.
Que tout soit une louange à Dieu dans l’écoute du Verbe incarné et dans la joie de la foi.

P. Adrian Lung, protopope