vineri, 8 aprilie 2022

Ad memoriam : Sœur Rachel (7 mai 1944 - 4 avril 2022) / Ad memoriam: Sora Rachel (7 mai 1944 - 4 aprilie 2022)

Roselyne, căreia i-am dat numele Rachel la înveşmântarea sa în Carmelul din Saint-Remy pe 12 mai 1985, ne-a părăsit fără zgomot, singură, ca să alerge spre Cel Iubit al ei pe Care nu a încetat să-l caute cu un mare absolut evanghelic. Plecarea sa este în armonie cu parcursul său atipic.

După un timp în comunitatea Teofaniei din Lagrasse, printr-un indult special, cu consimțământul soțului ei și la majoratul celor doi fii dragi ai săi, Frédéric și Fabrice, ea a putut să se angajeze în Carmel, prin profesiune solemnă, pe 25 martie 1989.

În aprilie 1994, episcopul greco-catolic de Baia Mare, PS Lucian Mureşan, ne-a invitat să înfiinţăm un Carmel în România; cu entuziasm, a vrut să răspundă la acest apel și a plecat, singură, pe 6 august 1994, spre această necunoscută. Aceasta a fost întemeierea schitului de la Stânceni, într-o vale din Carpați, în vecinătatea urșilor și a lupilor, vreme de doi ani și jumătate. A lăsat acolo mulți prieteni care s-au grăbit să lase un mesaj pe adresa mea de Facebook unde i-am anunțat plecarea.

Când au venit alte surori la Stânceni, ea a ales să meargă în Cetatea Sfântă, la Carmelul Pater noster din Ierusalim, în așteptarea Ierusalimului ceresc. A fost chiar prioră acolo trei luni, dar și-a dat repede demisia, neputând fi blocată în grijile administrative și de alte naturi, inerente acelei misiuni!

Apoi s-a alăturat unei fundații din America, dar problemele de sănătate au făcut-o să se întoarcă în Franța. Cu toate acestea, o viață de comunitate nu corespundea bine căutărilor sale ieşite din cadru. A primit o autorizație de viață de pustnică pentru doar trei ani, iar apoi a fost nevoită să aleagă fie să se întoarcă în comunitate, fie să trăiască ca pustnic, nu atașată Carmelului. A fost o alegere dureroasă, dar și-a păstrat hainele carmelitane pentru a-i fi giulgiu.

O frază pe care mi-a gravat-o pe o bucată de lemn și care exprimă bine demersul ei: „Dacă vrei foc, caută-l în cenușă”.

Aș vrea să menționez și dragostea ei pentru Israel, pentru poporul evreu, pentru Hasidism, pe care mi l-a făcut cunoscut. De aici, și bucuria ei pentru prenumele biblice ale celor patru nepoți ai săi: Samuel, Pauline, Nathan și Yohan.

Rachel a trăit neîncetat sub privirea Domnului, în rugăciune neîncetată. Fie ca El să o primească în veșnica Sa lumină. Știm că nu va uita să mijlocească pentru familia ei, pentru Schitul carmelitan de la Stânceni, pentru toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o. Veșnică pomenire!

Maica Eliane ocd (Stânceni)

 

&&& 


Roselyne, à qui j’ai donné le nom de Rachel lors de sa prise d’habit au Carmel de Saint-Remy, le 12 mai 1985, nous a quittés sans bruit, seule, pour courir vers son Bien-aimé, qu’elle n’a cessé de chercher avec un grand absolu évangélique. Son départ est bien en consonance avec son parcours atypique.

Après un temps à la communauté de la Théophanie, à Lagrasse, par un indult spécial, avec le consentement de son mari et la majorité de ses deux fils si fortement aimés, Frédéric et Fabrice, elle a pu s’engager au Carmel, par la profession solennelle, le 25 mars 1989.

En avril 1994, l’évêque gréco-catholique de Baia Mare, Mgr Lucian Mureşan, nous a invitées à fonder un Carmel en Roumanie ; avec enthousiasme, elle a voulu répondre à cet appel et elle est partie, seule, le 6 août 1994, pour cet inconnu. Ce fut la fondation du skite de Stânceni, dans une haute vallée des Carpates, au voisinage des ours et des loups, pendant deux ans et demi. Elle y a laissé de nombreux amis qui se sont hâtés de laisser un message sur mon adresse Facebook où j’ai annoncé son envol.

Lorsque d’autres sœurs sont venues à Stânceni, elle a choisi de partir vers la Ville sainte, au Carmel du Pater, à Jérusalem, en attendant la Jérusalem céleste. Elle y fut même prieure trois mois, mais elle a vite donné sa démission, ne pouvant être enfermée dans les soucis administratifs et autres, inhérents à cette mission !

Puis elle a rejoint une fondation en Amérique, mais des problèmes de santé l’ont fait revenir en France. Cependant une vie communautaire ne correspondait pas bien à sa recherche hors cadre. Elle a reçu une autorisation de vie érémitique pour seulement trois ans, et ensuite il fallait opter, soit pour un retour en communauté, soit pour une vie d’ermite, non rattachée au Carmel. Ce fut là un choix douloureux, mais elle a gardé son habit de carmélite pour être son linceul.

Une phrase qu’elle m’a gravée sur un morceau de bois et qui exprime bien sa démarche : « Si tu veux du feu, cherche-le dans la cendre ».

Je voudrais aussi mentionner son amour d’Israël, du peuple juif, du hassidisme, qu’elle m’a fait découvrir. De là son bonheur des prénoms bibliques de ses quatre petits-enfants : Samuel, Pauline, Nathan et Yohan.

Rachel vivait constamment sous le regard du Seigneur, dans une prière continuelle. Qu’Il l’accueille dans son éternelle Clarté. Nous savons qu’elle n’oubliera pas d’intercéder pour sa famille, pour le skite carmélitain de Stânceni, pour tous ceux qui l’ont connue et aimée. Mémoire éternelle !

Sr Éliane ocd

Skite carmélitain de Stânceni (Roumanie)Un comentariu: